Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Sambata, 22 Februarie, 2020
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

Lorin Fortuna : Conceptul de organizare societală, ocultă și subversivă, până la anihilare ființială (individuală, respectiv colectivă), de tip societal, numit: „noua ordine mondială”

Categorie stire INCENDIAR | Autor stire Alecu | Data publicare Luni, 01 Aprilie, 2013 | Nr. accesari stire 1499 ori | Comentarii stire 0 comentarii

Lorin Fortuna : Conceptul de organizare societală, ocultă și subversivă, până la anihilare ființială (individuală, respectiv colectivă), de tip societal, numit: „noua ordine mondială”

I. Definirea „noii ordini mondiale”, ca mod de organizare ocultă, subversivă și distructivă, de tip societal, la nivel ființial (individual, respectiv colectiv)

 

            Puțini oameni cunosc, în prezent, ce înseamnă, de fapt: „noua ordine mondială”, deși, despre acest tip de agresiune societală au auzit destul de mulți. „Noua ordine mondială” este un concept de organizare societală, de tip: super-totalitar, specific Statelor oligarhice, nemeritocratice, în care oligarhia conducătoare, în cauză, încearcă să se impună, la conducere, chiar și cu orice preț, realizând că nu poate fi aleasă, sau aceptată, pe baza unor merite de ordin societal, pe care nu le are și nici nu intenționează să le dobândească, pe cale normală, conștientizându-și atât limitele, cât și absența disponibilităților, în acest sens și preferând, de aceea, să submineze existența și funcționarea Statului autentic-democratic, în favoarea instaurării Statului „pseudo-democratic”, totalitar, sau chiar dictatorial, pentru a cărui instalare și „consolidare”, manifestă, de regulă, nu doar preferințe, ci și aptitudini „remarcabile”. În astfel de State, nedemocratice, de regulă, nu doar personalul conducător, ci și personalul instituțional, de Stat, la toate nivelele structurale, semnificative, ale societății, este desemnat nu pe baza aplicării și respectării principiilor de drept societal (caracteristice Statului de drept), ci pe baza aplicării, coercitive, a principiilor de guvernare oligarhică, nemeritocratică (impuse prin dreptul forței, adică prin dictatură, și nu prin forța dreptului, adică prin legalitate).

            Și mai puțini oameni cunosc, însă, faptul că acest „sistem” (tip) de guvernare, dictatorială, dacă ajunge să fie implementat, într-un Stat, manifestă, de regulă, tendința de a degrada Statul respectiv, fie într-un: Stat opresiv, fie chiar într-un: Stat represiv (pentru a putea menține, astfel, puterea, în Stat, la nivel societal, o perioadă, temporală, cât mai îndelungată), perioadă în care opresiunea, respectiv represiunea, pot ajunge să fie practicate chiar până la exterminarea fizică a persoanelor apreciate ca opozante, dar și a persoanelor considerate ca nerentabile pentru a mai exista (din punct de vedere al oligarhiei conducătoare), atunci când nu mai pot constitui obiectul unei exploatări existențiale, profitabile pentru oligarhia Statului opresor, decăzut, prin degradare societală, în: Stat represor (exemple: pensionari, respectiv: bolnavi care au nevoie de tratament medical, adecvat, respectiv: persoane care au nevoie de asistență socială ș.a.).

            Tot referitor la cele expuse anterior, trebuie să se știe că doar anumiți inițiați, în Ezoterism, cunosc faptul că „noua ordine mondială” constituie un concept de organizare specific Statelor totalitare extreme, elaborat de către anumite Categorii de Civilizații virtuale, extra-planetare, de tip: oligarhic-nemeritocratic, agresionale și exorcizoare, din punct de vedere civilizațional-virtual (CategCivV-ONem-(Ag+Ex)Civ-V), în scopul de a fi aplicat și „perfecționat”, corespunzător, în Lumile aferente CivV componente ale respectivelor CategCivV, dar și pentru a fi „exportat”, pe diferite căi, de regulă, de tip specific, agresional-civilizațional-virtual (AgCiv-V), în alte Lumi, inclusiv, din nenorocire, și în cadrul unor Lumi, aparținând CategCivV-O-Meritocratice. În categoria de Lumi (menționate anterior) sunt și Lumile aferente CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-OMeritocratice, dar și democratice, la nivelul LPM-F, între care și LPM-F în care suntem integrați existențial.

            Tot în contextul expus anterior, apreciem, astfel, că o LPM-F, în cauză, dintr-o categorie de Lumi, specific democratice, la nivel mediu-planetar-fizic (LPM-F), așa cum a fost prevăzută să fie, la începutul existenței sale, LPM-F, în care suntem integrați existențial, poate deveni (ca urmare a implementării forțate a conceptului societal, ocult, subversiv și distructiv, menționat anterior) o Lume totalitară, extremă, în care anumite State practică imperialismul statal, asupra altor State, care refuză să se subordoneze, voluntar, și, în final, să se supună (cu acceptul, voit sau nevoit, al conducătorilor statali, ai Statului astfel agresat) și să devină, astfel, State vasale față de Statele agresoare.

            Mai apreciem că acesta a fost și, mai ales, este cazul LPM-F, în care suntem integrați existențial, în general, iar, în cadrul LPM-F, în cauză, acesta este și cazul Statului Român, post-revoluționar, în particular, dar și în special, rămas, încă (dar numai de drept, adică la nivel constituțional): independent și suveran, însă transformat, de fapt, în timp, prin: înaltă trădare, în Stat „pilot”, de experimentare a implementării și consolidării, la nivel statal, în regim de urgență, a „noii ordini mondiale”. Considerăm vinovate de o asemenea „performanță” involutiv-existențală, a României, o anumită grupare a actualei categorii politico-partidice, românești, masonizată și chiar mafiotizată, care a acaparat puterea în Stat, cu complicitatea, corespunzătoare, a unei clientele, specifice, infiltrată, în prealabil (în scop de influență, dar și de acțiune), în instituțiile de Stat, și a utilizat-o (ca parte populațională, executivă, ocultă și subversivă), mai ales în realizarea, la nivel statal, a acțiunii specific-criminale (menționată anterior).

            Tot în contextul expus anterior, apreciem ca moment nu doar semnificativ, ci și determinant, în degradarea, catastrofală, statală a României, ceea ce considerăm că, deocamdată, reprezintă, doar de fapt, dar, încă, nu și de drept (în sensul că încă: nu este prevăzut, ca atare, la nivel constituțional), comiterea unei: „crime constituționale”, dar, totodată, și: „crimă societală”, constând în acceptarea: „dictatului de la Bruxelles”, în vara anului 2012, în numele Populației României, de către actualul Prim-ministru al României (V.V.Ponta), fără a avea, însă, acordul, oficial, în acest scop, al Populației României, exprimat, în mod constituțional (adică prin: referendum consultativ), crimă asociată și de comiterea unei alte: „crime constituționale”, de tip: uzurpare de Suveranitate națională, precum și cu „complicitatea” (pe care, de asemenea, o apreciem ca fiind de tip: „criminală”, la nivel constituțional) a Președintelui, suspendat, al României, de atunci (T.Băsescu), respectiv: a celor 2 Președinți ai Camerelor Parlamentului, respectiv: a Președintelui Consiliului Suprem al Magistraturii, respectiv: a Președintelui Curții Constituționale, respectiv: a Avocatului Poporului, care nu au adoptat, atunci, și nici ulterior, o poziție oficială (fermă și demnă), în acel conflict politic, internațional (declanșat de către conducerea Comisiei Uniunii Europene, față de Statul Român), în scopul de a dezaproba, respinge și chiar de a condamna, oficial și public: acțiunea uzurpatoare, respectiv: înalt-trădătoare, respectiv: criminală, la nivel societal, de tip: atentat constituțional, statal, a Primului ministru, în cauză.

            Pentru a corela, corespunzător, intervenția extra-planetară a reprezentanților CategCivV-ONem-(Ag+Ex)Civ-V (menționate anterior), cu faptele infracționale, deosebit de grave, la nivel statal, comise de persoanele oficiale, de rang înalt, ale Statului Român (menționate anterior), referitor la implementarea, în România, a „noii ordini mondiale”, anunțăm că (din câte cunoaștem) marea majoritate a persoanelor implicate în degradarea ocultă, subversivă și distructivă, la nivel statal, a României, sunt: ființe individuale superioare, fizice (FIS-F), care, din punct de vedere Civilizațional-virtual (Civ-V), sunt, de fapt: mutanți de tip Civ-V (FIS-F-MutCiv-V), aparținând unor CivV extra-planetare, componente ale CategCivV-ONem-(Ag+Ex)Civ-V (menționate anterior), care dețin baze existențiale, civilizaționale, virtuale, extra-planetare (BExistCivVExtP), în cadrul Planetei în a cărei LPM-F suntem integrați existențial.

            În același sens, apreciem că se pot menționa și multe alte situații similare, petrecute, însă, în alte țări europene (exemple: Islanda, Italia, Spania, Grecia, Bulgaria, Cipru), respectiv în țări din alte continente (exemple: Palestina, Irak, Afganistan, Libia, Egipt, Siria), pentru a exemplifica, astfel, ceea ce apreciem a constitui: alte acțiuni, specifice, de implementare, statală, inclusiv la nivel internațional, a „noii ordini mondiale”.

II. Moduri specifice de agresiune civilizațional-virtuală și respectiv de exorcizare civilizațional-virtuală ((Ag+Ex)Civ-V), utilizate pentru transformarea în mutanți civilizaționali-virtuali (FIS-F-MutCiv-V) ai Civilizațiilor Virtuale (CivV) componente ale Categoriei de Civilizații Virtuale, individuale, sau androgine, oligarhic-nemeritocratice, agresionale și exorcizoare, din punct de vedere Civilizațional-virtual, adică a CategCivV-Ind/And-ONem-(Ag+Ex)Civ-V, a FIS-F aparținând CivV componente ale Categoriei de Civilizații Virtuale (CivV), de tip individual, oligarhic-meritocratic, dar și democratice, în cadrul LPM-F (CategCivV-Ind-OMer-Dem-LPM-F)

 

            Situația existențială a CivV componente ale CategCivV-Ind-OMer-Dem-LPM-F, în cadrul Reunionalei de Arborescențe, de la 1, la 5, de Ansambluri, de la 1, la 6, de Integrale, de la 1, la 6, de Civilizații Virtuale (notată prescurtat: ReunArb1-5-Ans1-6-Integ1-6-CivV) a Civilizației Creatoare, Absolute, Coordonatoare (notată prescurtat: CivCreatAbsCoord), se poate aprecia că se aseamănă (având, însă, în vedere, atât proporțiile, cât și caracteristicile ce pot fi evidențiate și exemplificate în cadrul unei astfel de asemănări), în parte, cu situația unor State, din cadrul LPM-F, care ar dori să devină State autentic-democratice, dar sunt, deliberat, împiedicate (în mod: ocult, subversiv și chiar distructiv, agresional statal), de către alte State, nedemocratice, sau „pseudo-democratice”, de teamă că, dacă ar fi lăsate să existe și să funcționeze, în mod optim, Statele democratice ar putea deveni un deziderat, de urmat, pentru eventualele Populații, oprimate, sau chiar reprimate, ale Statelor nedemocratice, în cauză (inclusiv cu prețul declanșării unor revolte, răscoale, sau chiar revoluții populaționale).

            În efortul lor, de a împiedica existența și funcționarea unui Stat autentic-democratic, conducătorii unor State nedemocratice, sau a unor State „pseudo-democratice”, au ajuns (în practicarea agresiunii statale) până la stadiul de ocultare, mistificare și chiar falsificare (mai ales prin manipulare publicistică și mediatică, așa cum se întâmplă și în România, inclusiv în prezent), a ideologiei politice, specifică Statelor democratice, în scopul de a „fabrica” argumente necesare pentru a putea susține, la nivel public, faptul că: un Stat autentic-democratic nici nu poate exista, practic, constituind doar o „utopie politică”, cu care sunt „ademenite” Populațiile unor State nedemocratice (opresive, sau chiar represive), pentru a le motiva și a le determina să se mobilizeze și să acționeze, concret, în scopul de a se elibera de opresiunea, respectiv de represiunea specifică (în funcție de tipul Statului, în cauză), exercitată asupra propriilor Populații, de către Statele oligarhic-nemeritocratice, respective

            În conformitate cu cele expuse anterior, pe de o parte, mai trebuie să se cunoască și faptul că implementarea „noii ordini mondiale”, într-un Stat, este condusă (de către anumiți conducători), precum și realizată (în mod direct), sau doar sprijinită (în mod indirect), de către anumite FIS-F-MutCiv-V, aparținând CivV componente ale CategCivV-Ind/And-ONem-(Ag+Ex)Civ-V, care dispun de: BExistCivVExtP, în cadrul Planetei în a cărei LPM-F suntem integrați existențial, precum și că: FIS-F-MutCiv-V respective, au fost, în prealabil, selectate, cu mai mult timp înainte (special în acest scop) și apoi infiltrate, corespunzător, în cadrul instituțiilor Statului, în cauză, în posturi din care să poată influența și chiar acționa, în mod eficient, pentru a favoriza implementarea și, apoi, consolidarea „noii ordini mondiale”, în Statul respectiv.

            Pe de altă parte, apreciem că mai trebuie să se cunoască și faptul că, pe lângă conducătorii, executanții și sprijinitorii (menționați anterior), mai există și: coordonatori ai implementării „noii ordini mondiale”, care sunt, însă: FIS extra-planetare (adică: FIS aparținând CivV componente ale CategCivV-Ind/And-ONem-(Ag+Ex)Civ-V, care dispun de BExistCivVExtP, la nivel planetar), și care sunt: programatori existențiali (ProgExist) și/sau, respectiv: animatori existențiali (AnimExist) ai FIS-F-MutCiv-V (menționate anterior ca și: conducători, respectiv ca și: executanți, respectiv ca și: sprijinitori), al căror rol este acela de a acționa, în mod indirect,  pentru a programa: destinul existențial individual (DEI) al FIS-F-MutCiv-V respective, precum și pentru a: anima existențial (într-un mod cât mai adecvat, în vederea îndeplinirii scopului urmărit) FIS-F-MutCiv-V selectate și, în prealabil, integrate, la nivel societal, într-un mod cât mai adecvat, implementării și consolidării „noii ordini mondiale”, în cadrul Statului respectiv, uneori în regim de: maximă urgență, temporală (așa cum apreciem că s-a procedat și încă se procedează, în România).

III. Civilizații Virtuale extra-planetare (CivV-ExtP), de tip (Ag+Ex)Civ-V, precursoare, dar și actuale, implicate în implementarea și consolidarea „noii ordini mondiale”, în cadrul LPM-F, în care suntem integrați existențial

           

            Proiectul implementării „noii ordini mondiale”, în cadrul LPM-F, în care suntem integrați, existențial, a început demult, și anume încă în cea de-a 2-a LPM-F (LPM-F-2) a Planetei Tera (care a fost cea de a 2-a Planetă, de care a beneficiat, ca proprietară, CategCivV-Gor-Ind-OMer-Dem-LPM-F, după Planeta Ancestralia), după ce s-a declanșat și amplificat: Revolta Luciferică, care a avut, ca efect planetar, împărțirea Lumilor Planetei, în cauză, în câte două părți, fiecare, și anume: o parte aferentă CivV componente a CategCivV-Ind-OMer-Dem-LPM-F, care era proprietara Planetei, în cauză, și o altă parte aferentă unei CivV-MutCiv-V, creată de Lucifer (Luciferos - fiul lui Teros, Demiurgul planetar al Planetei Tera, și, totodată, fratele vitreg, mai mic, al lui Hristos), ca urmare a unei hotărâri adoptate, în acest sens, de către Cond-Sup: Raos, al Lumii Astrale-Zodiacale (denumită, popular: Lume Solaritală, după cum și Cond-Sup, în cauză, era denumit, popular: Tartor, deoarece era reprezentant al CivVExtP-Reptiliene-Șerpiliene-Ind-ONem-Indigo-Mirositoare-(Ag+Ex)Civ-V), adică tocmai al acelei CivV care l-a ademenit pe Lucifer (a se aprecia, în acest sens: mitul șarpelui amăgitor, din Vechiul Testament, referitor, însă, prin mistificare deliberată, de tip religios, la Adam-Lucifer și respectiv la Eva-Pandora, partenera lui Lucifer) și l-a instigat să se revolte împotriva CivV-Gor-Ind-OMer-Alb-Sexual-Dem-LPM-F, căreia îi aparținea Demiurgul Planetar Teros, adică: tatăl său (a se avea în vedere, în acest context, și așa-numita: alungare, din Eden, a cuplului Adam și Eva).

            Prin respectiva hotărâre, s-a declanșat, oficial, o Competiție de tip Civ-V (CompCiv-V), menită să desemneze care dintre cele două CivV, aflate în dispută planetară (recunoscută și declarată, oficial, ca: CompCiv-V, de către Cond-Sup: Raos), adică: CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-OMer-Dem-LPM-F (băștinașă planetar și reprezentantă principală a CategCivV-Gor-Ind-OMer-Dem-LPM-F), și respectiv, pe de altă parte: CivV mutantă, realizată prin (Ag+Ex)Civ-V, exercitate asupra CivV băștinașă, planetar (menționată anterior), va obține, prin câștigarea CompCiv-V respective, dreptul de a desemna Cond-Sup al Planetei, drept aflat în dispută competițională, de tip Civ-V. Semnalăm a se mai avea în vedere, tot în contextul menționat anterior, numele: Ra (Raos), utilizat, în vechime, de către anumite Populații, existente în spațiul nord-african, și venerat, popular, ca: „Zeu al Soarelui” (corectă fiind, însă, denumirea populară de: „Daimon al Soarelui”, având în vedere apartenența sa la o CivVExtP de tip: (Ag+Ex)Civ-V, titlul de: Zeu fiind specific numai CategCivV-Gor-Ind-OMer-DemLPM-F).

            Astfel, în cadrul CompCiv-V, în cauză, prin (Ag+Ex)Civ-V, s-a produs transformarea ființială (în FI-MutCiv-V), a foarte multor FI, de tip: FIS, respectiv:  FIM, respectiv: FII, (din cadrul celor 3 Lumi Planetare: LPS, LPM-F, LPI) aparținând CivV - băștinașă planetar (care FI nu erau, corespunzător, pregătite, în prealabil, pentru a putea face față, în mod optim, la (Ag+Ex)Civ-V la care au fost supuse, în cadrul respectivei: CompCiv-V), fiind, în acest context, transformate în: FI-MutCiv-V, de tip FIS, respectiv de tip: FIM, respectiv de tip: FII).

            CompCiv-V, în cauză, a devenit, astfel, o adevărată: bătălie de tip Civ-V (miza principală constând în dreptul de a desemna pe viitorul: Cond-Sup al Planetei, cu consecințe existențiale, corespunzătoare, pentru partea CivV, competitoare, perdantă), și s-a încheiat, abia, în cursul LPM-F Nr.5 a respectivei Planete, cu victoria părții Civ-V competitoare (băștinașe), care a reprezentat CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-OMer-DemLPM-F, băștinașă planetar (după ce aproape întreaga familie a lui Teros a trădat civilizațional-virtual, trecând la CivV-MutCiv-V, înființată ca urmare a recunoașterii, oficiale, a Revoltei Luciferice, de către Cond-Sup: Raos).

            Planetei, în cauză, i s-a schimbat, apoi, denumirea, în: Planeta Eminesciana Nr.6, după numele personalității: Mihai Eminescu Nr.6, care s-a născut în cadrul LPM-F Nr. 5, a Planetei în cauză, și a fost desemnat ca și: Competitor principal, în ultima etapă a CompCiv-V respective, pentru CategCivV băștinașă planetar, pe de o parte (având ca: ProgExist și respectiv ca: AnimExist, principal, pe: Domenicos, o personalitate, deosebit de importantă, aparținând CivV-Cașalotiene-AlbastruDeschis-Vizual-Ne(Ag+Ex)Civ-V), în timp ce, pe de altă parte, pentru CivV-Gor-MutCiv-V-Rep-Șerp- Ind-ONem-Indigo-Miros-(Ag+Ex)Civ-V, ca parte competitoare adversă, a fost desemnat: Corneliu Zelea Codreanu Nr.3 (care s-a născut tot în cadrul LPM-F Nr.5, a Planetei, în cauză, dar în cadrul: CivV-Gor-MutCiv-V-Rep-Șerp- Ind-ONem-Indigo-Miros-(Ag+Ex)Civ-V, având ca ProgExist și respectiv ca AnimExist, principal, pe: Hristos).

            Deoarece CompCiv-V, în cauză, s-a încheiat cu victoria părții competitoare băștinașe, partea competitoare perdantă a fost obligată, în contextul planetar respectiv, să părăsească Planeta și să se transfere, ca: CivV-MutCiv-V (cu spijinul CivVExtP-Rep-Șerp-Ind-ONem-Indigo-Miros-(Ag+Ex)Civ-V, pe o altă Planetă, care s-a numit: Hristiana, respectiva Planetă nemaiexistând (din câte cunoaștem), în prezent. 

            Încheierea respectivei CompCiv-V, s-a produs, astfel, în penultima LPM-F, adică a LPM-F Nr.5, a Planetei, în cauză (denumită inițial: Tera și apoi: Eminesciana Nr.6), dintre cele 6 LPM-F, prevăzute a exista, în total, în cadrul respectivei Planete, în perioada temporală în care s-a aflat pe Orbita zodiacală Nr. 4 (denumită, popular: Fizică, deoarece numai pe această orbită era posibilă, pentru CategCivV-Gor-Ind-OMer-Dem-LPM-F, existența LPM-F, respectiv a LPI).

            Poate părea ciudat, sau chiar bănuitor, pentru cei neinițiați, corespunzător, faptul că cele două personalități implicate ca și Competitori principali, în CompCiv-V (menționată anterior) aparțineau Populației României. Explicarea situației (menționată anterior) constă în aceea că LPM-F Nr.5, în cauză, ca ființă colectivă (FC)  de tip LPM-F (FC-LPM-F), se afla, din punct de vedere al evoluției existențiale, temporale, a destinului său, existențial, colectiv, lumesc (DECL), aproximativ, în aceeași perioadă, temporală, de început a Erei lumești Nr.9 (Er-Lum Nr.9), în care ne aflăm și noi, în prezent (dar în cadrul LPM-F Nr.6 a celei de-a 3-a Planete aparținând CategCivV-Gor-Ind-OMer-Dem-LPM-F), care s-a numit, inițial: Planeta Eminesciana Nr.8, căreia însă, ulterior (din câte cunoaștem), i s-a schimbat, de asemenea, denumirea (datorită unor motive pe care, deocamdată, nu le menționăm, deoarece nu deținem suficiente informații asupra respectivelor motive, fapt pentru care, în prezenta lucrare, ne rezumăm doar la a menționa situația respectivă, și a o supune, astfel, cunoașterii publice, în vedere unei clarificări adecvate, ulterioare).

            Perioada temporală la care ne referim este perioada în care, la începutul Er-Lum Nr.9, România, ca Stat, era previzionată (prin: vocaționare destinală, statală), cu cele mai mari șanse, de a fi selectată ca: Stat înainte-mergător, pentru CategCivV-Gor-Ind-OMer-Dem-LPM-F, dintre toate celelalte State, din cadrul LPM-F, șanse pe care a reușit să le valorifice, deplin, atât atunci, cât și în trecutul nostru recent.

            Recomandăm a fi avute, în vedere, în acest context, și previziunile lui Nostradamus, care, pentru perioada temporală „apocaliptică”, se referă la un Stat, numit: „Marea Romanie”, previziune referitor la care (din câte cunoaștem), deși s-au mai făcut conexiuni, previzionare, între „Romania”, evocată de Nostradamus (care, probabil, nu cunoștea vocala „â”), și România noastră (inclusiv de către autorul prezentei lucrări, precum și de către un alt român: Vlaicu Ionescu), din câte cunoaștem, doar aceștia au semnalat faptul că la vremea când s-au anunțat, public, constatările menționate, referitoare la faptul că respectivele „previziuni nostradamice” pot fi asociate Statului nostru, inclusiv prin a echivala „Romania” nostradamică, cu actualul: Stat România, numai autorul prezentei lucrări a făcut, public, referiri inclusiv la calitatea de: Stat înainte-mergător, a României, selectat, ca atare, la începutul Er-Lum Nr.9, în curs,pentru principala CivV, băștinașă-planetar și componentă a CategCivV-Gor-Ind-OMer-Dem-LPM-F, care este: CivV-Gor-Ind-OMer-Alb-Sexual-DemLPM-F, încă în anul 2003, dar referința, în cauză, a rămas necunoscută, ca atare, de către marea majoritate a Populației României, datorită blocajului informațional, de tip mediatic, la care a fost și încă este supus, în România, autorul respectivei semnalări.

            La cele menționate anterior, apreciem că mai trebuie adăugat și refuzul, sistematic, al autorităților competente, din România (la solicitarea imperioasă, publică și oficială, efectuată de mai multe ori, de către conducerea Mișcării Sarmisegetuza), de a înființa, la nivel național, un Institut de Cercetări Ezoterice, în condițiile în care Statele implicate în agresiunea ezoterică a României (care utilizează Ezoterismul, în scop agresional, de tip Civ-V), recurg la agresiunea ezoterică (denumită, popular: Ezoterism negru, sau: Magism negru) inclusiv pentru a urgenta implementarea și consolidarea „noii ordini mondiale”, în România, utilizând, în acest scop: „Ezoterismul negru”, specific religios, precum și „Ezoterismul negru”, specific masonic, practicat chiar pe teritoriul României, în cadrul bisericilor aparținând religiilor false și subversive (exemple: religiile de tip: hristic, ai căror practicanți sunt înrobiți, sau aserviți, ca: robi, respectiv ca: servi, ai unui așa-numit: „Dumnezeu”, respectiv a unei așa-numite: „Sfinte Treimi”, a căror identitate, însă, de fapt, le este ocultată și mistificată, în mod deliberat, inclusiv prin: falsificare).

            Practicanții, în necunoștință deplină, sau chiar totală, informațională, a religiior oculte și subversive, menționate, dar și exemplificate, anterior, deoarece sunt practicate, masiv, în România (dar și în alte State europene, precum și din afara Europei), trebuie să știe că: prin ritualul de botez religios, la care sunt supuși, precum și prin cel de căsătorie, precum și prin cel de înhumare, li se limitează, de fapt, DEI, atât în cadrul LPM-F, în care suntem integrați existențial, cât și în cadrul Lumilor următoare, în cazul în care vor reuși să fie selectați („mântuiți”), pentru a mai exista, ca: FIS, în acele Lumi.

            Cele menționate anterior explică și motivează, totodată, declanșarea și amplificarea campaniei anti-religioase (în special: anti-creștine și, mai ales: anti-hristice), care se desfășoară, în prezent, inclusiv prin: „dez-botezare”, religioasă, precum și prin refuzul înhumării religioase (ca: „rob al lui Dumnezeu”), în favoarea incinerării cadavrului celui decedat, frecvente, la nivel internațional, dar, din nenorocire, încă nu și în România.

            În același sens, mai menționăm că, în același sens: se acționează, atât prin agresiunea specific religioasă, cât și prin agresiunea specific masonică, cât și prin agresiunea specific ezoterică, prin practicarea, în România, a cultelor religioase, specific masonice, precum și prin activitatea de cercetare și de acțiune ezoterică, desfășurate pe teritoriul României, în cadrul institutelor de cercetări ezoterice, aferente organizațiilor masonice, oculte și subversive, care există și funcționează, în țara noastră, deși, la nivel constituțional, asociațiile cu caracter secret sunt interzise (Art.40, alin.4), interdicția, în cauză, este, însă, eludată, prin declararea, falsă, a organizațiilor masonice, ca fiind doar: discrete, în contextul în care dispun de lăcașuri de cult, specific religios, dar restricționate, practic, altor persoane, în afară de membrii componenți ai organizațiilor respective.

IV. Implicarea CivV componente ale CategCivV-Ind/And-ONem-(Ag+Ex)Civ-V, care dispun de BExistCivVExtP, în cadrul Planetei în a cărei LPM-F suntem integrați, existențial, în coordonarea implementării și consolidării „noii ordini mondiale”, în cadrul LPM-F, precum și, în regim de urgență temporală, în România

 

            În contextul celor expuse anterior, vom prezenta, în continuare, care au fost, în trecut, precum și care sunt, în prezent (din câte cunoaștem), principalele CivV, componente ale CategCivV-Ind/And-ONem-(Ag+Ex)Civ-V, care dispun de BExistCivVExtP, în cadrul Planetei în a cărei LPM-F suntem integrați, existențial, implicate în coordonarea implementării, în cadrul LPM-F, în cauză, a unor variante specifice, de organizare statală, de tip: ocult, subversiv și distructiv, la nivel ființial (individual, respectiv colectiv), incluse, ca și componente specifice, în sistemul de guvernare, totalitară, denumit, generic: „noua ordine mondială”.

            Tot în contextul celor menționate anterior, trebuie să se cunoască și faptul că aproape fiecare CivVExtP,  de tip (Ag+Ex)Civ-V, care a deținut, în trecut, sau mai deține, în prezent, BExistCivVExtP, la nivel planetar, în cadrul Planetei în a cărei LPM-F suntem integrați, existențial, și care a practicat o politică de (Ag+Ex)Civ-V, specifică și aferentă implementării și consolidării „noii ordini mondiale”, în cadrul LPM-F, a creat și dezvoltat instituții specifice, oculte și subversive, pe care le-a implementat la nivel societal, în Statele în care a procedat la implementarea și consolidareanoii ordini mondiale”, dintre care cele mai frecvente sunt: instituțiile de tip religios, respectiv: organizațiile de tip masonic, respectiv: organizațiile de tip mafiot.

            În cadrul prezentei lucrări, nu vom exemplifica și detalia, corespunzător, toate CivVExtP de tip (Ag+Ex)Civ-V (menționate anterior), ci doar pe cele mai „importante”, apreciate, ca atare, prin efectele distructive, la nivel ființial (individual, respectiv colectiv), pe care le-au produs, prin acțiunile lor specifice, de implementare și consolidare a „noii ordini mondiale”, în cadrul Statelor din LPM-F.

            Astfel, CivV-ArahTar-And-ONem-NegruDeschis-Emotional-(Ag+Ex)Civ-V, cunoscută, în trecut, sub denumirea, populară: CivVExtP Satanistă-Bafomedică, deoarece a avut, ca și Cond-Sup, personalitatea specific androgină, alcătuită din cuplul partenerial: Satan și Geea, după care a a avut, ca și Cond-Sup, personalitatea androgină, alcătuită din cuplul partenerial: Bafomed-Iștar, care a înființat religia budhistă (a se remarca, în acest sens, statuia lui Budha cu 6 brațe, dintre care 3 de o parte a corpului și 3 de cealaltă parte a corpului, ca structură trupească specifică păianjenului de tip: tarantulă). Aceleiași CivVExtP i se "datorează" și înființarea organizației masonice: B'nai B'rith, alcătuită, în exclusivitate, din: FIS-F-MutCiv-V care sunt reprezentanți ai Etnie internaționale Jidoviste, și care sunt de religie iudaistă, precum și de origine etnică: kazară, ca: etnie migratoare, din Asia.

            Specific FIS-F-MutCiv-V, în cauză, în funcție de contextul ambiental, este comportamentul sadic, specific emoțional, respectiv dorința de dominare, chiar și cu orice preț, precum și, în unele cazuri,  pasiunea practicării alpinismului nespecific (exemplu: ascensiuni pe clădiri înalte), respectiv și preferința pentru culori de nuanță cromatică închisă, precum și dorința de a se îmbogăți cât mai repede și cât mai mult, mai ales prin afaceri de tip comercial, imobiliar.

            Reprezentanții extra-planetari (adică nu FIS-F-MutCiv-V, menționate anterior) ai respectivei CivVExtP, și-au extins, în timp, aria de influență existențială, în cadrul LPM-F, achiziționând (în cadrul unui tip, specific, de „afaceri”, de tip Civ-V), „acțiuni” de tip posesiv, de la alte CivVExtP, care au plecat, în timp, din cadrul LPM-F, sau care și-au retrâns domeniul de participare „afacerială” (inclusiv prin: investiții posesive, ființiale, referitoare la FI, respectiv FC), achiziționând „acțiuni” specifice, de proprietate, sau doar de folosință (utilizare), a FI, respectiv a FC, în cauză, de la alte CivVExtP (componente ale CategCivV-Ind/And-ONem-(Ag+Ex)Civ-V, care dețineau BExistCivVExtP, în cadrul Planetei în a cărei LPM-F suntem integrați existențial), sau chiar de la CivV componente ale CategCivV-Gor-Ind-OMer-Dem-LPM-F, aflate în nevoie, acută, de a obține venituri, inclusiv în acest sens, în lipsa altor posibiliăți.

            Astfel, reprezentanții CivVExtP componente ale CategCivV-Ind/And-ONem-(Ag+Ex)Civ-V (menționate anterior) au achiziționat o parte considerabilă (în unele cazuri chiar majoritară), din totalul „acțiunilor” religiilor de tip hristic (exemple, din câte cunoaștem, pentru: religia creștină ortodoxă -RCO, precum și în proporție de aproximativ: 80%, din totalul „acțiunilor” aferente RCO și aproximativ 94% din totalul „acțiunilor” aferente RCO practicată în România, respectiv pentru religia creștină catolică -RCC, în proporție de aproximativ: 47%, respectiv pentru religia iudaistă (RI), în proporție de 88%).

            Pe locul următor se situează (din câte cunoaștem), CivVExtP-Reptiliană-Iguaniferă-Ind-ONem-Verde-Gustativă-(Ag+Ex)Civ-V, după care urmează: CivVExtP-Reptiliană-Dragoniană-And-ONem-Portocalie-Gustativă-(Ag+Ex)Civ-V, după care urmează: CivVExtP-Șoimiliană-And-ONem-Roșie-Gustativă-(Ag+Ex)Civ-V.

            Pe lângă CivVExtP-(Ag+Ex)Civ-V, menționate anterior, mai există încă 2 CivVExtP-(Ag+Ex)Civ-V, și anume CivVExtP-Reptiliană-Șerpiliană-Ind-ONem-Indigo-Miros-(Ag+Ex)Civ-V, respectiv: CivVExtP-Feliniană-Leonină-Zburătoare-Ind-ONem-Aurie-Gustativă-(Ag+Ex)Civ-V.

            Tot pe lângă CivVExtP-(Ag+Ex)Civ-V, menționate anterior, mai există încă 6 CivVExtP, dar de tip: ExtP, rezultate ca urmare a realizării (Ag+Ex)Civ-V, asupra FI (FIS, FIM, FII) a CivV (băștinașe planetar), componente ale CategCivV-Gor-Ind-OMer-Dem-LPM-F, respectiv asupra unor CivVExtP care sunt deja: CivV-MutCiv-V, în sensul menționat anterior, și care, printr-o altă (Ag+Ex)Civ-V, au fost transformate în: CivV-DubluMutCiv-V .

            În legătură cu cele expuse anterior, semnalăm a se avea în vedere, mulțimea de simboluri, specific animaliere, dar generice pentru CivVExtP, prezentate anterior, inclusiv în cadrul denumirii respectivelor CivVExtP, precum și în însemnele heraldice, statale (steme), cu referire inclusiv la stema de Stat,a României, bazată, în principal, pe simbolul păsărean șoimilian-acvilian, cu consecințe ezoterice, corespunzătoare, necunoscute, însă, la nivel public și oficial, din nenorocire, între care exemplificăm: simbolul șarpelui (utilizat la firme farmaceutice, mașini de salvare ș.a.), respectiv simbolul păianjenului și al pânzei de păianjen, respectiv simbolul dragonului (șarpe de apă, utilizat, ca drapel de luptă, și de poporul dac, pe timpul regelui Decebal dar confundat, inclusiv la nivel oficial, cu un lup cu trup de șarpe), respectiv simbolul șoimilian bicefal (în stemele de Stat ale Austro-Ungariei și Rusiei), respectv simbolul: balaurului (reptilă zburătoare, denumită popular: zmeu), utilizată frecvent, inclusiv sub formă de monument, în Anglia, respectiv simbolul Leului (utilizat atât în stemele unor State africane, cât și în Anglia, de către o cunoscută firmă cinematografică), precum și a leului zburător (utilizat de firma internațonală de asigurări: Generalii), respectiv simbolul pestilian-androgin, utilizat și în stema de Stat a României.

            Trebuie să se cunoască faptul că toate simbolurile exemplificate anterior oferă informații ezoterice specifice, cu privire atât la CivVExtP, în cauză (caracterizate generic, din punct de vedere animalier, de simbolul respectiv), cât și cu privire la implicarea „acționarială”, în totalitate, sau doar în aprte, în conducerea, prin intermediul unor FIS-F-MutCiv-V aferente), sau doar în coordonarea, dar și în „profitul” specific, utilizabil în afara LPM-F în care sutem integrați existențial.

(Partea 3 va urma în curând)

Bibliografie:

1.      Blogul: civilizaționalism-virtual.blogspot.ro

2.      Previziunile lui Nostradamus referitoare la perioada „apocaliptică” - Internet

3.      Lorin Ioan Fortuna - Statul laic, în cadrul rubricii: Editorial, a publicației web: Misiunea astrală „România”, la adresa: www.lorin-fortuna.ro

4.      Lorin Ioan Fortuna - Moarte și exod (poezii), editura ArtPress, Timișoara, 2003

5.      Lorin Ioan Fortuna - Considerații cu privire la corespondența ideologică a revoluțiilor din fostul bloc sovietic - cazul specific al României - în volumul: Accentuarea crizei de regim în țările socialiste europene (1980-1990), coord. Lorin Ioan Fortuna, volum editat sub egida Institutului Revoluției Române din Decembrie 1989, editura ArtPress, Timișoara, 2009

6.      Lorin Ioan Fortuna - Criza Statului de drept, în România - în cadrul rubricii: Editorial, a publicației web: Misiunea astrală „România”, la adresa: www.lorin-fortuna.ro

Președinte

Lorin Fortunashare - facebook    share - twitter
Nu sunt comentarii.
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - SAMBATA
  06:00 Baricada Music
  07:00 Baricadaţi în voie bună
  08:30 Desene animate
  10:00 Documentar
  11:00 Sufulcă-ţi zilele
  11:30 Fără pleoape la urechi
  12:30 Ţinta noastră: Sănătatea
ACUMA LA TV 13:30 Magic Summer
  15:30 La graniţele cunoaşterii
  16:30 Documentar
  17:30 Baricada Music
  18:00 Aradul de 5 stele
  19:00 Magie pe Baricadă cu Cătălin Pintea
  19:30 Film Artistic
  21:30 Vinovaţii fără vină
  22:30 Film documentar
  23:30 Baricadaţi în voie bună
  02:30 Vinovaţii fără vină
  03:30 Film documentar
  04:30 Baricada Music
COZACONE
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa