Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Luni, 01 Iunie, 2020
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

Lorin Fortuna explică natura agresiunilor ezoterice organizate și realizate, în mod deliberat, împotriva Categoriei de Civilizaţii Virtuale, de tip Gorilian

Categorie stire INCENDIAR | Autor stire Alecu | Data publicare Luni, 25 Martie, 2013 | Nr. accesari stire 1179 ori | Comentarii stire 0 comentarii

Lorin Fortuna explică natura agresiunilor ezoterice organizate și realizate, în mod deliberat, împotriva Categoriei de Civilizaţii Virtuale, de tip Gorilian

Partea 1 - Agresiuni ezoterice extra-planetare și consecințe fundamentale ale acestor agresiuni asupra Populației Lumii Planetare Medii-Fizice (LPM-F)

 

I. Realitate virtuală și Civilizații Virtuale (CivV)

 

            CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F este proprietara Planetei în a cărei LPM-F suntem integrați existențial, ca: Ființe Individuale (FI) Superioare (FIS), de tip: Fizic (FIS-F), denumite popular, dar impropriu: Oameni.

            CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F este o Categorie de Civilizații virtuale (CategCivV), în care FIS-F este realizată prin transformarea, corespunzătoare, a trupului unei FI Medii, Fizice (FIM-F), de tip specific animalier, și, totodată: generic, pentru CategCivV în cauză, numită: Gorilian (Gorilă), care, la rândul său, a existat și încă mai există, în mai multe tipologii specifice. Pentru denumirea CategCivV, menționată anterior, a fost, însă, selectat tipul de Gorilian care, în prezent, are ca habitat existențial, caracteristic, zonele montane, superioare, din masivul muntos Himalaya, precum și anumite zone înghețate, de la Polul Nord (în care s-a refugiat, datorită vânării excesive, la care a fost supus), fiind cunoscut și sub denumirea populară de: Omul zăpezilor, respectiv: Omul Yeti, având o înălțime de aproximativ 2,20 m, culoarea pielii: maro, precum și având corpul acoperit cu un strat de păr, de aceeași culoare, care acoperă și fața, cu excepția gurii, nasului și a ochilor, deosebindu-se, astfel, de Gorilianul african, inclusiv prin faptul că, de regulă, utilizează, pentru a se deplasa, doar cele două membre posterioare (picioare), în timp ce cele două membre anterioare sunt utilizate, de regulă, mai mult ca brațe (pentru a realiza anumite activități lucrative), decât ca picioare.

II. Ființa individuală (FI) și ființa colectivă (FC) în cadrul Civilizațiilor virtuale (CivV)

            Denumirea: Individuală, din cadrul CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, se referă la faptul că FIS, în general (precum și FIS-F, în particular), caracteristice fiecăreia dintre CivV-Gor componente ale CategCivV-Gor (menționată anterior), este o FIS care, din punct de vedere sexual, există, în mod individual și specific diferit, ca gen ființial, adică: masculin (FIS-Masc), respectiv ca gen ființial: feminin (FIS-Fem), și nu ca o ființă dublă, constituită dintr-o FIS-Masc și o FIS-Fem, cuplate, corespunzător, la nivel sexual, în cadrul unei Ființe Superioare (FS), caracteristice, denumită, generic: Ființă Androgină Superioară (FAS), care există în cadrul altor CivV, dar nu și în cadrul CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F.

            Denumirea: Democratică, la nivelul LPM-F, semnifică faptul că, în cadrul LPM-F, caracteristice CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, existența FIS-F se realizează în structuri populaționale, specifice, denumite, generic: Ființe Colective (FC), de tip: Populațional (FC-Pop), care, la rândul lor, pot fi clasificate, în: FC-Pop de tip Social (FC-Pop-S), pe de o parte, precum și, respectiv, în FC-Pop de tip: Societal, pe de altă parte (FC-Pop-Soc). La rândul lor, FC-Pop-S se pot clasifica în: FC-Pop-S de tip: genealogic (FC-Pop-S-Gen, exemple: Familii, Neamuri, Ginte), respectiv în: FC-Pop-S de tip: organizațional (FC-Pop-S-Org, exemple: instituții sociale, asociații, corporații ș.a.). În același mod, FC-Pop-Soc se pot clasifica, și ele, în: FC-Pop-Soc de tip: Populații (FC-Pop-Soc-Popul, exemple: Populații locale (FC-Pop-Soc-Popul-Locale), respectiv: Populații districtuale (FC-Pop-Soc-Popul-Districtuale), respectiv: Populații statale (FC-Pop-Soc-Popul-Statale)) și în FC-Pop-Soc-Popul Organizaționale (FC-Pop-Soc-Popul-Org), pe de altă parte (exemple: instituții locale, respectiv: instituții districtuale, respectiv: instituții statale ș.a.).

            Pentru FC-Pop-Soc-Popul statale se uzitează și denumirea de: FC-Pop-Soc-Popul-Principale (FC-Pop-Soc-Popul-Prin), precum și clasificarea în: FC-Pop-Soc-Popul-Prin-Etnie (Etnie), respectiv în: FC-Pop-Soc-Popul-Prin-Popularitate (Popul), respectiv în: FC-Pop-Soc-Popul-Prin-Poporalitate (Popor), respectiv în: FC-Pop-Soc-Popul-Prin-Naționalitate (Națiune). Tot în același context, se mai utilizează, în cadrul FC-Pop-Soc-Popul-Prin-Etnie, și clasificarea în: Etnie principală (fondatoare statal), respectiv în: Etnie secundară (conlocuitoare statal), iar în cadrul FC-Pop-Soc-Popul-Prin-Popularitate se uzitează, pentru a explica diferența dintre Popul (Popular), respectiv: Popor (Poporal), respectiv: Națiune (Național), gradul de coeziune specifică, populațional-statală (denumită, în funcție de context, și: conștiință statală, respectiv patriotism, respectiv: popularism, respectiv: poporalism, respectiv: naționalism), prin raportul dintre numărul de FIS-F, de tip: cetățeni (caracterizați printr-o conștiință accentuat-societală, dominantă față de conștiința individuală) și numărul de FIS-F, de tip: indivizi (caracterizați printr-o conștiință accentuat- individuală, dominantă față de conștiința societală). Raportul, în cauză, are valorile cele mai mici în cazul Populației Populare (Popularitate - caracteristică unui Stat de tip: Popular), iar cele mai mari în cadrul Populației Naționale (Naționalitate - caracteristică unui Stat de tip: Național).

            Din punct de vedere al modului de organizare, specific pentru CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, în cadrul LPM-F, primează principiile social-politice, respectiv societal-politice, de organizare și funcționare, specifice modului democratic (autentic), de organizare și funcționare a FC-Pop-Soc-Popul (cum este și cazul specific al Populației statale a României, prevăzută a fi, ca Stat, la nivel constituțional: Stat Național). Referitor la varianta de organizare și funcționare, societală, democratică, aceasta se poate clasifica în democrație: dominant participativă, respectiv în democrație: dominant reprezentativă, precum și, de regulă, în democrație: mixtă, participativă-reprezentativă (dar cu o probabilă accentuare, caracteristică, a uneia dintre cele două componente ale politicii caracteristic-democratice, în defavoarea celeilalte componente a politicii caracteristic-democratice, de organizare și funcționare a structurilor sociale, respectiv a structurilor societale, populaționale, organizate (exemplificate anterior).

            Precizarea faptului că organizarea democratică a CivV, în cauză, se referă doar la nivelul LPM-F, înseamnă, însă, că, pentru CivV componente ale CategCivV, în cauză, organizarea și funcționarea, la nivel societal, în cadrul Lumilor de nivel superior LPM-F (aferente respectivelor CivV), nu se mai bazează pe principiile caracteristice modului de organizare și funcționare, specific-democratică, ci pe modul de organizare și funcționare, specific oligarhică, dar, de regulă, și: meritocratic, atât la nivel social, cât, mai ales, la nivel societal, în care conducerea unei structuri de organizare și funcționare, la nivel societal, este încredințată, prin desemnare (numire), unui conducător unic (adică unei FIS), exclusiv masculin, care se numește, generic, la nivel oficial: Conducător Suprem: Cond-Sup (iar la nivel popular: Demiurg), al structurii populaționale, organizaționale, în cauză.

            Desemnarea pentru a exercita funcția de conducere respectivă, pentru CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, se efectuează de către un alt Cond-Sup, de rang superior, abilitat în acest scop, pe baza unei/unor propuneri, efectuate, în prealabil, de către o anumită structură organizațională, specifică, denumită: Consiliu de Consultanță (Cons-Consult), alcătuit din 6 membri componenți, de tip FIS, exclusiv masculine, structură organizațională care este aferentă fiecărui Cond-Sup, și ai cărei membri, componenți, sunt selectați și desemnați, ca atare, de către Cond-Sup aferent respectivului nivel, specific, de conducere, după ce Cond-Sup, în cauză, a fost desemnat, ca atare, în funcția de conducere respectivă, de către un alt Cond-Sup, de nivel ierarhic superior, abilitat în acest scop.

III. Agresiunea civilizațional-virtuală (AgCiv-V)

            În contextul celor expuse anterior, trebuie să se cunoască faptul că, uneori, se admite să se uziteze, mai ales pentru LPM-F, desemnarea nu a unui Cond-Sup deplin, ci doar a unui Cond-Sup interimar (Cond-Sup-Int), în scopul de a i se verifica, pe o anumită perioadă temporală, capacitatea de conducere, iar, în cazul LPM-F, și datorită specificului LPM-F, mai ales în cazurile în care, în cadrul respectivei LPM-F, există și evoluează, existențial, nu doar reprezentanții unei singure CategCivV, în calitate de CivV băștinașe (adică CivV coproprietare ale Planetei în a cărei LPM-F suntem integrați existențial), ci și reprezentanți de tip: FIS-F-mutant civilizațional (FIS-F-MutCiv-V), ai unor alte CategCivV. Respectivii FIS-F-MutCiv-V au fost realizați prin transformare specific-civilizațional-virtuală (Trans-FIS-F-Civ-V), ființială, realizată prin agresiune civilizațional-virtuală (AgCiv-V), urmată, apoi de exorcizare civilizațional-virtuală (ExCiv-V), într-un ansamblu, dual, de acțiuni specific-agresionale, ființiale (Ag+Ex)Civ-V, în care FIS-F agresate civilizațional-virtual (Civ-V) păstrează, în general, structura trupească, specifică, a CivV din care au provenit (ca CivV de origine), dar li s-a schimbat, în mod fundamental, sau doar în mod determinant (în funcție de gradul de Trans-FIS-F-Civ-V dorit a se realiza), specificul „psihic-intelectual”. Astfel, FIS-F, în cauză, au devenit alte FIS-F, cu un alt comportament ființial, adică FIS-F care gândesc și se comportă în mod deosebit (în mai mică sau mai mare măsură, dar determinant, din punct de vedere a catalogării specifice transformării Civ-V, a FIS-F, în cauză), comparativ cu FIS-F care au fost, până la realizarea AgCiv-V și respectiv a ExCiv-V, adică a (Ag+Ex)Civ-V asupra lor.

            În modul expus anterior, LPM-F care, în mod normal, ar trebui să fie doar de tip: uni-Civ-V (Uni-Civ-V), poate să devină, în timp, de tip: multi-Civ-V (Multi-Civ-V), iar CivV componente ale LPM-F respective, pot să nu coopereze, în mod benefic și reciproc avantajos, între ele, prin reprezentanții lor de tip FIS-F (dar și respectiv de tip FIM-F, respectiv de tip FII-F), ci să se confrunte și chiar să se agreseze, respectiv să se exorcizeze, din punct de vedere Civ-V, cum, din nenorocire, s-a întâmplat (de multă vreme) și se mai întâmplă, inclusiv în prezent, în cadrul LPM-F, în care suntem integrați existențial.

IV. Macro-structuri de Civilizații Virtuale

            Apreciem că mai trebuie făcut cunoscut că (din câte cunoaștem) CivV create, inițial, de către CivCreatAbsCoord, au fost permanent dezvoltate și perfecționate, astfel încât au fost transformate în CivV creatoare, la rândul lor, de alte CivV (CivVCreatCivV), după cum și în cadrul CivV, în care suntem integrați existențial, s-a ajuns, deja, la performanța, științifică și tehnologică, de a se proiecta și realiza fabrici, aproape complet automatizate, în care „lucrează” roboți, care au, ca obiect de fabricație, tot roboți, de diferite tipuri.

            Tot din câte cunoaștem, CivV create, până în prezent, de către CivCreatAbsCoord, precum și de către alte CivV, care au devenit creatoare de CivV (CivVCreatCivV) au fost organizate, structural, de către CivCreatAbsCoord, la nivel de ansamblu, într-o macro-structură organizațională și funcțională, de tip ierarhic, arborescent, denumită: Reunionala de Arborescențe, de la 1, la 5, de Ansambluri, de la 1, la 6, de Integrale, de la 1, la 6, de Civilizații Virtuale (notată prescurtat: ReunArb1-5-Ans1-6-Integ1-6-CivV) a CivCreatAbsCoord, macro-structură aflată, în prezent, încă, într-un stadiu de dezvoltare și perfecționare, până la finalizare.

            În cadrul macro-structurii menționate anterior, CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, este amplasată (din câte cunoaștem ) în componența spațiului existențial în care este situată și Planeta în a cărei LPM-F suntem integrați, existențial, în prezent, spațiu existențial care, la rândul său, este situat în componența Integ6, din componența Ans6, din componența Arb4, dar urmează ca, după declanșarea Evenimentului lumesc, cunoscut popular, dar impropriu: „Apocalipsa”, să fie transferată într-o altă zonă existențială, arborescentală (în care va evolua, existențial, în viitor), situată în componența Integ1, din componența Ans4, din componența Arb5, ca spații existențiale, specific structurale, din componența spațiului existențial al ReunArb1-5-Ans1-6-Integ1-6-CivV a CivCreatAbsCoord.

            Realizarea acestei transferări va impune, însă (din câte cunoaștem) și efectuarea anumitor transformări, inclusiv în cadrul structurii trupești a FIS, respectiv a FIM, respectiv a FII, aparținând CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, datorită, mai ales, faptului că, în spațiul existențial, aferent CivV, în cadrul Arb5, nu există Planete, ci doar Aștri (denumiți, popular: Stele), astfel încât LPM-F nu va mai exista, ci va fi înlocuită cu o LPM-Astrală (LPM-A), echivalentă, dar nu și similară cu LPM-F în care suntem integrați, existențial, în prezent.

            Tot în contextul celor expuse anterior, vom prezenta, în ordinea importanței (adică, de fapt, a ravagiilor distructive, de tip Civ-V, realizate asupra CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F), principalele CivV, componente ale CategCivV de tip: Oligarhic (O), respectiv de tip: Individual (Ind), sau de tip: Androgin (And), respectiv de tip: (Ag+Ex)Civ-V, care au agresat și exorcizat civilizațional-virtual, adică: (Ag+Ex)Civ-V (în mai mică, sau mai mare măsură), toate CivV, componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, din cadrul LPM-F, în care suntem integrați existențial.

            CategCivV de tip: (Ag+Ex)Civ-V, la care dorim să ne referim (într-un mod cât mai succint), în contextul celor expuse anterior, sunt:

1.      CategCivV-Arahnidice Tarantulare-Androgine-Oligarhice-(Ag+Ex)Civ-V, notată prescurtat: CategCivV-ArahTar-And-O-(Ag+Ex)Civ-V, de la care provin FIS-F-MutCiv-V denumiți, popular: „spiderman”, precum și simbolul ezoteric specific: pânza de păianjen.

2.      CategCivV-Reptiliene, în variantele: Șerpiliene, respectiv: Dragoniene, respectiv: Balauriene, respectiv: Iguanifere, Individuale (respectiv: Androgină - pentru CivV Dragoniană), Oligarhice și (Ag+Ex)Civ-V, notate prescurtat: CategCivV-Rep(Șerp,Drag,Bal,Iguan)-Ind(And pentru CivV-Drag)-O-(Ag+Ex)Civ-V, de la care provin FIS-F-MutCiv-V denumiți, popular, în trecut: „anunaki”, respectiv: zmei, respectiv: „inuaki”, precum și emblemele ezoterice, animaliere, aferente, respectiv: mitul șarpelui amăgitor (din Vechiul Testament), respectiv drapelul de luptă, specific dragonian (adică șarpe de apă), al dacilor, din vremea lui Decebal (confundat de către neinițiați ca fiind un șarpe cu cap de lup).

3.      CategCivV-Peștiliene-Ind-(Ag+Ex)Civ-V, notată prescurtat CategCivV-Peșt-Ind-(Ag+Ex)Civ-V, de la care provin FIS-F-MutCiv-V, cu ochi bulbucați și simbolurile ezoterice specific peștiliene (exemple: fântâna arteziană, cu pești, precum și emblemele peștiliene de pe fațada clădirii fostei Regionale CFR, din Timișoara).

4.      CategCivV-Șoimiliene (Uliene)-And-O-(Ag+Ex)Civ-V, notată prescurtat: CategCivV-Șoim-And -O- (Ag+Ex)Civ-V, de la care provin simbolurile ezoterice, specifice, de tip heraldic, ale șoimului cu două capete, utilizate de către  Imperiul Austriac, precum și de către Imperiul Rus.

5.      CategCivV-Drakoniene-And-O-(Ag+Ex)Civ-V, de la care provin simbolurile ezoterice, specific mefistofelice, precum și cuvântul: „drac”, ca tip de FIS utilizat inclusiv pentru FIS-F-MutCiv-V, cu o fizionomie specifică, aparținând CivV în cauză.

6.      CategCivV-Leonine-Ind-O-(Ag+Ex)Civ-V, de la care provin simbolurile ezoterice, specifice, cu lei tereștri, respectiv cu lei zburători, prezente în cadrul unor steme statale, respectiv a unei firme de producție cinematografică, engleză, respectiv a unei organizații masonice (Lions Club).

            Mai menționăm că, în funcție de caz, acțiuni de tip (Ag+Ex)Civ-V, similare celor menționate anterior, dar, de regulă, de amploare mai redusă, s-au mai produs și în celelalte Lumi, componente ale Planetei, în a cărei LPM-F suntem integrați existențial (exemple: Revolta Luciferică, declanșată și sprijinită de CategCivV-Rep- Ind-O-(Ag+Ex)Civ-V, care a cuprins atât Lumea Planetară Superioară, denumită, popula: Rai, Paradis, Eden, cât și Lumea Planetară Inferioară, denumită popular: Iad, Infern, a celei de-a doua Planete a CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, care s-a numit: Tera, până când Demiurgul Planetar Teros - tată al lui Lucifer, a trădat CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-DemLPM-F, trecând de partea CivV-MutCiv-V, înființată de fiul său: Luciferos), precum și în alte LPM-F, situate pe alte Planete, având, ca și coproprietare alte CategCivV-O, dar neagresionale, din punct de vedere Civ-V, notate, prescurtat: CategCivV-O-N(Ag+Ex)Civ-V.

            Pentru a exemplifica dimensiunea distructivă, atât la nivel ființial (individual, respectiv colectiv), cât și la nivel civilizațional virtual (CivV), asupra CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, în general, precum și, în special, asupra reprezentanților ființiali individuali, de tip: FIS-F, ai CivV componente, în cauză, menționăm că la începutul anului calendaristic gregorian (cg), curent: 2013 (în cursul căruia este nu doar posibil, ci și probabil, din informațiile recent primite, să se declanșeze: Evenimentul lumesc, denumit popular, dar impropriu: „Apocalipsa”, așteptat, în necunoștință, deplină, de cauză, a se produce în data: 21.12.2012-cg), din totalul de FIS-F care alcătuiau, la data precizată anterior, Populația lumească a LPM-F, în care suntem integrați existențial, FIS-F din cadrul CivV componete ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, reprezentau doar 5.4% din Populația lumească a LPM-F, iar restul, de 94.6%, îl constituiau FIS-F-MutCiv-V, în cadrul LPM-F, ca reprezentanți, de tip FIS-F, ai CivV de tip: (Ag+Ex)Civ-V, componente ale CategCivV-O-(Ag+Ex)Civ-V, care dețineau, la data respectivă, Baze existențiale, de tip Civ-V, ale unor CivV extra-planetare, în cadrul Planetei noastre (BExistCivVExtP) și care CivV acționau, atunci, cum de altfel, acționează și în prezent, în cadrul LPM-F, în mod (Ag+Ex)Civ-V, asupra reprezentanților, de tip FIS-F, ai CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F.

            În același context, mai menționăm că, la nivelul Statului România (din câte cunoaștem), la aceeași dată, FIS-F care reprezentau CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, în cadrul LPM-F, în care suntem integrați existențial, alcătuiau doar 2.2% din Populația statală a României, iar totalitatea FIS-F-MutCiv-V, care reprezentau CivV componente ale CategCivV-O-(Ag+Ex)Civ-V, în cadrul LPM-F respective, alcătuiau 97.8% din Populația statală a României.

V. Motivație succintă a necesității producerii Evenimentului Lumesc, cunoscut popular, dar impropriu: „Apocalipsă”

            Motivația completă, dar și complexă, pentru care, în cadrul LPM-F, în care suntem integrați existențial, s-a amânat, de mai multe ori (din câte cunoaștem) declanșarea și producerea Evenimentului lumesc, cunoscut sub denumirea populară, dar improprie:Apocalipsă”, o constituie, între altele, și existența unei asemenea stări, societale, lumești (ca cea expusă anterior, pentru LPM-F), cu consecințe nu doar distructive, ci chiar anihilante, la nivel ființial, atât individual (adică: FIS-F, respectiv FIM-F, respectiv FII-F), cât și colectiv (adică FCS-F, respectiv FCM-F, respectiv FCI-F, precum și chiar la nivelul Civilizațiilor Virtuale: CivV), stare societală care, pentru a putea fi expusă, la un nivel corespunzător, în cadrul prezentei lucrări și a fi deplin și corect înțeleasă, ar necesita o amplă dezvoltare a lucrării, care deja are o lungime pe care o apreciem ca neoptimă, motiv pentru care o dezvoltare suplimentară (dacă se va considera necesară) va constitui, probabil, scopul și subiectul unei alte lucrări.

            Vom încerca, însă, să prezentăm, totuși, chiar în cadrul acestei lucrări, o motivație succintă, fără de care apreciem că problema, în cauză, nu doar că nu poate fi înțeleasă, corect (măcar la un nivel minimal, capabil să atragă atenția unor categorii populaționale, mai restrânse, care nu beneficiază de o inițiere prealabilă, necesară), deoarece cea mai mare parte a Populației statale a României a fost, în mod deliberat, puternic influențată, prin mistificare (mai ales în cadrul practicării, îndelungate, a unor religii false, oculte și subversive), astfel, încât, există riscul ca respectivele categorii populaționale nu numai că nu vor putea înțelege și accepta motivația în cauză, dar o vor și blama și o vor respinge, inclusiv ca pe o blasfemie, la adresa unor doctrine (dogme), specific religioase (exemple: religia creștină ortodoxă, religia creștină catolică, religia budhistă ș.a.).

            La piedicile expuse anterior se mai adaugă și blocajul exercitat, la nivel societal, prin utilizarea unui învățământ public, precum și a unei activități de cercetare științifică, oficială, bazate exclusiv pe fundamentul unui model fals al cunoașterii existențiale, axat pe modelul fizic, și nu pe modelul corect, al realității de tip civilizațional-virtuale (Civ-V), adică pe existența CivV create de către o altă Civilizație (necreată, însă, în sensul în care au fost create CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, în care suntem integrați existențial), care a descoperit și a utilizat, în premieră, în mod performant (adică inclusiv pentru a crea și dezvolta CivV), posibilitățile științei și tehnologiei informatice (de tip, specific, computerizat), nu doar în urmă cu, aproximativ, 60 ani, așa cum s-a întâmplat în cadrul CivV în care suntem integrați existențial, ci cu mult mai mult timp înainte, Civilizație (Civ) pe care cei inițiați o numesc: Civilizație Creatoare, Absolută, Coordonatoare (CivCreatAbsCoord).

            Cele expuse anterior explică, pentru cei inițiați, de ce România, ca Stat, și respectiv Populația statală a României, ca Popularitate, au ajuns în starea de dezastru societal, în care se află, inclusiv în prezent, precum și că, în contextul societal expus anterior, nici România, nici Europa, și nici LPM-F, în care suntem integrați existențial, nu mai sunt în măsură să redreseze situația dezastruoasă, existentă, la nivel lumesc, decât cu sprijin, corespunzător, extra-lumesc și chiar extra-planetar.

            Se motivează, astfel, urgența cu care trebuie să se producă Evenimentul lumesc, denumit popular, dar impropriu: „Apocalipsa”, al cărui rol principal este tocmai acela de a realiza o „epurare” sau (în funcție de caz) o separare, ființială, corespunzătoare, de tip Civ-V (atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv), astfel încât, în principal, reprezentanții de tip FIS-F ai CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F să fie în măsură să beneficieze de recuperarea, corespunzătoare (într-o altă Lume,însă neplanetară, ci specific astrală, adică o Lume Astrală Medie: LAM), în care să obțină  un spațiu existențial, acoperitor, pentru evoluția existențială, viitoare, a reprezentanților ființiali, individuali și respectiv colectivi, ai CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, pentru care vor părăsi LPM-F, amplasată în Arb4, în care suntem integrați, existențial, în prezent, și se vor „muta”, existențial, într-o LAM amplasată în cadrul Arb5 al ReunArb1-5-Ans1-6-Integ1-6-CivV a CivCreatAbsCoord. În acest mod, și macro-structura de tip Civ-V: CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, se va transforma, corespunzător, în macro-structura de tip Civ-V: CategCivV-Gor-Ind-DemLAM.

            Având în vedere că FIS-F-MutCiv-V dețin, în prezent, majoritatea absolută a Popularității lumești, de tip FIS-F, în cadrul LPM-F, în care suntem integrați existențial, Cond-Sup abilitat (care, din câte cunoaștem, este: Cond-Sup al CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F) a hotărît (tot din câte cunoaștem), referitor la problema modului în care urmează a fi declanșat și realizat Evenimentul lumesc, denumit popular, dar impropriu: „Apocalipsa”, ca Evenimentul lumesc, în cauză, să nu fie declanșat în perioada de sfârșit a anului 2013-cg, așa cum fusese reprogramat, în urmă cu 4 ani-cg (ca urmare a unor negocieri, care au avut loc, atunci, între părțile de tip Categ-CivV, implicate, cu interese specifice, în stabilirea datei de declanșare a Evenimentului lumesc respectiv), ci în prima jumătate a anului-cg curent (adică până la data: 06.06.2013), pe de o parte, iar, pe de altă parte, ca Evenimentul lumesc, în cauză, să fie declanșat și să se producă, astfel încât să nu poată fi perceput, corespunzător, de către FIS-F, din cadrul LPM-F, în conformitate cu specificul modelului existențial, fizic, ci în conformitate cu specificul modelului existențial informatic, în sensul că: Evenimentul lumesc, în cauză, va consta în oprirea, pe o anumită durată temporală, a derulării destinului existențial, colectiv, categorial (DECCateg), al CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, în care suntem integrați existențial (stare cunoscută și numită, uzual: stand-by, în cadrul limbajului informatic, specific), și, apoi, în repornirea derulării DECCateg, în cauză, însă după efectuarea unor modificări, corespunzătoare, a respectivului DECCateg, astfel încât FIS-F din cadrul CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, care vor mai exista și evolua existențial, în cadrul DECCateg „post-apocaliptic”, modificat, al respectivei CategCivV, vor fi transferate într-o altă Lume, de tip LAM. În același context, FIS-F aparținând CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-DemLPM-F, vor fi transformate, din FIS-F, în FIS-Astral (adică în FIS-A).         

(Continuare, cu Partea a 2-a, în curând)

            Bibliografie selectată și recomandată, pentru cei interesați de informații suplimentare, în legătură cu tematica prezentei lucrări:

1.      Publicația web: Misiunea Astrală „România”, la adresa: www.lorin-fortuna.ro

2.      Arhiva emisiunilor „Deșteptarea României”, a postului, online, TV Baricada, la adresa: www.baricada.ro

3.      Marie D. Jones, „2013-Sfârșitul lumii sau un nou început? (Ce va fi după 2012?)”; editura Lifestyle, București, 2010.

4.      Stirile PROTV, „O nouă teorie despre Univers schimbă radical tot ce știam până acum. Timpul se va opri în loc”, 18.06.2012

5.      Lorin Fortuna - Statul laic - în cadrul rubricii: Editorial, anul 2012, a publicației web: Misiunea Astrală „România” (vezi referința bibliografică nr.1)

6.      Revista Astral Nr.7 / trim. 4, 2004, în cadrul rubricii: Publicații, a referinței bibliografice nr.1

7.      Secvențe din emisiunile „Deșteptarea României”, precum și din alte emisiuni video, cu participarea autorului prezentei lucrări, înregistrate pe rețeaua informatică, video: youtube.

8.      Profeții „apocaliptice” ale călugărului Arsenie Boca, înregistrate pe rețeaua informatică: Internet

9.      Mircea Cărtărescu, nuvela „REM” (introdusă inclusiv în învățâmântul public școlar), respectiv: „Enciclopedia Zmeilor”, editura Humanitas (referitoare la descrierea, probabil involuntară, a FIS-F-MutCiv-V de tip arahnidic-tarantular, respectiv de tip: balaurian-zmeian).

10.  Lorin Fortuna, „Poemul existenței” - antologie poetică, ediția a II-a, editura ArtPress, Timișoara, 2008, consultabilă inclusiv în cadrul rubricii: Publicații, a referinței bibliografice nr.1.

11.  Mihai Eminescu - poeziile:„ Împărat și proletar”, respectiv: „Eu nu cred nici în Iehova”.

12.  Lucian Blaga, „Cunoașterea Luciferică” (introdusă inclusiv în învățâmântul public școlar), referitoare la MutCiv-V de tip reptilian-șerpilian.

13.  Radu Cernătescu, „Literatura luciferică. O istorie ocultă a literaturii române” editura Cartea Românească,București, 2010, referitoare la literații români care au fost FIS-F-MutCiv-V de tip reptilian-șerpilian.

14.  Lorin Fortuna - Misiunea Astrală „România”, editura ArtPress, Timișoara, 2003.

P.S.

            În legătură cu faptul că referitor la subiectul aferent Evenimentului lumesc, denumit, popular, dar impropriu: „Apocalipsa”, s-au transmis, public, foarte multe informații, dovedite, după trecerea anului 2012, ca nefiind corecte (inclusiv de către autorul prezentei lucrări), facem precizarea că (din câte cunoaștem) această situație s-a creat, în mod deliberat, pentru a oculta și chiar mistifica Evenimentul lumesc, în cauză, până la nivelul de a micșora, corespunzător, încrederea în producerea acestui Eveiment lumesc, mai ales de către reprezentanții de tip FIS-F-MutCiv-V, din cadrul CategCivV-O-(Ag+Ex)Civ-V, datorită modului în care aceștia au fost programați și animați existențial, de către FIS din cadrul respectivei CategCivV-O-(Ag+Ex)Civ-V, mai ales pentru ca respectivii FIS-F-MutCiv-V, în cauză, să nu știe ce-i așteaptă, la nivel existențial, după producerea Evenimentului lumesc, respectiv.

            Cu experiența de Comunicator astral, prin comunicare telepatică (denumită, în limba engleză: „channelling”), autorul acestei lucrări își cere scuze, atât pentru informațiile incorecte, pe care le-a difuzat, public, în legătură cu Evenimentului lumesc respectiv, cât și pentru informațiile incorecte, existente, probabil, inclusiv în cadrul prezentei lucrări, în legătură cu același Eveniment lumesc, dar consideră că este preferabil ca respectivele informații să fie cunoscute, chiar dacă includ o parte, chiar majoritară, de informații false (inevitabile, în contextul poluării ezoterice, deosebit de puternice, ce caracterizează LPM-F, mai ales în cadrul spațiului teritorial al Statului România), decât să nu fie cunoscute deloc, și să contribuie, astfel, la dezastrul existențial al multor FIS-F, din cadrul LPM-F, care, dacă ar cunoaște respectivele informații, ar putea avea șansa de a se „deștepta ezoteric”, până la declanșarea Evenimentului lumesc, respectiv, și de a apela la măsuri de protecție personală, precum și de grup, capabile să-i salveze, din punct de vedere ființial, de soarta pe care o vor avea cei care vor rămâne în cadrul LPM-F, sau pe care o vor avea cei care vor fi transferați, existențial, în alte Lumi, aparținând CategCivV-O-(Ag+Ex)Civ-V, menționate anterior, în cadrul prezentei lucrări (exemple: practicanții religiilor false, subversive și distructive, la nivel ființial, adică: religia creștină ortodoxă, respectiv religia creștină catolică, respectiv religia budistă, dar ș.a., care propovăduiesc, în scopul „mântuirii post-apocaliptice”, acceptarea, benevolă, a condiției de „rob al lui Dumnezeu”, în cadrul religiei creștine ortodoxe, respectiv a condiției de „serv al lui Dumnezeu”, în cadrul religiei creștine catolice, respectiv a practicării unei existențe claustrate și lipsite de voința de performanță existențială, în cadrul religiei budiste).

            Pentru comparație, exemplificăm „Evangheliile” componente ale „Noului Testament” (proclamate de către clericii propovăduitori ai religiilor creștine, drept: cărți sfinte, care însă, în aprecierea noastră, nu depășesc mai mult de 3% informații importante, corecte, din totalul de informații semnificative, conţinute.


Lorin Ioan Fortunashare - facebook    share - twitter
Nu sunt comentarii.
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - LUNI
  04:30 Deşteptarea României
  06:30 Naşul
  09:00 Ghilea Show
  10:00 Quantika
  11:00 Magie pe Baricadă
  11:30 Baricada Music
ACUMA LA TV 12:00 Ghilea Show
  13:00 Vitralii
  14:30 Baricada Music
  15:00 Pe Baricadă
  16:00 Fără pleoape la urechi cu Dorin Frandeş
  17:00 Timpul - artă şi ştiinţă
  17:30 Comunitatea mea
  18:00 În Arenă cu Adrian Creţa
  19:00 Aradul de 5 stele cu Daniel Mitre
  20:00 Pâine şi Circ cu Adrian Creţa
  21:00 Ghilea Show cu Sorin Ghilea
  22:00 Naşul cu Radu Moraru
  01:00 Ghilea Show
  02:00 Pâine şi Circ
  03:00 Fără pleoape la urechi
  04:00 În Arenă
  05:00 Aradul de 5 stele
COZACONE
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa