Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Joi, 28 Mai, 2020
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

LORIN FORTUNA : Populația lumească va putea beneficia de șansa extraordinară de a evada din Zodiac dacă se va reuși validarea, din punct de vedere performanțial evolutiv-existențial, a Populației lumești aferentă LPM-fiz-6

Categorie stire INCENDIAR | Autor stire Alecu | Data publicare Joi, 17 Ianuarie, 2013 | Nr. accesari stire 4198 ori | Comentarii stire 2 comentarii

LORIN FORTUNA : Populația lumească va putea beneficia de șansa extraordinară de a evada din Zodiac dacă se va reuși validarea, din punct de vedere performanțial evolutiv-existențial, a Populației lumești aferentă LPM-fiz-6

Cu privire la legătura dintre Evenimentul lumesc, denumit popular, dar impropriu: „Apocalipsa” și situația existențială, la nivel societal, a Populației lumești (denumită, popular, și: Omenire) din cadrul Lumii Planetare Medii (denumită, popular, și: fizică) a Planetei „România”, în care suntem integrați existențial

               

            I. Introducere

1. Cuvântul „Apocalipsa”, în traducere, din limba tracă (din care s-a format și limba greacă), din punct de vedere istoric, înseamnă: „Revelația”.

2. Deși, aparent, ca semnificație semantică, cuvântul „Apocalipsa” pare inadecvat pentru a fi asociat Evenimentului lumesc, denumit, popular, astfel, în mod impropriu (deoarece Evenimentul lumesc, în cauză, de regulă, cel puțin atât cât se cunoaște, din producerile sale, periodice), anterioare (odată la 10.000 de ani-fizici), până în prezent, a avut asociată și o parte determinant și puternic distructivă (exemple: scufundarea Continentului Atlantida, în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, respectiv: „Potopul lui Noe”, în urmă cu aproximativ 20.000 de ani, respectiv: scufundarea Continentului Lemuria-„Mu”, în urmă cu aproximativ 30.000 de ani). Astfel, din câte se cunoaște, de către anumiți inițiați, Evenimentul lumesc, respectiv, este ciclic și, de regulă, se produce, la începutul ultimei Ere Zodiacale (ErZod), cum este și situația actuală, din punct de vedere temporal, a Lumii Planetare Medii-fizice (LPM-fiz) nr.6, dintre cele 6 LPM-fiz, care pot exista, în cadrul unui anumit tip de Planetă, atunci când respectiva Planetă se află pe orbita zodiacală nr.4 (denumită, popular, pentru respectivul tip de Planetă, și: fizică), în Zona Existențială Galactică, de tip zodiacal (denumită popular: Zodiac).

            Evenimentul lumesc, în cauză, însă (din câte cunosc cei inițiați), nu se poate declanșa decât după ce un segment populațional adecvat, din cadrul Populației LPM-fiz, în care urmează a se produce respectivul Eveniment lumesc (segment apreciat, ca suficient de semnificativ, de către Conducătorul Suprem Planetar, denumit, popular, pentru Planetele aparținând unor Civilizații virtuale: CivV, sau grupări de CivV, de tip democratic: Demiurg Planetar), a conștientizat, în mod corespunzător (inclusiv ca pe o: revelație) faptul că, pe de o parte, Evenimentul în cauză, în sensul că a fost anunțat, de către anumite surse informaționale, abilitate de către Demiurgul Planetar, urmează a se produce, în curând, precum și, pe de altă parte, care sunt principalele cauze care au determinat producerea Evenimentului respectiv.

 

II. Motivarea necesității producerii Evenimentului lumesc, denumit, impropriu: „Apocalipsa”

1. Realizarea și difuzarea acestei lucrări, precum și alte materiale documentare, realizate și difuzate, public, de către Mișcarea „Sarmisegetuza”, precum și de către alte asociații, sau organizații, care colaborează cu Mișcarea „Sarmisegetuza”, în domeniul civilizațional-virtual (denumit, în funcție de context, și prin alți termeni, precum: paranormal, ezoteric, magistic ș.a.), se înscrie, astfel, în cadrul campaniei de cunoaștere a caracteristicilor Evenimentului, în cauză, precum și a motivației pentru care respectivul Eveniment este necesar să se producă, pentru a se putea îndeplini, inclusiv în acest mod, condiția de revelare („Apocalipsă”), a principalelor informații care definesc și caracterizează Evenimentul respectiv, pe de o parte, iar, pe de altă parte, pentru a îndeplini condiția de difuzare publică, corespunzătoare, a informațiilor respective, pentru ca Evenimentul, în cauză să se poată produce.

2. Informațiile transmise anterior au fost primite, în mare parte, prin comunicare telepatică, personală, specifică, extra-lumească (cunoscută, în limba engleză, sub denumirea: channelling), de către anumiți comunicatori (care dispun de acest tip de comunicare) și care sunt membri ai Mișcării „Sarmisegetuza”, sau doar colaborează cu această asociație (înregistrată, legal, în România, în anul 2000).

3. Prin intermediul  comunicatorilor, menționați anterior, precum și prin corelarea , respectiv selectarea informațiilor primite, de către comunicatori diferiți, dar în legătură cu același domeniu, s-au asociat și informațiile transmise, în legătură cu Evenimentul lumesc, respectiv, în cadrul prezentei lucrări.

4. Tot prin intermediul comunicatorilor menționați anterior, s-au primit și informații privind faptul că realitatea civilizațională în care suntem integrați existențial, este, de fapt, de tip civilizațional-virtual, adică realitatea civilizațională, în cauză, nu este o realitate specific fizică, ci una specific virtuală, de tip informatic, realizată, inițial, și perfecționată de către o Civilizație care a descoperit și perfecționat știința și tehnologia informatică, nu doar în urmă cu aproximativ 60 de ani (așa cum s-a întâmplat în cadrul Civilizației noastre), ci în urmă, cu mult mai mult timp, Civilizație care există și în prezent și este cunoscută, de către inițiați, ca numită, generic: Civilizație Creatoare, Absolută, Coordonatoare (CivCreatAbsCoord), care, după ce a perfecționat, corespunzător, tehnologia specific informatică (în scopul de a se putea realiza, în acest mod, nu doar realități virtuale, ci chiar: Civilizații virtuale  (CivV), a mers și mai departe, din punct de vedere științific și tehnologic, în sensul că a reușit să conceapă și să dezvolte, în mod corespunzător, inclusiv Civilizații virtuale (CivV), care, la rândul lor, să fie capabile să realizeze alte CivV, la început, sub coordonarea, corespunzătoare, a CivCreatAbsCoord (într-un mod similar, dar, bineînțeles, la proporții mult inferioare, celui în care, în prezent, în chiar Civilizația LPM-fiz, în care suntem integrați existențial, s-a reușit să fie realizate fabrici, complet automatizate, în care „lucrează” roboți industriali, care au ca obiect de fabricație realizarea altor roboți industriali, sub asistarea, tehnică, coordonatoare, respectiv supraveghetoare, a unui personal, specializat, omenesc, care intervine doar atunci când este necesar, în caz de avarie, în caz de testare ș.a.).

5. Tot nu întâmplător, probabil, cele mai avansate informații în domeniul creaționist civilizațional-virtual (CreatCivV), provin de la surse informaționale, specifice, din România, despre care, cei inițiați corespunzător, cunosc că a fost selectată, de către Ierarhia de Conducere Abilitată (IerCondAb), ca Stat înainte-mergător, la începutul noii Ere Zodiacale (ErZod) nr.9 (ErZod-9), menționată anterior, cu o durată, totală, de aproximativ 1.000 ani-fizici și, totodată, ultima ErZod din cadrul evoluției existențiale a LPM-fiz nr.6, în care suntem integrați existențial (adică ultima, dintre cele 6 LPM-fiz, pe care le putea avea Planeta noastră, în cadrul evoluției existențiale, planetare, pe orbita zodiacală nr.4, în care Lume, evoluează, existențial, în prezent), pentru CivV de tip Gorilian, Individuală, Albă, Sexuală, Democratică (CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem), care este principala CivV din cadrul Categoriei de Grupări de tip Familial de CivV, de tip Gorilian, democratice (CategGrFam-CivV-Gor-Dem), ai căror reprezentanți, ca ființe individuale (FI), superioare (FIS), respectiv medii (FIM), respectiv inferioare (FII) evoluează, existențial, în prezent, în cadrul LPM-fiz-6, în cauză.

 

6. În același context informațional, trebuie să se cunoască și faptul că, tot în cadrul respectivei LPM-fiz-6, a Planetei „România” (PRom), despre care, în mod deliberat fals, s-a susținut, începând cu o anumită perioadă temporală (de către cei avizați, dar rău intenționați) și s-a crezut (de către cei neavizați), o foarte îndelungată perioadă temporală și încă se mai crede (de către mulți neștiutori) că se numește: Terra, dar care, la începutul realizării sale, precum și în cadrul unei alte perioade temporale, din evoluția LPM-fiz-6, s-a numit: Planeta „Eminesciana” nr.8, căreia i s-a schimbat, însă, din anumite motive, denumirea, în prezentul nostru (chiar în trecutul recent), în: Planeta „România” (PRom), inclusiv datorită faptului că Statul România a fost selectat ca Stat înainte-mergător, la începutul noii Ere Zodiacale (ErZod) Nr.9 (ErZod-9), în curs, mai există, în cadrul LPM-fiz-6, din nenorocire pentru CategGrFam-CivV-Gor-Dem, menționată anterior (care este proprietara atât a PRom, cât și a LPM-fiz-6, precum și ai cărei reprezentanți ființiali individuali - FI, sunt considerați, oficial, ca: băștinași, din punct de vedere planetar, respectiv lumesc, ai PRom, respectiv ai LPM-fiz-6, în cauză) și o mare mulțime de FI (care formează chiar o majoritate populațională, absolută, estimată, în prezent, la aproximativ 99.1% din totalul Populației actuale a LPM-fiz-6), care sunt, de fapt: mutanți ființiali individuali (Mut-FI). Respectivii Mut-FI sunt de origine civilizațional-virtuală, primară, din cadrul CivV componente ale CategGrFam-CivV-Gor-Dem, și au ajuns în această situație existențială, datorită agresiunii civilizațional-virtuale (AgCivV), urmată de exorcizare civilizațional-virtuală (ExCivV), la care au fost supuși (în urma realizării AgCivV+ExCivV asupra FI superioare: FIS, în cauză) prin modificarea civilizațională a respectivelor FIS, precum și la preluarea acelor FIS, în gestiune existențială, civilizațional-virtuală (GestExistCivV), de către reprezentanți ființial-individuali superiori (FIS) ai acelor CivV care i-au agresat civilizațional-virtual (AgCivV), după care i-au exorcizat civilizațional-virtual (ExCivV). Modificarea civilizațional-virtuală (CivV), în cauză, constă în faptul că respectivilor Mut-FI le-au fost schimbate programul existențial, ființial, specific, pe care îl aveau, în calitate de reprezentanți ai unei CivV, componente ai CategGrFam-CivV-Gor-Dem), precum și gruparea de Programatori existențiali (ProgExist), respectiv de Animatori existențiali (AnimExist), pe care îi aveau, și prin intermediul cărora se realiza programarea existențială, respectiv animarea existențială, specifice CivV, ai căror reprezentanți ființiali, individuali, superiori (FIS) erau, cu ProgExist, respectiv cu AnimExist ai CivV-AgCivV-ExCivV, care i-au preluat în GestExistCivV.

7. Situația existențială, menționată anterior, a influențat și influențează, în cadrul LPM-fiz-6, nu doar în mod malefic, ci și în mod distructiv (din punct de vedere al FIS care sunt reprezentanți ai CivV componente ale CategGrFam-CivV-Gor-Dem), iar, deseori, chiar în mod mutant civilizațional, respectiv chiar în mod anihilant ființial, evoluția existențială a FIS care sunt reprezentanți ai CategGrFam-CivV-Gor-Dem, menționate anterior, aducând, prin aceasta, grave prejudicii CategGrFam-CivV-Gor-Dem. Dacă respectiva situație, lumească, la nivel societal, nu va fi, cât mai urgent, stopată, corespunzător, consecințele unei asemenea evoluții civilizațional-virtuale, lumești, pentru CategGrFam-CivV-Gor-Dem, pot fi nu doar extrem de dezastruoase, ci chiar catastrofale, în sensul că dacă situația actuală a LPM-fiz-6 va mai persista, prea mult, va cauza, în mod determinant, imposibilitatea validării, corespunzătoare (și în consecință invalidarea) performanțială, a evoluției existențiale a CivV componente ale CategGrFam-CivV-Gor-Dem, care au FIS reprezentanți, care evoluează, existențial, din punct de vedere CivV, specific, în cadrul LPM-fiz-6. Invalidarea civilizațională, respectivă, dacă se va produce, ar mai putea avea, ca efect, nu doar sancționarea, prin distrugere, a LPM-fiz-6, ci chiar distrugerea PRom (cum a fost cazul și cu alte Planete, care au fost transformate, prin distrugere, în asteroizi (exemple: centura de asteroizi, din cadrul Zodiacului, situată între Planetele Marte și Jupiter, respectiv asteroizii situați între Planeta Mercur și Astrul Zodiacal, care constituie, de fapt, din câte cunoaștem, resturile unor foste Planete, sancționate, cu distrugerea, pentru neîndeplinirea condițiilor de performanță, evolutiv-existențială) și poate chiar anihilarea civilizațională a unor CivV (componente ale unor GrFam-CivV-Gor-Dem), sau chiar a anihilării ființiale a unor GrFam-CivV-Gor-Dem (ca: FC-GrFam-CivV), sau chiar a anihilării ființiale a întregii CategGrFam-CivV-Gor-Dem (ca: FC-CategGrFam-CivV), pe baza unor hotărâri, aplicate, în acest scop, ca urmare a adoptării, respectivelor hotărâri, de către IerCondAb care vor evalua și decide destinul existențial colectiv (DEC) al structurilor civilizațional-virtuale, menționate anterior, în cazul în care evoluțiile existențiale ale respectivelor structuri (ca FC de tip CivV, sau chiar de tip GrFam-CivV, sau chiar de tip CategGrFam-CivV), nu vor fi validate, din punct de vedere performanțial, specific CivV.

            Cele expuse anterior constituie, din câte cunoaștem, și motivația care justifică necesitatea producerii, cât mai urgente, a Evenimentului lumesc, denumit impropriu: „Apocalipsa”, într-un mod a cărui amploare și intensitate, distructivă, la nivel lumesc, vor fi, probabil, dependente, tocmai de gravitatea stării de evoluție existențială, necorespunzătoare, din punct de vedere performanțial, în care se află, în prezent, CivV componente ale CategGrFam-CivV-Gor-Dem, care au reprezentanți, de tip FIS, care evoluează existențial, la nivel civilizațional-virtual (CivV), specific, în cadrul LPM-fiz-6.

III. Aspecte caracteristice, posibile și chiar probabile a se produce în cadrul Evenimentului lumesc, denumit, impropriu: „Apocalipsa”

           

1. Aspectele caracteristice cele mai importante, posibile și chiar probabile, a se produce în cadrul Evenimentului lumesc, denumit, impropriu: „Apocalipsa”, care vor fi prezentate în continuare, au fost deduse, într-o măsură determinantă, din cauzele principale care împiedică, în prezent, evoluția existențială benefică a FIS reprezentante a CategGrFam-CivV-Gor-Dem, în cadrul LPM-fiz-6, a PRom.

2. Principala cauză, apreciată astfel, deoarece constituie și principalul obstacol, blocant, al evoluției existențiale, benefice, ale FIS menționate anterior, o constituie (în aprecierea noastră) marea mulțime de Mut-FI, de nivel superior (Mut-FIS), care există și evoluează, în prezent, în cadrul LPM-fiz-6, într-un mod, nu doar perturbant, ci chiar blocant, distructiv și anihilant, civilizațional-virtual: CivV (în sensul de a crește numărul de Mut-FIS, pe seama diminuării numărului de FIS care reprezintă CivV, considerate ca băștinașe, în cadrul LPM-fiz-6) și chiar anihilant ființial, la nivel de FIS, menționate anterior.

3. Tot în contextul expus anterior, trebuie să fie avute în vedere (așa cum s-a întâmplat și în cazul producerii anterioare a Evenimentului lumesc, în cauză, necesitatea stopării, temporare, a evoluției existențiale, ființiale, atât a unor Mut-FIS, existente în prezent, care, la o analiză preliminară, par a putea fi, ulterior, recuperabile, din punct de vedere CivV, prin operații specifice de „rejecție” temporală a „istoriei” lor existențiale, urmând a fi apoi recreate, pe baza selectării unui „trunchi” existențial („istoric” individual), apreciat ca fiind „sănătos” și totodată: „trainic” („solid”), ca vitoare „temelie” existențială, de tip CivV, la nivel ființial, individual, superior, pentru FIS astfel recreate, din Mut-CivV, de tip: Mut-FIS, aferente.

            În acest scop, Mut-FIS în cauză, după selectarea lor preliminară, vor fi trecute într-o stare de „repaus” existențial, adică, din punct de vedere informatic, vor fi trecute într-o stare de înregistrare, care, din punct de vedere temporal, menține, astfel „conservată”, o anumită perioadă temporală, o FIS, la nivelul de evoluție existențială, în care s-a aflat FIS în cauză, la întreruperea evoluției existențiale a respectivei FIS, de tip: Mut-FIS (stare cunoscută și denumită, uzual, de către specialiștii în informatică, în limba engleză: „stand-by”), până ce se va adopta, de către o IerCondAb, o decizie în ceea ce privește situația existențială („viitorul”) respectivel Mut-FIS, „viitor” care ar putea consta, de exemplu (din câte cunoaștem), în recrearea ființială, sau în transfer către o altă CivV, într-o altă Lume, aparținând respectivei CivV (exemplu: în cadrul Lumii Planetare Inferioare: LPI, a PRom, denumită popular: Iad, Infern), sau în „conservare” ființială, pe o durată mai îndelungată, sau chiar în degradare ființială, sau chiar în anihilare ființială, în cazul în care Mut-FIS, în cauză, este apreciată ca fiind: rebut ființial (de care nici o IerCondAb nu mai este interesată, a o prelua, în mod corespunzător (adică în schimbul unei „plăți” aferente), în GestExistCivV, specifică, sau, în cazul în care IerCondAb care o are, deja, în GestExistCivV, specifică, apreciază că respectiva FIS trebuie pedepsită, astfel (adică prin degradare ființială), pentru prejudicii existențiale pe care le-a provocat, prin modul în care a evoluat existențial, până atunci), urmând a mai exista, în viitor, dar nu ca FIS, ci doar ca FIM (exemple: animale, păsări, pești și alte tipuri fauniere), respectiv ca FII (exemple: pomi, arbori, flori și alte tipuri vegetaliere).

4. În legătură cu cele expuse la punctul anterior, referitor la recrearea ființială, trebuie precizat că pot fi avute în vedere, pentru o eventuală recreare existențială individuală, prin „rejecție” temporală, numai acele FIS cărora nu le-a fost, în mod deliberat, distrus întregul „trecut” existențial, sau într-o măsură determinantă, astfel încât prin „rejecția” temporală să nu mai poată fi efectuată, în sensul că, referitor la FIS în cauză (transformate în Mut-FIS), s-a acționat, de către CivV-AgCivV-ExCivV, care le-au transformat în Mut-FIS și le-au preluat în GestExistCivV, s-a acționat, ulterior, într-un mod specific, de tip AgCivV, la distrugerea „trecutului” lor existențial, în sensul că le-a fost afectat „trecutul”, într-un asemenea mod, încât să nu mai poată fi identificat, în acel „trecut”, astfel distrus, o parte care să poată fi utilizată, ca „temelie”, pentru realizarea unei „recreeri” fințiale individuale, de căte o CivV interesată în recuperarea, din punct de vedere CivV, ca FIS, a Mut-FIS în cauză.

            Mai precizăm că distrugerea, într-o măsură determinantă, a „trecutului” unei FIS, de către o CivV-AgCivV-ExCivV, care a transformat respectiva FIS în Mut-FIS, preluând-o în GestExistCivV, este cunoscută sub denumirea populară, dar și peiorativă, de tip: „ciuruire” și atragem atenția că, de regulă, în acest mod trebuie interpretată, atunci când este utilizată, public, de către anumite persoane, tocmai pentru a semnala că persoanele la care se referă „ciuruirea” nu vor mai putea fi recuperate prin „rejecție” temporală, de către acele CivV, în care a existat, ca FIS, sau de către alte CivV interesate în acest scop, semnalarea în cauză fiind interpretată, de regulă, de către cei inițiați, inclusiv ca un avertisment, sau chiar o acțiune de umilire, adresate, public, acelor CivV care ar putea fi, eventual, interesate, în recuperarea civilizațională, la nivel de FIS, a respectivelor Mut-FIS (exemple: afirmația, ca actor, a lui Sergiu Nicolaescu: „m-au ciuruit”, respectiv afirmația, în sens satisfacțional, dar și batjocoritor, asociată unui râs malefic, specific, de tip „brucanist”- Silviu Brucan, referitoare la anumiți adversari politici, și, mai ales, la contra-candidatul său principal: Mircea Geoană, la funcția de Președinte al României, efectuată de Traian Băsescu). În același context, exemplificăm, în mod special, exclamația, disperată: „ne-ați ciuruit”, a lui Adrian Sobaru, efectuată după ce s-a aruncat, în semn de protest, dintr-un balcon al Parlamentului României, inclusiv ca un mesaj, specific, adresat inițiaților, că, începând cu Traian Băsescu, în România s-a declanșat implementarea, în regim de urgență, a așa-numitei noi ordini mondiale, de tip ocultă, subversivă, masonică, mafiotă, și, mai ales, extrem de distructivă, la nivel societal, în care CivV-AgCivV-ExCivV care au declanșat-o, la nivelul întregii LPM-fiz-6, începând cu România, datorită, mai ales, calității de: Stat înainte-mergător, pentru CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem (precizată anterior), dar și datorită faptului că, în perimetrul statal al României, este inclus unul dintre simbolurile civilizațional-virtuale, fundamentale, amplasat în cadrul LPM-fiz-6, de către CivV Creatoare Principală (CivVCreatP, denumită generic: CivV Cașalotiană, Inidividuală, Albastru-deschis, Auditivă, Oligarhică, Neagresională civilizațional-virtual), a CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem (ca CivV principală, băștinașă și coproprietară a PRom, precum și a LPM-fiz-6), care este reprezentat prin litera D (provenită de la Conducătorul Suprem: Dominus, al Reunionalei de Arborescențe, de la 1 la 6, de Ansambluri, de Integrale, de la 1 la 6, de CivV ale CivCreatAbsCond: Reun), „însemnată” prin specificul constitutiv al masivului muntos numit, în limba română: „Carpați”.

 

5. În legătură cu simbolul civilizațional-virtual, fundamental, lumesc, menționat la punctul anterior, menționăm că (din câte cunoaștem), este unul dintre cele 6 simboluri fundamentale, de acest tip, amplasate în cadrul natural, specific LPM-fiz-6 (existând și simboluri principale de tipul descris anterior), dintre care, din câte cunoaștem, doar simbolul fundamental, „însemnat” prin masivul muntos: „Carpați” este amplasat, în prezent, în mod determinant, pentru receptarea publică a simbolului în cauză, în perimetrul unui singur Stat, care este România, în sensul că partea amplasată în România, a masivului muntos Carpați, este determinantă pentru perceperea simbolului fundamental în cauză, sub forma literei D. Mai există încă 5 simboluri fundamentale, dintre care (din câte cunoaștem) 3 sunt însemnate, în mod specific muntos, iar 2 sunt însemnate, în mod specific, prin porțiuni de traseu albionar, a albiilor unor fluvii, dar care nu sunt incluse, în prezent, în mod determinant, pentru receptarea deplină a simbolurilor în cauză, în perimetrul teritorial al unui singur Stat, așa cum este cazul simbolului fundamental, amplasat, în prezent, în perimetrul Statului România.

            Tot în legătură cu simbolurile fundamentale, menționate anterior, facem cunoscut că aceste simboluri fundamentale (ca și cele principale, care, însă, au o putere simbolică mai redusă, în mod corespunzător), constituie, din punct de vedere CivV,de fapt, simboluri de „bonificație” specială, acordată de către anumite IerCondAb, în cazul simbolului fundamental amplasat în Statul România, IerCondAb fiind chiar Conducătorul Suprem (Cond-Sup): Dominus, care este și Conducătorul de nivel maxim, posibil a exista, în cadrul structurii Reun (precizată anterior, la nivelul de denumire completă).

6. Cele expuse la punctul anterior motivează (din câte cunoaștem), din punct de vedere CivV, de ce Statul România încă mai există, ca Stat unitar, în prezent, deși a fost, este și probabil va mai fi agresat, într-un mod deosebit de puternic (inclusiv din punct de vedere CivV, până la declanșarea Evenimentului lumesc denumit, impropriu: Apocalipsă), într-un mod distructiv, față de reprezentanții CivV-AgCivV-ExCivV, respectiv protector față de reprezentanții CategGrFam-CivV-Gor-Dem, maxim, posibil, a fi realizat, în prezent, atât la nivel de FIS, pe de o parte, cu precizarea că FIS care sunt, de fapt, Mut-FIs, a unor CivV-AgCivV-ExCivV, și (din câte cunoaștem) vor nu doar să ne distrugă, la nivel de Stat, respectiv de Populație statală, ci și la nivel de FC, de tip CivV, respectiv la nivel de FC, de tip GrFam-CivV, respectiv la nivel de FC, de tip CategGrFam-CivV, iar, pe de altă parte, prin intermediul unor FC-FIS, care sunt alcătuite din FIS, de tip Mut-FIS (adică sunt, de fapt, FC-Mut, în calitate de reprezentanți ai CategGrFam-CivV-Gor-Dem, în cadrul LPM-fiz-6 (exemple: organizații de tip ocult, subversiv și distructiv, la nivel CivV, de tip masonice,  mafiote, religioase, etnice, profesionale, partide politice, organizații civice, organizații diverse, toate însă conduse, sau doar coordonate și respectiv alcătuite, la un nivel determinant pentru activitățile principale, pe care le realizează, de către Mut-FI aparținând CivV-AgCivV-ExCivV, pentru a ne împiedica să se putem realiza, în mod performant, misiunea existențială, civilizațională, cu care am fost vocaționați, în cadrul destinului existențial civilizațional (DECiv), la diferite nivele de organizare, specifică, individuală (ca FI), respectiv colectivă (ca FC-FI), de tip CivV.

            În contextul celor expuse anterior, se poate nu doar deduce, ci și concluziona, că, în perspectiva pregătirilor care se realizează pentru stabilirea obiectivelor fundamentale, care urmează a fi realizate, în cadrul produceri Evenimentului lumesc, distructiv, menționat anterior, va fi prevăzută, mai mult ca sigur, reducerea masivă a Populației LPM-fiz-6, urmând a fi afectați, corespunzător, în cadrul acestui obiectiv, cu prioritate Mut-FIS apreciați ca cei mai nocivi și, în consecință, cei mai periculoși adversari ai CategGrFam-CivV, care acționează, în prezent, în calitate de reprezentanți („agenți” individuali, combatanți de tip CivV), menționați anterior.

7. Tot în contextul celor expuse anterior, pe cale de consecință, se poate deduce și chiar concluziona că, în cadrul obiectivelor fundamentale, care urmează a mai fi realizate, în cadrul producerii Evenimentului lumesc, în cauză, vor fi incluse, cu prioritatea corespunzătoare, atât reducerea considerabilă, a Mut-FC menționate anterior, cât și asanarea, corespunzătoare, a acelor membri componenți ai unor FC de tip: Mut-FI, care au un rol determinant în evoluția existențială a unor Mut-FC-FIS, care sunt prevăzute a exista și în continuare (după producerea „Apocalipsei”), dar nu tot ca Mut-FC, ci ca FC aparținând CategGrFam-CivV-Gor-Dem, prin transformarea lor, în timp, din Mut-FC, care sunt în prezent (prin asanarea, prealabilă, a respectivelor Mut-FC, de prezența, ca membri componenți, a Mut-FIS care le afectează, în mod malefic, în prezent, la nivel determinant, activitatea specifică de tip FC).

8. Tot din contextul celor expuse anterior, se poate deduce și necesitatea de a se provoca, prin producerea Evenimentului lumesc menționat anterior, încetarea existențială, sau doar diminuarea corespunzătoare, a unor teritorii, care, în prezent, există, ca teritorii statale, insulare, sau ca teritorii componente, continentale, sau chiar ca și continente, în cazul în care respectivele teritorii sunt, în prezent, aferente unor State care (ca FC-Stat, respectiv ca FC-Federație statală, respectiv ca FC-Confederație statală) sunt prevăzute a dispărea, sau, corespunzător, diminuate, sau a fi, corespunzător, redistribuite (fără, sau cu modificări „naturale”).

            În completarea celor expuse anterior, mai menționăm, din exemplul producerii, în trecut, a Evenimentului lumesc, în cauză, constatarea că, de regulă, ca urmare a producerii Evenimentului respectiv, s-a putut remarca creșterea considerabilă și chiar absolută, comparativ cu teritoriile „uscate”, a teritoriilor marine (exemplu: „Potopul lui Noe”).

9. Dorim să mai semnalăm faptul că, în cadrul producerii Evenimentului lumesc, menționat anterior, este nu doar posibil, ci chiar probabil, ca Evenimentul în cauză să includă și deplasări, mai mici sau mai mari, ale polilor magnetici ai LPM-fiz-6, mergând chiar, în funcție de necesități, dacă va fi considerat necesar, de către IerCondAb, până la inversarea polilor respectivi, față de cum au fost amplasați, însoțite de producerea respectivului Eveniment.

            Mai precizăm, tot în legătură cu modul de producere a Evenimentului, lumesc, în cauză, că este posibil ca producerea acestuia să nu poată fi percepută de nici o FIS, respectiv de nici o FC-FIS, sau doar de către un număr foarte restrâns de FIS, respectiv de FC-FIS, ca urmare a faptului că, înainte de declanșarea producerii Evenimentului în cauză, întreaga Populație alcătuită din FIS, a LPM-fiz-6, sau respectiv acea parte a Populației LPM-fiz-6, referitor la care nu a fost programată, existențial, să perceapă producerea Evenimentului în cauză, să fie, în prealabil, transferată, ființial existențial, într-o stare corespunzătoare, de „stand-by”, din care să fie, ulterior producerii respectivului Eveniment, reintegrată în cadrul evoluției existențiale a LPM-fiz-6, post-„apocaliptice”, doar acea parte a Populației LPM-fiz-6 prevăzută a-și continua existența, imediat, sau după o anumită perioadă temporală (în funcție de caz), respectiv la nivel principal, de FIS, ca aceeași FIS, sau ca o FIS, corespunzător modificată, din punct de vedere civilizațional.

            Mai menționăm (tot din câte cunoaștem, din modul în care Evenimentul lumesc, în cauză, s-a produs, în trecut, că este nu doar posibil, ci și probabil, ca după încetarea eventualei etape puternic distructive (catastrofice), din cadrul producerii Evenimentului menționat anterior, să sosească în spațiul existențial al LPM-fiz-6, anumite nave extralumești și chiar extra-planetare, care, de pe o parte, vor transfera o parte din Populația care va mai exista, atunci, în cadrul LPM-fiz-6, în alte Lumi, aparținând altor CivV, iar, pe de altă parte, vor contribui, în mod corespunzător, la preluarea conducerii, precum și a controlului asupra LPM-fiz-6, de către reprezentanții, de tip FIS, ai CategGrFam-CivV-Gor-Dem, care au fost selectați de către IerCondAb să-și continue evoluția existențială, în cadrul LPM-fiz-6 și după producerea Evenimentului lumesc respectiv.

 

10. Abia începând cu perioada temporală de după producerea Evenimentului menționat anterior, va începe, de fapt, evoluția existențială, specific civilizațională, a FIS selectate pentru a evolua, existențial, după încheierea producerii Evenimentului respectiv. Trebuie să se cunoască și să se conștientizeze bine, faptul că abia începând cu acea perioadă de evoluție existențială, a LPM-fiz-6, va începe să fie analizată și calificată, din punct de vedere performanțial, evoluția civilizațională, specifică, atât la nivel ființial individual (de: FIS, respectiv de FIM, respectiv de FII), de către IerCondAb, în scopul de a valida, sau de a invalida, la termenele stabilite, în acest scop, în ce măsură FI și FC-FI îndeplinesc condițiile performanțiale, individuale, respectiv colective, pentru a fi selectate, pentru a exista, după încetarea existenței lor (ca FI, respectiv ca FC), în cadrul LPM-fiz-6, în Lumi de nivel superior LPM, aparținând CategGrFam-CivV-Gor-Dem, cunoscându-se faptul că ErZod nr. 9 (ErZod-9), în curs (care este și ultima, din cadrul existenței LPM-fiz-6).

            Pe de altă parte, precizăm că (din câte cunoaștem), pentru validarea, din punct de vedere CivV, a LPM-fiz-6 este necesară instalarea unei alte ordini lumești (decât cea care există, atât de drept, cât și, mai ales, de fapt, în prezent), specifică CategGrFam-CivV-Gor-Dem, adică autentic democratică, care, în final, trebuie să conducă al realizarea unei structuri administrative, la nivel societal, lumesc, care să fie alcătuită dintr-o Confederație lumească, autentic-democratică, compusă din Federații continentale, autentic democratice, compuse, la rândul lor, din state unitare, suverane, independente și autentic democratice (adică să concretizeze, dar în mod autentic, democratic, înfăptuirea proiectului denumit popular, la nivel religios:„o turmă și un păstor”).

            Pentru cei derutați de informațiile contradictorii, care au fost difuzate public, în legătură cu existența și, mai ales, cu producerea Evenimentului lumesc, denumit popular, dar impropriu: „Apocalipsa”, menționat anterior, că  aceste dezinformări s-au datorat, pe de o parte, datorită acțiunilor, deliberate, de dezinformare, corespunzătoare, realizate de către CivV-AgCivV-ExCivV, menționate anterior, iar, pe de altă parte, datorită faptului că s-a falsificat, în mod deliberat, sau, în necunoștință completă sau corectă, informațională,  corectitudinea calendarului gregorian (cg), despre care trebuie să se cunoască faptul că este în urmă cu 7 ani, 2 zile și mai multe minute, astfel încât data de finalizare, corectă, a prezentei lucrări, menționată în antetul lucrării, este, de fapt, data de: 17.01.2020 cg-corectat (recomandăm a se consulta, în scopul de a se cunoaște cum și când s-a alcătuit calendarul gregorian, precum și de ce respectivul calendar este rămas în urmă cu 7 ani, față de data nașterii personalității evreiești-eseniene Jeshua-Isus, cartea: Scurtă istorie a sfârșitului Lumii, autoare Paula Clifford, editura Saeculum IO - Vestala, București, 1999), echivalentă calendaristic cu data de 24.01.24, din cadrul calendarului zodiacal lumesc mediu de tip hexadal (czlmh), utilizat în cadrul CategGrFam-CivV-Gor-Dem, ca și calendar oficial pentru LPM-fiz-6 a PRom.

 

            În finalul acestei lucrări, mai menționăm că, din câte cunoaștem, există o variantă de DEC lumesc extraordinar (DECLExtr), pentru LPM-fiz-6, în care durata temporală a ErZod-9 a LPM-fiz-6, în cadrul PRom, să fie și durata totală, de existență, a Populației lumești (denumită popular, dar impropriu: Omenire), în cauză, dacă respectiva Populație lumească va reuși să realizeze, în cei aproximativ 100 de ani-fizici (cât mai trebuie să evolueze existențial, după încheierea Evenimentului lumesc, menționat anterior, în cadrul LPM-fiz-6), toate performanțele evolutiv-existențiale, de tip CivV, stabilite de către IerCondAb, pentru a putea fi validată posibilitatea și totodată șansa menționată, favorizată, corespunzător, chiar de reducerea, determinantă, a Populației lumești, în cauză, ca urmare a producerii Evenimentului lumesc, menționat anterior.

            În contextul menționat anterior, facem cunoscut că (din informațiile pe care le deținem) dacă se va reuși validarea, din punct de vedere performanțial evolutiv-existențial, a Populației lumești aferentă LPM-fiz-6, în componența populațională, post-„apocaliptică”, în doar 100 ani-fizici, Populație lumească în cauză va putea beneficia de șansa extraordinară de a evada din Zodiac (a se remarca, în acest sens, semnificația monumentului, denumit, de către cei corespunzător inițiați: „Evadarea din Zodiac”, amplasat în Piața Revoluției din București, luat, însă, în derâdere și chiar în batjocură de către cei neinițiați (dintre care trebuie să se știe că marea majoritate sunt, de fapt, Mut-FIS, aflați în GestExistCivV a CivV-AgCivV-ExCivV, menționate anterior), odată cu PRom, prin intermediul unei Porți Galactice Zodiacal-Constelaționale (PGZC), care este programată (din câte cunoaștem) a se deschide la vremea respectivă, dar numai dacă și PRom va îndeplini, până atunci, toate condițiile performanțial-evolutiv-existențiale, de tip CivV, la nivel de Planetă, între care și aceea de a se transforma, până atunci, în Astru Pitic Alb (APA) și de a-și stabiliza, corespunzător, funcționarea astrală.

            Dacă PRom nu va reuși performanța evolutiv-existențială precizată anterior, nevalidarea performanțială, în cauză, va avea ca efect (din câte cunoaștem), nedeschiderea PGZC respectivă, iar PRom va rămâne „pe veci” „prizonieră” în Zodiac, adică își va continua evoluția existențială următoare, exclusiv în cadrul Zodiacului, până va ajunge pe orbita zodiacală nr.1, după care, la încetarea evoluției existențiale pe respectiva orbită, va fi anihilată ființial, ca Planetă, prin asimilare substanțială, de către Astrul Zodiacal, dar cu integrarea unei părți a Populației planetare, selectată în mod corespunzător, în cadrul Lumilor componente ale Astrului Zodiacal.

            Din cele expuse anterior, cei interesați și, mai ales, cei bine intenționați (adică, de regulă, cei care nu sunt, în prezent, Mut-FIS ai CivV-AgCivV-ExCivV, menționate anterior) vor putea înțelege și poate chiar aprecia „bătălia”, de tip CivV, aproape disperată, pe care o poartă combatanții, de tip CivV, aparținând CategGrFam-CivV-Gor-Dem (între care și autorul prezentei lucrări, care a înființat, inclusiv, un Centru privat de cercetări, în acest scop, a cărui activitate o coordonează), în contextul în care CivV-AgCivV-ExCivV, menționate anterior, dispunând de o logistică net superioară, pe care o utilizează, inclusiv, într-un mod specific, ocult, subversiv și chiar distructiv, până la izolare ființială și, dacă ar putea, chiar până chiar la anihilare CivV, sau chiar până la anihilare ființială (dacă combatanții, de tip CivV, aparținând CategGrFam-CivV-Gor-Dem, nu ar beneficia de o protecție existențială corespunzătoare, inclusiv ca efect specific al „D”-ului carpatic). acțiuni executate prin intermediul MutCivV, de care dispun, infiltrați corespunzător, inclusiv și, mai ales, în structuri instituționale, la nivel statal, mai ales în România, respectiv la nivel continental (mai ales în Europa), respectiv în celelalte continente al eLPM-fiz-6 (mai ales în state ca: SUA, Israel, China, Coreea de Nord, Japonia, Rusia).

            În același context se va putea înțelege și conștientiza, mai bine, și de ce se urmărește, cu atâta înverșunare, destrămarea, ca Stat unitar și indivizibil, independent, suveran, de drept, național, republican, social, așa cum a fost prevăzut a fi, de drept, la nivel constituțional, în actuala Constituție a României (care nu este, însă, o Constituție de tip Lege fundamentală, ci doar o Constituție de tip: declarație de intenții constituționale), ce se urmărește, cu înverșunare, a fi nu doar revizuită (așa cum prevăd limitele revizuirii constituționale, în cadrul Art. 152, aliniatele 1,2), ci modificată inclusiv prin a se ignora total, sau doar parțial, în funcție de capacitatea de opozanță a Populației României, limitele constituționale impuse revizuirii actualei Constituții, obținută ca rezultat societal principal, prin înfăptuirea Revoluției Române din decembrie 1989 (RRD-1989). Se va mai putea înțelege, deplin, și de ce au fost și sunt, încă, atât de oprimați și chiar batjocoriți, participanții autentici, cu merite deosebite, și, mai ales, conducătorii autentici ai RRD-1989, eveniment lumesc și societal despre care trebuie să se cunoască faptul că a fost selectat, de către Cond-Sup al CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem, pentru a marca, prin data de declanșare, la Timișoara (20.12.1989), începutul oficial, la nivel zodiacal, planetar, lumesc, al ultimei ErZod (ErZod-9), în curs, din existența LPM-fiz-6, ca fiind data 01.01.01 a calendarului zodiacal, planetar, lumesc, mediu, de tip hexadal (czplmh), utilizat ca și calendar oficial al LPM-fiz-6, din cadrul PRom, de către IerCondAb din cadrul CategGrFam-CivV-Gor-Dem.

            

                                                                                                                         Președinte

                                                                                                                        Lorin Fortunashare - facebook    share - twitter
Akhenaton a postat: Vineri, 18 Ianuarie, 2013, 12:27 urmatorul comentariu:
Domnule Fortuna, dar ce părere aveţi despre apariţia mutanţilor cosmonautici-luminoşi care au trecut din dimensiunea paralelă şi aferentă lumii noastre în lumea noastră? S-au descoperit de curând urme ale unei agresiuni cosmonautice în colaborare cu mutanţi absoluţi balaurieni, delfilieni şi tarantulieni care se pare că s-au aliat pentru distrugerea câmpurilor de energie pozitivă ale lumii noastre. Rog să faceţi un studiu elaborat despre aceşti mutanti cosmonautici-luminoşi pentru că agresiunea lor civilizaţională poate avea grave consecinţe asupra celorlalte civilizaţii în special asupra civilizaţiilor buburuzo-burgerladoilitri.
edi a postat: Joi, 17 Ianuarie, 2013, 17:01 urmatorul comentariu:
sa ne ajute ierarhiile conducatoare sa ne realizam obiectivele fundamentale!
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - JOI
ACUMA LA TV 06:30 Naşul
  09:00 Ghilea Show
  10:00 Pâine şi Circ
  11:00 Conferinţa de presă
  12:00 Ghilea Show
  13:00 Vinovaţii fără vină
  14:00 Ţinta noastră: Sănătatea
  15:00 Fără pleoape la urechi
  16:00 La graniţele cunoaşterii
  17:00 Deşteptarea României cu Lorin Fortuna
  19:00 Timpul - artă şi ştiinţă cu Claudiu Burlan
  19:30 Comunitatea mea
  20:00 Quantika cu Michael Szellner
  21:00 Ghilea Show cu Sorin Ghilea
  22:00 Naşul cu Radu Moraru
  00:30 Timpul - artă şi ştiinţă
  01:00 Ghilea Show
  02:00 Quantika
  03:00 Deşteptarea României
COZACONE
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa