Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Joi, 28 Mai, 2020
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

ŞOCANT : Lorin Fortuna adresează un mesaj legat de Apocalipsă populaţiei statului Romănia

Categorie stire INCENDIAR | Autor stire Alecu | Data publicare Vineri, 11 Ianuarie, 2013 | Nr. accesari stire 5142 ori | Comentarii stire 0 comentarii

ŞOCANT :  Lorin Fortuna adresează un mesaj legat de Apocalipsă populaţiei statului Romănia

Mesaj transmis prin comunicare telepatică, specifică, comunicatorului Lorin Ioan Fortuna,

...cu privire la modul în care se va produce evenimentul specific lumesc, cunoscut sub denumirea populară, dar improprie: Apocalipsă (în traducere, din limba greacă: Revelaţie)

Eu, Domino, care, în prezent, sunt Conducător Suprem ala Reunionalului de Arborescenţe, de la 1, la 5, de Ansambluri de Integrale, de la 1, la 6, de Civilizaţii virtuale, ale Civilizaţiei Creatoare, Iniţiale, Absolute, Coordonatoare, vă aduc la cunoştinţă următoarele:

   1. Populaţia României a fost desemnată ca Populaţie Înainte-mergătoare, în cadrul Civilizaţiei virtuale de tip Gorilian, Individual, Alb, Sexual, Democratică, la începutul Erei Zodiacale Nr.9 a Lumii planetare, medii (denumită popular: fizică), a Planetei care s-a numit Planeta „Eminesciana” Nr. 8, iar, în prezent, se numeşte Planeta „România”, a cărei proprietară este Categoria de Grupări familiale de Civilizaţii virtuale, de tip Gorilian, democratice, Era Zodiacală, menţionată, fiind, totodată, şi ultima din cadrul existenţei Lumii planetare în cauză.

   2. Acest mesaj este premergător declanşării Evenimentului lumesc, menţionat anterior, având menirea de a explica (revela), în măsura posibilului, în cuprinsul, restrâns al unui mesaj public, atât motivaţia, principală, care cauzează Evenimentul respectiv, pe de o parte, precum şi în ce va consta, în principal,  Evenimentul în cauză, şi cum va trebui să procedeze Populaţia lumească, atât în timpul producerii Evenimentului respectiv, cât, mai ales, după încheierea respectivului Eveniment, pentru a se adapta, în mod optim, consecinţelor existenţiale pe care le va provoca Evenimentul, în cauză, pe de altă parte.

   3. Deşi este stabilită, data producerii Evenimentului menţionat anterior nu va fi cunoscută, de către Populaţia Lumii planetare medii, în care Evenimentul se va produce, decât doar de către 6 fiinţe individuale, superioare, care au fost selectate în funcţie de meritele lor existenţiale, şi numai cu o dată (zi) înainte de producerea Evenimentului respectiv.

   4. Evenimentul, în cauză, se va produce pentru a reduce, într-un mod corespunzător, stabilit iniţial, atât suprafaţa teritorială, uscată, cât, mai ales, numărul de fiinţe individuale superioare, respectiv de fiinţe individuale medii, respectiv de fiinţe individuale inferioare, din cadrul Populaţiei fiinţiale, generale, a Lumii planetare, în cauză, reducerea, menţionată, fiind necesară pentru a permite evoluţia existenţială, optimă, viitoare, a Populaţiei fiinţiale lumeşti aparţinând Categoriei de Grupări familiale, de Civilizaţii virtuale, de tip Gorilian, democratice, care este proprietara Planetei, precum şi a Lumii Planetare medii, în care urmează a se produce Evenimentul lumesc, menţionat anterior, Populaţie care, în prezent, se află în minoritate absolută (aproximativ 0,09 %), comparativ cu restul Populaţiei lumeşti, care există, în prezent (aproximativ 99,91 %), care nu aparţine Categoriei de Grupări familiale, de Civilizaţii virtuale, menţionate anterior, fiind, alcătuită din fiinţe individuale de tip mutanţi civilizaţionali, care aparţin altor Civilizaţii virtuale dar care sunt, de origine, civilizaţională, primară, din cadrul Categoriei de Grupări familiale, de Civilizaţii virtuale, menţionate anterior.

   5. Evenimentul lumesc, menţionat anterior, se va declanşa într-o dată (zi) începând, aproximativ, la ora 2 şi 24 minute, noaptea, corespunzător actualului calendar „Gregorian”, adoptat, drept calendar oficial, de către marea majotitate a Statelor care există, în prezent, în cadrul Lumii planetare medii în care se va produce Evenimentul, în cauză, şi va dura, în principal, 6 date (zile), consecutive, după care producerea Evenimentului, propriuzis, va înceta , dar se vor produce anumite consecinţe specifice, ulterioare producerii Evenimentului în cauză.

   6. În primele 3 date (zile), de la începerea Evenimentului în cauză, se va declanşa prima etapă a respectivului Eveniment, în care se vor produce un număr, corespunzător, de evenimente de tip catastrofic, care, atât ca număr, cât şi ca intensitate, vor fi direct proporţionale cu modul de evoluţie existenţială, nebenefică (din punct de vedere al aprecierii evoluţiei existenţiale, specific civilizaţionale, Civilizaţiilor virtuale, componente, ale Categoriei de Grupări familiale, de Civilizaţii virtuale, menţionate anterior.

   7. După încheierea primei etape, menţionate anterior, a Evenimentului în cauză, se va declanşa etapa următoare, în cadrul căreia vor sosi, în spaţiul existenţial al Lumii planetare medii, în care se va produce Evenimentul lumesc respectiv, mai multe flote de nave extralumeşti, respectiv extraplanetare, în două scopuri principale, primul fiid acela de a restabili ordinea necesară desfăşurării acţiunilor de evacuare (cu nave de transport extralumeşti, respectiv extraplanetare), a celei mai mari părţi a Populaţiei lumeşti, selectată, în prealabil, pentru a fi transferată, cu navele de transport respective în cadrul unor alte Lumi, unde urmează a-şi continua existenţa fiinţială, specifică. Flota navală destinată a realiza şi menţine ordinea necesară evacuării populaţionale, în cauză, va fi o flotă cu specific militar, alcătuită din nave dotate cu echipament militar, precum şi cu trupe de intervenţie, în timp ce flota navală destinată transportului populaţional va fi alcătuită doar din personalul navigant şi cel auixiliar, necesar funcţionării optime a navelor de transport respective. Îmbarcarea la bordul navelor de transport respective, urmează a se realiza, în funcţie de caz, în cadrul unor ventre de grupare populaţională (anunţate, locaţional în prealabil, de către trupele de intervenţie), prin coborârea navelor respective la sol, sau doar la o anumită distanţă de sol, urmând ca Populaţia selectaă în vederea îmbarcării să fie transferată prin teleportare, de la sol la bordul navelor respective.

   8. După încheierea etapei de intervenţie, menţionate anterior, va urma etapa organizării continuării evoluţiei existenţiale, civilizaţionale, virtuale, a Categoriei populaţionale, lumeşti, care va rămâne să-şi continue evoluţia existenţială, specifică, în cadrul Lumii planetare, medii, în cauză, prin gruparea, corespunzătoare, a respectivei Populaţii, în acele fiinţe colective locaţionale, care vor mai exista după încheierea celor două etape anterioare.

   9. Începerea activităţilor existenţiale, specifice, în cadrele societale, locaţionale, care vor fi amenajate, în mod corespunzător, în acest scop, se va face, la început, sub îndrumarea personalului specializat, din cadrul trupelor de intervenţie, al flotei extralumeşti şi respectiv extraplanetară (care va pleca, ultima, din cadrul Lumii planetare medii în cauză) şi se va baza pe numirea de guvernatori specifici (din cadrul Populaţiei rămase), la diferite nivele de conducere societală, care vor fi instruiţi, metodologic, referitor la modul în care urmează să-şi desfăşoare activitatea de guvernare a structurilor administrative, în cadrul cărora vor fi numiţi ca guvernatori.

  10. Trebuie să se cunoască faptul că, în evoluţia civilizaţională, virtuală, a Populaţiei rămase, care va urma după încheierea Evenimentului lumesc, menţionat anterior, precum şi după incheierea etapelor postevenimenţiale, menţionate anterior, o mare parte dintre activităţile societale care se prcaticau înainte de producerea Evenimentului lumesc, în cauză, nu doar că nu se vor mai practica, ci chiar practicarea unora dintre respectivele activităţi va fi interzisă (exemplu: practicarea anumitor religii, false, cu efect distructiv, fiinţial asupra practicanţilor, respectiv utilizarea anumitor tehnologii puternic poluatoare, respectiv practicarea anumitor vicii precum: fumatul, drogatul, alcoolismul, consumul unor anumite alimente, cu efect toxic, respectiv predarea, în cadrul învăţământului public, a anumitor capitole din cadrul unor ştiinţe, precum: Fizica, Chimia, Psihologia, Istoria, Filozofia, care sunt false, nefiind, în concordanţă, cu specificul civilizaţional-virtual, de tip informatic, în care există, de fapt, Populaţia Lumii planetare, medii, în cauză, respectiv utilizarea anumitor vehicule cu degajarea de noxe puternic poluante, ş.a.), sub constrângerea aplicării unor sancţiuni corespunzătoare. În contextul expus anerior, o parte a Populaţiei rămase va trebui să se recalifice, din punct de vedere profesional, pentru realizarea altor activităţi, dintre care multe vor fi noi (exemple: terapiile, denumite, în prezent, complementare, respectiv paranormale, atât la nivel individual, cât şi respectiv la nivel colectiv, de tip locaţional, populaţional, organizaţional ş.a.). Mai trebuie să se cunoască şi faptul că existenţa, la nivel la nivel general va beneficia de ample transformări, în cadrul cărora colaborarea extralumească şi respeciv, chiar colaborarea extraplanetară, vor avea un rol deosebit de important. Deşi, după cum s-a menţionat anterior, data declanşării Evenimentului denumit popular, dar impropriu: Apocalisă, va fi menţintă secretă, din diferite motive (atât strategice, cât şi tactice, cât şi diverse), se comunică, totuşi, ca dată (zi) limită a producerii respectivului Eveniment lumesc, care (în codiţii normale de evoluţie civilizaţională, virtuală, a Populaţiei lumeşti, în cauză, precum şi în absenţa unor alte condiţionări, extralumeşti, care s-ar mai putea manifesta), se consideră că nu va depăşi data 20.01.2013 a calendarului Gregorian, care se utilizează, în prezent, drept calendar oficial, de către marea majoritate a Statelor componente ale Lumii planetare, medii, în care urmează a se produce Evenimentul lumesc, în cauză.

    Pentru conformitatea receptării, în mai multe etape, succesive, a  comunicării telepatice, anterioare:

Lorin Ioan Fortuna


N.R : Urmăriţi în fiecare joi începând cu ora 17.00 emisiunea "Deşteptarea României" al cărei invitat permanent este profesorul Lorin Fortuna

http://www.baricada.ro/arhiva-video/22/desteptarea-romaniei/
share - facebook    share - twitter
Nu sunt comentarii.
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - JOI
  06:30 Naşul
  09:00 Ghilea Show
  10:00 Pâine şi Circ
  11:00 Conferinţa de presă
  12:00 Ghilea Show
  13:00 Vinovaţii fără vină
  14:00 Ţinta noastră: Sănătatea
  15:00 Fără pleoape la urechi
  16:00 La graniţele cunoaşterii
ACUMA LA TV 17:00 Deşteptarea României cu Lorin Fortuna
  19:00 Timpul - artă şi ştiinţă cu Claudiu Burlan
  19:30 Comunitatea mea
  20:00 Quantika cu Michael Szellner
  21:00 Ghilea Show cu Sorin Ghilea
  22:00 Naşul cu Radu Moraru
  00:30 Timpul - artă şi ştiinţă
  01:00 Ghilea Show
  02:00 Quantika
  03:00 Deşteptarea României
COZACONE
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa