Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Sambata, 11 Iulie, 2020
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

Lorin Fortuna : Despre semnificația ezoterică a anumitor calamități naturale, produse, recent, în Europa și în România

Categorie stire INCENDIAR | Autor stire Alecu | Data publicare Marti, 11 Iunie, 2013 | Nr. accesari stire 1741 ori | Comentarii stire 0 comentarii

Lorin Fortuna : Despre semnificația ezoterică a anumitor calamități naturale, produse, recent, în Europa și în România

1. Drapelul, respectiv stema, constituie, din punct de vedere ezoteric, principalele simboluri heraldice, de tip statal, enunțate în ordinea importanței lor.

2. Ezoterismul este un ansamblu de științe specifice, având, ca domenii de cercetare, modalitățile de relaționare cu Ierarhiile de conducere, abilitate a conduce evoluția existențială a Lumii Planetare, în care suntem integrați existențial.

3. Cercetarea ezoterică are ca obiective de studiu, pe de o parte, modalitățile în care se poate relaționa cu Ierarhiile de conducere, abilitate, menționate anterior, iar, pe de altă parte, selectarea modalităților optime de relaționare, apreciate ca atare, de către ambele părți implicate (conducători, respectiv conduși), astfel încât să corespundă unei relaționări biunivoce, reciproc avantajoase, optime.

4. Statele care, în decursul istoriei lor, au reușit, prin intermediul unor reprezentanți adecvați, să conștientizeze, în mod benefic și performant, informațiile menționate anterior, atât la nivelul cercetătorilor, cât și la nivelul conducătorilor, au avut de câștigat un surplus de șanse favorabile, de a evolua, existențial, mai benefic și mai performant, comparativ cu Statele care n-au beneficiat de o cunoaștere, corespunzătoare, a Ezoterismului, respectiv cu Statele în care cunoscătorii Ezoterismului nu au reușit să relaționeze, în mod corespunzător, cu conducătorii respectivelor State. Statul Român se află, în prezent, dar s-a aflat și în trecut, din nenorocire pentru Populația statală, în această situație.

5. Am expus cele menționate anterior pentru a se putea înțelege, mai bine, una dintre cauzele principale pentru care România, ca Stat s-a aflat, în existența sa, o îndelungată perioadă temporală, în stări societale nebenefice, sau chiar malefice (dezastruoase), similare stării societale în care se află, inclusiv în prezent, cu consecințe existențiale, corespunzătoare, asupra Populației statale.

6. Tot pentru a se putea înțelege, mai bine, situația existențială, actuală, a României, care nu dispune de un Institut de Stat, oficial, sau măcar de un Centru de cercetări ezoterice, deși mai multe solicitări, oficiale, în acest sens, s-au efectuat (inclusiv de către organizația noastră), exemplificăm cu cazul altor State, care nu doar că au înființat institute, respectiv centre de cercetări ezoterice, oficiale, de Stat, dar și investesc fonduri considerabile, în acest scop (exemple: institutele și centrele de cercetări ezoterice, din Rusia, amplasate, mai ales, în Siberia, respectiv cele din SUA, amplasate, mai ales, în deșertul Nevada, în care specialiști autohtoni colaborează, din câte cunoaștem, direct cu specialiști aparținând unor civilizații extra-lumești, între care civilizațiile de tip reptilian-dragonian și civilizațiile de tip arahnidic-tarantular, sunt, din câte cunoaștem, cele mai implicate, în prezent, deși nu au fost și singurele civilizații, care au fost implicate, în decursul istoriei contemporane, în asemenea colaborări, respectiv centrele de cercetări cu specific inclusiv ezoteric, din Israel, Stat în care s-a înființat și o instituție de învățământ superior, pentru a pregăti, în mod preliminar, specialiștii necesari, numită Universitatea Iudaică ș.a.).

            În contextul precizat anterior, precum și în contextul în care, în cadrul Comisiei pentru revizuirea Constituției, din cadrul Parlamentului României, parlamentari care nu au nici o pregătire specific ezoterică, propun, cu nonșalanță, dar și cu inconștiență condamnabilă, modificări ale drapelului de Stat, al României (exemple: includerea, în drapel, a stemei de Stat, sau chiar a fostei steme a Statului Român, din perioada monarhistă, respectiv includerea, în drapel, a înscrisului: „Nihil sine Deo”, sau referința la: „Dumnezeu”, fără să se cunoască, respectiv fără să se explice cine este, de fapt, cel care este numit: „Dumnezeu”, respectiv cine este cel care este numit: „Deo”, respectiv necunoașterea semnificației heraldice a simbolurilor animaliere, introduse, cu aceeași ignoranță, condamnabilă, în componența stemei de Stat, respectiv necunoașterea, corespunzătoare, a identității personalității: Jeshua-Isus, precum și, respectiv, cum de a devenit acesta și: Hristos-Christos și cum de a rămas, în final, în cadrul religiei creștine ortodoxe, numai: „Hristos, Dumnezeul nostru”, respectiv ce consecințe ezoterice are depunerea jurământului constituțional, pe o carte „proclamată” ca fiind: „sfântă”, dar neverificată, corespunzător, din punct de vedere istoric). Dilemele neelucidate, menționate anterior, ar trebui să conducă pe orice om normal, care dispune de discernământul necesar și care nu este bigot, la soluția de a opta, la nivel constituțional, pentru: Statul laic, așa cum au procedat și înfăptuitorii Revoluției Franceze la 1789, și nu pentru Statul „implicit” religios, care este, de fapt, Statul Român, dar nedeclarat, oficial, adică de drept, ca atare.

7. Tot referitor la religiile de tip creștin, parlamentarii din Comisia pentru revizuirea Constituției, din cadrul Parlamentului României,ar trebui să se intereseze de ce conducere UE a refuzat să includă, oficial, în cadrul documentelor UE, orice referire la Creștinism, precum și la orice altă religie, optând astfel, în mod ferm, pentru statutul laic al UE.

8. În contextul expus anterior, trebuie să se cunoască faptul că și în România există centre de cercetare și respectiv de acțiune ezoterică, care funcționează, din punct de vedere financiar, prin alocarea unor fonduri, corespunzătoare, de Stat, dar care își desfășoară activitatea, pe de o parte, în mod ocultat (secret, dar mistificat, oficial, în alte activități), iar, pe de altă parte, în mod subversiv și chiar distructiv, adică nu în favoarea Statului și a Populației statale, ci în favoarea unei oligarhii nemeritocratice, de sorginte politico-partidică, specific clientelară, de tip religios, masonic și chiar mafiot, care a acaparat puterea de Stat.  Pentru a se menține la exercitarea puterii de Stat, respectiva oligarhie (ca grupare de interese, specific clientelare) a transformat Statul Român, din Stat național, independent, suveran, de drept, democratic și social, așa cum este prevăzut a fi, atât de drept, cât și de fapt, la nivel constituțional (în conformitate cu idealurile Revoluției Române din decembrie 1989: RRD-1989, statuate ca fundament ideatic, la nivel statal, în cadrul Articolului 1, aliniatele 1;2;3), în Stat, de fapt, de tip pseudo-Stat național, respectiv independent, respectiv suveran, respectiv de drept, respectiv democratic, respectiv social, și chiar de tip polițienesc-politic, în care cetățenii considerați ca incomozi, respectiv ca „inutili”, adică neprofitabili pentru respectiva oligarhie (exemplu: oameni în vârstă, bolnavi, handicapați, iar, în Transilvania: etnici români), dar, mai ales, cei catalogați ca dizidenți față de actuala categorie politico-partidică, nemeritocratică, ocultă și subversivă, care a acaparat puterea de Stat (și dorește s-o mențină, chiar și cu orice preț), sunt supuși, în mod cinic, unor exterminări fizice, programate și realizate, mai ales prin iradiere (cu dispozitive de iradiere speciale, fixe, respectiv mobile, corespunzător amplasate), precum și prin otrăvire (cu substanțe toxice și, respectiv, otrăvuri speciale, introduse în mâncare, sau în băutură), precum și prin accidente, corespunzător organizate și realizate (de mașină, sau doar de persoană).

            Faptele abominabile, menționate anterior, sunt realizate, din câte cunoaștem (inclusiv din propria experiență existențială), de către agenți, special angajați, dotați, și, respectiv corespunzător remunerați, în acest scop, de către instituții de Stat, transformate, în mod samavolnic, ocult și subversiv, în agenturi de poliție politică (care comit, direct, faptele respective, sau indirect, prin angajarea unor „specialiști”, respectiv a unor firme, private, de „specialitate”). Probabil și datorită celor expuse anterior, respectivele pseudo-instituții, de Stat, au fost denumite, de către mass-media, în mod specific, dar și peiorativ (însă elocvent pentru activitatea pe care o desfășoară): „servicii secrete”.

            Ca un supliment la cele expuse anterior, mai menționăm că (din câte cunoaștem, dar și din câte am putut constata, inclusiv din mass-media), conducătorii respectivelor instituții, de Stat, astfel „cameleonizate”, au fost nu doar felicitați pentru rezultatele lor „deosebite”, ci și gratulați prin acordarea de decorații, de către actualul președinte al Statului, dar, de fapt: guvernator statal, impus în mod samavolnic, de către conducerea Uniunii Europene (UE), și acceptat, ca atare (în mod oportunist, laș și rușinos, dar și complicitar „înalt-trădător”), de către conducătorii instituțiilor principale, de Stat, din România.

9. Revenind la Ezoterism, ni se pare deosebit de important să explicăm și, totodată, să exemplificăm, corespunzător, importanța cunoașterii și aplicării Ezoterismului, ca ansamblu științific, specific, în scop benefic (de către specialiști, sau doar de către inițiați, bine-voitori), respectiv în mod malefic (mai ales de către „specialiști” rău-voitori), prin evenimentele atmosferice, defavorabile și chiar calamitale, produse recent, respectiv prin inundațiile distructive, la nivel central-european și, probabil, în viitorul foarte apropiat, și la nivel est-european, adică inclusiv și, mai ales, în România.

10. Astfel, după acțiunea de profanare ezoterică, publică (efectuată chiar în prezența, oficială, a unor conducători ai Statului, la nivel central, exemplu: primul-ministru V.V. Ponta, în capitală, respectiv în prezența unor conducători la nivel districtual, respectiv la nivel local, în Transilvania), a unor simboluri heraldice, care imitau drapelul UE, respectiv drapelul României, în datele: 01.12.2012 (în Transilvania, în cazul drapelului României), respectiv: 09.05.2013 (în capitală, chiar în perimetrul teritorial aferent Parlamentului, în cazul drapelului UE), respectiv: 27.05.2013 (în capitală, pe aeroportul de la Clinceni, în cazul drapelului României), au fost și sunt, respectiv vor mai fi, probabil, inclusiv în viitorul apropiat, evidențiate consecințele, specific ezoterice, de tip punitiv, la care au fost, respectiv sunt, respectiv vor fi supuse Populațiile Statelor europene, membre ale UE, în general, precum și Populația României, în particular, dar și în special, sancțiuni care au fost aplicate, de către Ierarhii de conducere, abilitate, extra-lumești, sub forma unor fenomene, considerate: „calamități/catastrofe naturale”, în țările fluverane dunărene, respectiv în Transilvania (cazuri în care apreciem că trebuie contabilizate, în același sens, și furtunile abundând în fulgere și trăznete - exemplu: furtuna din Timișoara, din noaptea de 01.06.2013, respectiv  din data de 10.06.2013, respectiv precipitațiile abundente, însoțite inclusiv de zăpadă, respectiv de grindină, în partea de vest a țării, în data: 08.05.2013).

11. Mai dorim să ne referim, mai detaliat, și la schimbările avizate a fi incluse în cadrul revizuirii constituționale, prevăzută a avea loc în cursul anului curent, coordonată, oficial, la nivel suprem, de către Comisia pentru revizuirea Constituției, din cadrul Parlamentului României (la nivel instituțional), respectiv de către președintele Senatului Parlamentului (în calitate de conducător, la nivel individual). Pentru un specialist în Ezoterism este deprimant și chiar decepționant să constate că niște afoni și chiar „analfabeți”, în Ezoterism, se consideră, de drept și de fapt, abilitați, respectiv competenți să propună și să adopte, oficial, modificări în Constituția actuală a României, cu puternică influență ezoterică, fără să-și pună problema dacă respectivele modificări au efect benefic, respectiv malefic, asupra Statului Român, respectiv asupra Populației statale, precum și fără a simți nevoia să apeleze, în acest scop, la consultarea unor specialiști, autentici, în Ezoterism (dar care sunt și patrioți și care și-au demonstrat competența, inclusiv la nivel public și oficial, prin realizări de importanță socială și chiar societală, înfăptuite și certificate prin recunoașteri publice, precum și prin acte oficiale), preferând să opteze, probabil, pentru consultarea unor ezoteriști malefici (practicanți ai unor Ezoterisme nespecifice Civilizațiilor autentic băștinașe, în cadrul LPM în care existăm și, care sunt, de fapt: mutanți civilizaționali, aparținând unor Civilizații extra-planetare, pe care le reprezintă în cadrul LPM, în cauză), fiind, astfel, adversari, de fapt, nu doar ai Statului Român, ci și ai Civilizațiilor autentic băștinașe, în Lumea Planetară Medie (LPM), în care existăm. În contextul celor expuse anterior, apreciem ca fiind deosebit de important, de semnalat, pentru Populațiile Statelor în care fluviul Dunărea a produs mari inundații, corelarea producerii respectivelor calamități cu secvența calendaristică: 09.06.2013, imediat următoare secvenței calendaristice: 09.05.2013, care este asociată: „Zilei Europei” și inclusiv a UE, dar și ca zi în care, în capitala Statului Român, a fost profanat, ca simbol heraldic, drapelul UE, considerat, din punct de vedere ezoteric, ca: simbol ezoteric, principal, la nivel statal, în cadrul Ezoterismului specific Civilizațiilor băștinașe, autentic autohtone, în cadrul LPM, în care suntem integrați existențial. Germanii, mai ales, dar și hungarienii, respectiv maghiarii, ar trebui să afle că au fost victime ale inundațiilor catastrofale (provocate de fluviul Dunărea), inclusiv pentru că au acceptat (chiar în necunoștință de cauză) să fie guvernați de către o „mercantilă”: Angela Merkel, respectiv de către un șovin, iredentist: Victor Orban, care, prin politica pe care au promovat-o, în numele Statului German, respectiv în numele Statului Maghiar, au produs grave prejudicii, existențiale, Populațiilor mai multor State, membre ale UE și, mai ales, Populației României, referitor la care ar fi trebuit să se cunoască faptul că: România a fost selectată, de către Ierarhia de conducere, abilitată, extra-lumească, ca: Stat înainte-mergător, în cadrul noii Erei lumești Nr.9 (și, totodată, ultima din existența actualei LPM Nr.6, în care suntem integrați existențial, care LPM este, de asemenea, ultima LPM a Planetei, în a cărei LPM Nr.6 existăm, în prezent. Astfel, LPM Nr.6, din câte cunoaștem, este prevăzută să mai existe încă, aproximativ, 976 ani medii-fizici, după care (tot din câte cunoaștem) își va înceta existența, ca LPM, iar Planeta va fi transferată, pentru a evolua existențial, de pe Orbita zodiacală Nr.4, pe care evoluează, existențial, în prezent, pe Orbita zodiacală următoare: Nr.3, mai apropiată de Astrul Solarital Zodiacal, fapt ce va determina și transferarea tuturor celorlalte Planete, ale Sistemului Planetar Zodiacal, de pe orbita pe care se află, în prezent, pe orbita următoare, descrescătoare, ca număr.

            Recomandăm a se remarca și intemperiile meteorologice care au avut loc, în principal, în județele Harghita și Covasna, cu ocazia sărbătoririi religioase, în data: 25.05.2013, a „sfântului Orban”, care se repetă anual, de multă vreme, devenind chiar o tradiție, semn că respectivul „sfânt” nu trebuie cinstit, ci blamat, pentru faptele sale!

12. Pe de altă parte, apreciem că Populația României trebuie să afle că va suporta, probabil, mai ales sub forma efectelor distructive, specifice inundațiilor, de mari proporții, produse în perimetrul teritorial al bazinului fluveran dunărean, precum și în perimetrul teritorial al Transilvaniei, efectele ezoterice, de tip punitiv, datorate faptului că a acceptat (chiar și în necunoștință de cauză) ca, pe teritoriul său, statal, să fie profanat, de către conducerea trustului de televiziune, privată: Intact Media Group (al cărui patron a fost și a rămas, practic, conducătorul, de fapt, al filialei, din România, a celei mai subversive și distructive organizații masonice, numită: B'nai B'rith, din LPM Nr.6, în care existăm), simbolul heraldic aferent drapelului UE, în data: 09.05.2013, chiar în perimetrul teritorial al Parlamentului României.

            Populația statală a României mai trebuie să se aștepte (din câte estimăm) și la „represalii” ezoterice, corepunzătoare (rezultând ca probabil, din investigațiile noastre, inclusiv producerea unui cutremur, în capitală), pentru profanarea, în data de: 27.05.2013, de către aceiași „profanatori”, menționați anterior, a simbolului heraldic aferent drapelului României, pe aeroportul Clinceni.

13. Într-un alt context, apreciem că ar mai trebui ca Populația Statală a României să afle și să conștientizeze bine faptul că anumite personalități, deosebit de benefice, sau doar benefice, sau doar persoane incomode pentru anumite grupări de interese, specific clientelare, de tip politico-partidic, masonic și chiar mafiot. Exemple, în acest sens, sunt: primul primar al orașului Chișinău: Nicolae Costin, după proclamarea, ca Stat independent, a Republicii Moldova, respectiv personalitățile: Gheorghe Ghimpu, Ion și Doina Aldea Teodorovici, Nicolae Sulac, Grigore Vieru, tot din Republica Moldova, respectiv directorul fostului liceu românesc, din Cernăuți (de după 1989), respectiv generalii: Ștefan Gușă și Paul Cheler, respectiv parlamentarii: Radu Timofte (fost și director al SRI), Antonie Iorgovan, Adrian Păunescu, respectiv revoluționarii: Doina Rebeca Cercel, Iosif Dan, respectiv: Marius Tudose, organizator al unei manifestări de protest, îndelungat, la Timișoara, împotriva fostului cuplu dictatorial: Băsescu-Boc, au fost, de fapt, omorâți, prin iradiere, de către agenți specializați ai „serviciilor secrete”, de poliție-politică, coordonate și apreciate, pentru activitatea lor „specifică”, inclusiv prin decorarea conducătorilor lor, de către actualul guvernator statal, de fapt, al României.

            Mai trebuie să se știe că generalul de aviație (de origine timișoreană) Ioan Puiu (cunoscător al unor „secrete” deosebit de „grele”, ale modului în care s-a pregătit, declanșat și realizat, începând cu data de 22.12.1989, ora 18:30, contra-revoluția, organizată de către un grup subversiv, din cadrul conducerii, de atunci, a Ministerului Apărării Naționale (grup coordonat de generalul Victor Atanase Stănculescu, în complicitate cu conducerea așa-numitului Consiliu al Frontului Salvării Naționale), și care își exprimase, public, dorința (dovedită, ulterior, „neinspirată benefic”) de a-l contacta, personal, pe Ion Iliescu, pentru a-i dezvălui secretele, în cauză, a fost, de fapt, omorât (după ce l-a întâlnit pe cel pe care-l căuta), prin iradiere (combinată cu otrăvire), după care a fost înhumat, la Timișoara, în condiții „discrete”, iar familia i-a fost amenințată că va avea aceeași soartă, dacă „nu-și va ține, corespunzător, gura”.

            Din nenorocire pentru cei menționați anterior, trebuie să precizăm că, la vremea respectivă, aceștia nu au putut beneficia de o protecție existențială, specific ezoterică, din partea unor Ierarhii de conducere, abilitate, extra-lumești, așa cum au început să beneficieze, ulterior, o parte dintre Combatanții ezoterici, din gruparea Misiunea Astrală „România” (pe care a condus-o și încă o mai conduce autorul prezentei lucrări), precum și alți colaboratori, ezoterici, ai grupării respective, care, ulterior, au putut beneficia de o asemenea protecție, de care beneficiază și în prezent, precum și (din câte cunoaștem) anumite personalități autentice (morale, civice și chiar politice), între care exemplificăm pe: Fidel Castro, Nelson Mandela, Wang Dan, Julian Assange, respectiv: Ilie Ilașcu, Ilie Bratu, Nicolae Botgros, Mihai Ghimpu, din Republica Moldova, respectiv: Paul Goma, Claudiu Iordache, Dumitru Dincă, Ioan Ghișe, Gheorghe Alexandru, Marian Valer, Sabina Elena Muruianu ș.a.

14. Încheiem prezenta lucrare cu avertizarea că, din câte am investigat, data de: 22.06.2013 (inclusiv ca dată a Solstițiului de vară) constituie o dată de risc ezoteric, important, iar data: 27.06.2013 trebuie considerată ca dată de risc ezoteric, major, pentru România, în timp ce datele: 22;23.08.2013, trebuie considerate ca date nu doar posibile, ci și probabile, de declanșare a Evenimentului lumesc, denumit popular, dar impropriu: Apocalipsa. Având în vedere, pe de o parte, importanța Ezoterismului, ca ansamblu științific, specific, pentru cunoașterea evoluției lumești, iar, pe de altă parte, ținând cont de necunoașterea, cuasi-totală, a Ezoterismului specific grupării de Civilizații autentic băștinașe, în cadrul LPM (denumită, popular, dar impropriu: LP Fizică), anunțăm că vom mai reveni cu lucrări specifice de Ezoterism aplicat, mai ales în scopul de a pregăti Populația României și, respectiv (în măsura posibilului, prin intermediul acesteia), Populația Europei, respectiv Populația LPM (în care suntem integrați existențial), astfel încât să poată întâmpina, într-un mod favorabil (în măsura posibilului), Evenimentul lumesc, menționat anterior, și nu într-un mod lăsat la voia întâmplării (adică total, sau doar parțial defavorabil), care, datorită timpului, deosebit de scurt, care a mai rămas (în aprecierea noastră), până la declanșarea Evenimentului, în cauză, va avea (din câte am investigat) consecințe catastrofale, dar nu la nivel material, ci la nivel ființial, individual (produse după declanșarea Evenimentului respectiv, adică în cadrul stării de oprire temporară - „standby” a evoluției existențiale a LPM Nr.6), constând în anihilarea, ființială, a marii majorități a ființelor individuale, superioare (FIS), care există, în prezent, în cadrul LPM Nr.6, în care suntem integrați existențial (care nu mai aparțin Civilizațiilor autentic băștinașe, din cadrul LPM, ci sunt, de fapt: mutanți civilizaționali, aparținând unor Civilizații extra-planetare), respectiv în degradarea, ființială, a foarte multe alte FIS (care sunt tot: mutanți civilizaționali), din FIS (numite, popular: oameni), în ființe individuale medii (FIM: animale, de regulă: domestice, în măsură majoritară - exemple: oi, vaci, iepe, cămile, cățele ș.a., respectiv: sălbatice, în măsură minoritară - exemple: iepuri, vulpi, cerbi, căprioare, urși ș.a.), respectiv în ființe individuale inferioare (FII - exemple: geode cristalifere, respectiv: recifuri coraliere).

P.S.

            Din lectura prezentei lucrări, apreciem că un om avizat și, mai ales, un parlamentar, sau chiar un conducător al unei instituții de putere, de Stat, ar trebui să-și pună întrebarea: „Cât s-ar pierde și, respectiv, cât s-ar câștiga, prin înființarea unui Institut de Stat, de cercetări ezoterice, dotat cu cadre de cercetare, corespunzător specializate?”.

 

            Referințe bibliografice:

1.      http://www.gds.ro/Actualitate/2013-06-04/Comisia+pentru+revizuirea+Constitutiei+a+aprobat+introducerea+stemei+tarii+pe+drapelul+Romaniei

2.      http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1252755-ziua-constitutia-fara-crestinism-pornit-la-drum.htm

3.      Lorin Fortuna - Statul laic: http://lorin-fortuna.ro/reviste/statul_laic.pdf

4.      http://razvan-codrescu.blogspot.ro/2011/01/europa-fara-crestinism.html

5.      http://marianagoron.wordpress.com/2011/01/13/intoleranta-si-discriminare-impotriva-crestinilor-din-uniunea-europeana/

6.      http://da.zf.ro/business-international/germania-se-confrunta-cu-o-catastrofa-nationala-in-urma-inundatiilor-10944653

7.      http://www.romania-actualitati.ro/inundatii-in-estul-europei-ungaria---cea-mai-afectata-51230

8.      http://www.realitatea.net/vreme-ploioasa-in-continuare-furtuni-si-grindina-vezi-prognoza-pe-trei-zile_1196055.html

9.      http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/238827/drapelul-roman-vandalizat-in-covasna-ce-ar-trebui-sa-faca-statul.html

10.  Pagina Mișcării „Sarmisegetuza” din cadrul publicației web Misiunea Astrală „România” - http://lorin-fortuna.ro/organizatii/Miscarea%20Spirituala%20Sarmisegetuza/index.html

11.  http://www.evz.ro/detalii/stiri/sri-l-a-omorat-cu-atacuri-psihotronice-acuzatiile-revolutionarilor-dupa-moartea-lui-marius-tudose-flo-9.html

12.  Previziunea lui Rasputin: http://www.realitatea.net/credeati-ca-ati-scapat-de-apocalipsa-rasputina-prezis-sfarsitul-lumii-pe-23-august-2013_1082739.html

13.            Marie D. Jones, „2013 - Sfârșitul lumii sau un nou început?”, editura Lifestyle, Bucuresti, 2010

 

         Lorin Fortuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                  share - facebook    share - twitter
Nu sunt comentarii.
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - SAMBATA
  06:00 Baricada Music
ACUMA LA TV 07:00 Baricadaţi în voie bună
  08:30 Desene animate
  10:00 Documentar
  11:00 Sufulcă-ţi zilele
  11:30 Fără pleoape la urechi
  12:30 Ţinta noastră: Sănătatea
  13:30 Magic Summer
  15:30 La graniţele cunoaşterii
  16:30 Documentar
  17:30 Baricada Music
  18:00 Aradul de 5 stele
  19:00 Magie pe Baricadă cu Cătălin Pintea
  19:30 Film Artistic
  21:30 Vinovaţii fără vină
  22:30 Film documentar
  23:30 Baricadaţi în voie bună
  02:30 Vinovaţii fără vină
  03:30 Film documentar
  04:30 Baricada Music
COZACONE
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa