Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Vineri, 10 Aprilie, 2020
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

NE SCRIU CITITORII : Proiectul d-nului Remus Terec redactat sub forma unei scrisori deschise

Categorie stire Social | Autor stire Alecu | Data publicare Miercuri, 29 Februarie, 2012 | Nr. accesari stire 2641 ori | Comentarii stire 0 comentarii

NE SCRIU CITITORII : Proiectul d-nului Remus Terec redactat sub forma unei scrisori deschise

Propuneri

de transformare a României în

Societatea Demnitãţii

 

 

Cluj Napoca

Terec Remus

tremus2001@yahoo.com

 

1.                    Participarea membrilor societãţii la e-guvernare (propuneri și vot)

2.                    Transparenţa informaţiei (publicarea electronicã)

3.                    Bugetul de stat -  public și adaptabil

4.                    Baze de date publice (cetãţeni, învãţãmânt, sãnãtate, activitate, imobile,    bunuri de folosinţã îndelungatã, etc. )

5.                    Salar unic acordat fãrã excepţie tuturor membrilor activi ai societãţii

6.                    Pensie unica ( 1/2 din salar) pentru vâstã, handicap, sarcinã, boalã

7.                    Contribuţia unicã  fãrã excepţie  50 % din venit, (impozit)

8.                    Reducerea timpului de lucru maxim la cinci zile/sãptãmânã și la 6 ore  zilnic

9.                    Munca obligatorie în folosul societãţii redusã  (25 la 30 de ani)

10.                Accesul la consum doar în schimbul activitãţii utile social

11.                Diferenţierea accesului la recreere și bunuri de folosinţã îndelungatã în baza importanţei sociale a muncii (raritatea activitãţii)

12.                Comertul sã se desfasoare pur electronic (dispare corupţia si abuzul)

13.                Veniturile sã fie doar electronice

14.                Desfinţarea contractului de munca (munca la liber)

15.                Acces egal și gratuitatea totalã la învãţãmânt și sãnãtate

16.                Învãţãmântul continuu, notat automat, bazã a accesului la activitate

17.                Acces egal la resurse și servicii, cu înscrierea opţiunii în baza de date

18.                Transformarea proprietãţii în custodie

 

 

 

 

                                    Explicaţii

1.   Participarea membrilor societãţii la e-guvernare (propuneri și vot)

    Adaugarea la site-ul e-guvernare a unui capitol intitulat „Participare democraticã” care sã cuprindã „propuneri” din partea membrilor societãţii care vor fi ordonate numeric în funcţie de rezultatul votului exprimat obligatoriu, zilnic, doar pentru prima poziţie din listã, prin „da” sau „nu”, vot în urma caruia, prin contorizare sã fie promovate sau incluse în legi, cele ce îndeplinesc majoritatea. (doua treimi din votanţi) Propunerile care nu îndeplinesc condiţiile vor fi plasate într-o listã de arhivare. Validarea votãrii se face în baza codului numeric personal și a unui pin (parola) de votant sau semnãturã electronicã. Calitatea de votant se dobândeste prin acordul dat, de cãtre fiecare membru al societãţii, la propunerea site-ului e-guvernare, sau la cerere, anual, iar în mediul rural, prin punctul central comercial, precum și prin intermediul telefonului mobil. Votul poate sã fie direct sau delegat, supus legii, în caz de fraudã (reclamatã).

2.   Transparenţa informaţiei (publicarea electronicã)

    Întreaga legislaţie la nivel naţional sau local, indiferent de domeniu, trebuie sã fie în întregime publicatã în format nemodificabil, conţinand și un punct de acces pentru eventuale sesizari, reclamaţii sau propuneri. În aceastã categorie intra și bazele de date, bibliotecile și arhivele, fãrã a conţine materiale redundante.

 

3.   Bugetul de stat -  public și adaptabil

    Întru-cât informaţia se încadreazã la punctul 2., doar termenul „adaptabil” trebuie expus unor eventuale corecţii propuse de cãtre membrii societãţii, în vederea adaptãrii programului informatic care sã automatizeze creerea Bugetului de Stat, prin corelare cu bazele de date naţionale. (Bugetul de Stat se va pastra pe durata fazei de trecere de la forma socialã actualã la cea electronica). La finalizarea implementãrii societãţii informatice, Bugetul de Stat va cãpãta un caracter statistic.

 

4.   Baze de date publice (cetãţeni, învãţãmânt, sãnãtate, activitate, imobile, bunuri de folosinţã îndelungatã, comerţ, industrie, bãnci, etc. )

   Societatea noastra se poate perfecţiona nu numai prin corelarea cereri cu oferta, ci și printr-o corecţie continuã, fãrã sincope sau întârzieri generatoare de nemulţumire socialã. Creerea unei baze de daţe interrelaţionatã va menţine un echilibru social și va duce la o dezvoltare acceleratã a societãţii românești. Susţinerea creerii și întreţinerea bazelor de date va reveni guvernului, încadrându-se la punctul 2, dar sursele programelor vor rãmane deschise analizei și dezvoltãrii cu participare publica. Culegerea datelor legate de membrii societãţii, se va face automat, iar introducerea cunostinţelor umanitãţi în sistemul informatic, va aparţine cu precadere zonei învãţãmântului, constituind activitate recompensatã cu acces la consum.

 

 

 

5.   Salar unic acordat fãrã excepţie tuturor membrilor activi ai societãţii

    Pe considerentul cã fiecare membru al societãţii este obligat sã-și aduca contribuţia la bunul mers al societãţii, trebuie sã acordãm o egalitate a importanţei muncii fiecãruia și în consecinţã, o recompensare egala a acestui efort. Necesitãţile fiecarui membru al societãţii sunt aceleasi și fiecare trebuie sã realizeze ca nu poate trai fãrã ceilalţi. Suntem fiinţe sociale, iar responsabilitatea atribuţiilor este usor comparabilã pe orice treaptã a piramidei sociale. Salarul va fi în valoare fixã pentru toţi membri activi ai societãţii, diferenţierea atribuţiunilor fiind pur onorifica. Menţinerea salarului ca sistem de recompensã a activitãţii va fi doar pe durata perioadei de trecere la sitemul informatic integrat.

 

6.   Pensie unicã ( 1/2 din salar) vâstã, handicap, sarcinã, boalã,

    Urmarind ca individul social sã trãiascã în demnitate, autoritatea competentã sã stabileascã mãrimea coșului zilnic și a cheltuielilor lunare, la un nivel mediu, aplicabil tuturor pensionarilor din România. Se menţine titlul de „pensie” pânã la perfecţionarea sistemului social informatizat, dupã care se trece la egalitate în consum cu partea activã  a societãţii.

7.    Contribuţia unica și fãrã excepţie cu 50 % din venit, (impozit)

    Anularea tuturor taxelor și impozitelor și introducerea unei contribuţii unice de 50% din venit. Presupunând cã venitul se încaseazã zilnic, acesta va fi împãrţit automat între necesitãţile personale imediate și necesitãtile potenţiale și viitoare ale individului și a societãţii în ansamblul ei. În întregime aceste contribuţii vor fi preluate automat prin sistemul electronic naţional (actualmente bancar), trecute în Bugetul de stat și tot automat, distribuite conform algoritmului stabilit, fãrã intermediul ordonatorului (guvern). Cheltuielile fiind electronice , nu vor putea depași niciodatã fondul existent și nu vor putea fi risipite în salarii, prime, protocoale, etc. Colectarea contribuţiei se va menţine pânã la finalizarea implementãri sistemului electronic naţional.

 

8.   Reducerea timpului de lucru maxim la 5 zile/sãptãmânã cu 6 ore/zi

Prestarea unei activitãţi peste timpul de muncã maxim, prevãzut de lege, presupune o platã suplimetarã de cele mai multe ori de 100%, fãrã ca productivitatea sã creascã în aceiași proporţie, iar din punct de vedere social prestatorul sacrificã din timpul sãu de viaţã, din timpul afectat familiei, și din sãnãtatea sa, putând ajunge la cheltuieli sociale suplimentare, nedorite, solicitate cu scopul restabilirii sãnãtãţii.

Reducerea timpului maxim de lucru la 6 ore, ofera posibilitatea creãri unor noi locuri de muncã și a relansãrii creșterii economice și a nivelului de trai, relansãndu-se implicit consumul și producţia.

Interdicţia de a depãși acest timp de muncã va duce la consolidarea societãţii, la culturalizarea ei și la o perspectivã superioarã, ca nivel de trai.

 

9.    Munca obligatorie în folosul societãţii, redusã la 30 de ani

Deoarece am depãșit demult stadiul societãţii sclavagiste, trebuie sã oferim individului un timp de viaţã spre desfãtare, spre contemplare și de ce nu, spre a munci pe cale intelectualã, în sensul predãrii ștafetei, a cunoștinţelor dobândite. Este nerecomandat sã exploatezi pânã la epuizare un cetãţean, care pe parcursul a treizeci de ani și-a implinit visele, în timp ce un tânar este pus în așteptare cand are cea mai mare nevoie sã-și satisfacã placerile vieţii, sã trãiascã efectiv, sã-și întemeieze o familie sãnãtoasã contribuind la perpetuarea naţiunii și sã asigure randamentul maxim în activitate spre folosul societãţii. Având în vedere cã viitorul invãţãmântului va menţine în zona pregatirii, individul, pânã în vecinãtatea vârstei de treizeci de ani, cei 30 de ani de activitate obligatorie în interesul societãţii sunt suficienţi pentru a elibera o activitate în folosul proaspatului pregatit. Oricum în calitate de pensionar va putea presta orice activitate, dar nu la concurenţã cu un tânãr. în funcţie de evoluţia societãţii acest termen (30 de ani) poate sã fie exclus, existenţa fiecãrui membru din societate fiind asigurat contra unei activitãţi simbolice, preponderent creative.

 

 10. Accesul la consum doar  în schimbul activitãţii sociale

Preluând un vechi dicton „Nici muncã fãrã pâine, nici pâine fãrã muncã” se vede necesar instituirea unui sistem prin care fiecãrui membru al societãţii sã i se asigure existenţa concomitent cu indeplinirea obligaţiei de a contribui la bunul mers al societãţii.

Activitãţile ce vor fi recompensate cu acces la consum, fac obiectul unui nomenclator al activitãţilor recunoscute ca fiind de interes social, inregistrate la prestarea lor, ca vechime în activitate.

Acest punct este esenţial și presupune rãspandirea pe întreg teritoriul României a unor terminale care sã detecteze activitatea sau sã o confirme, încarcand accesul la consum pe dispozitivul personal (card, etc).

 

11.             Diferenţierea accesului la recreere și bunuri de folosinţã îndelungatã în baza importanţei sociale (raritatea activitãţii)

Inventarul bunurilor fiind conţinut în bazele de date, nu rãmâne decât sã fie exprimatã opţiunea pentru un bun oarecare (serviciu sau obiect), opţiune evaluatã de catre sistemul informatic și plasatã pe o anumitã poziţie dintr-o listã de așteptare. Procurarea bunului va fi posibilã deândatã ce bunul este disponibil pentru prima poziţie din listã. Bunurile la care se renunţã vor fi reântoarse în baza de date.

 

12.              Comerţul se desfãșoarã pur electronic (dispare corupţia)

Este o mãsurã prin care se poate asigura colectarea rapidã la Bugetul de Stat, se reglementeazã consumul de bunuri alimentare sau nealimentare, controlându-se consumul abuziv de alcool, ţigãri sau alte produse dãunãtoare, prin limitare de cãtre sistemul sãnãtãţii, a dozelor, pânã la nivelul considerat normal, diversificãndu-se pe aceleași criterii alimenţia, menţinându-se un nivel optim al sãnãtãţii generale a populaţiei. Pe de altã parte se poate urmari necesarul de produse și producerea lor, distribuindu-se echilibrat în teritoriu, întrega gamã de produse solicitate.

 

13.              Veniturile sã fie doar electronice

Este singura cale prin care se poate menţine echilibrul economic al naţiunii, nepermiţând nici o abatere moralã de la regulile sociale. Corupţia va fi puţin probabila, drepturile necuvenite, neputând fi încarcate ca acces la consum, activitatea fiind prima care se evidenţiazã în baza de date și abia apoi recompensarea activitãţii. Recompensarea cu acces la consum, pentru activitatea prestatã, se poate face foarte simplu, fãrã a fi necesar vreun împrumut extern.

 

14.              Desfinţarea contractului de muncã (munca la liber)

Deoarece activitatea poate sã fie cuantificatã, detectatã și înregistratã, fiind direct și zilnic recompensatã cu acces la consum, nu mai este necesar contractul de muncã. Evidenţa și durata prestãrii activitãţii în interes social se va cumula în baza de date. Activitatea se va presta atât cât doreste prestatorul, conform cu pregãtirea sa și cu cerinţele pentru activitatea respectivã, și va fi aleasã din oferta specificã din baza de date. Schimbarea tipului activitãţii se poate face dupã eliberarea unei activitãţi și alegerea alteia, în 24 de ore, prin baza de date.

 

15.              Acces egal și gratuitate totalã la învãţãmânt și sãnãtate

Fiind vitale pentru naţiune cele doua ramuri ale vieţii fiecãruia vor fi garantate tuturor, la cel mai inalt nivel posibil. În funcţie de aptitudini, sistemul informatic va orienta și evalua automat pe fiecare membru al procesului de invãţãmânt, actualizând baza de date pe durata vieţii. în domeniul sãnãtãţii, se vor achiziţiona cele mai  performante echipamente și aparatura de diagnostic și tratament, dar se va impune membrilor societãţii un comportament preventiv, în așa fel incât apelarea la medicinã sã fie cât mai rar posibil. Evaluarea medicalã se va face de cãtre sistemul informatic, începutul și sfârșitul tratamentului precum și refacerea stãrii de sãnãtate vor fi apreciate automat. Urgenţele se vor procesa cu prioritate.

16.             Invãţãmântul continuu, notat automat, bazã a accesului la activitate

Învãţãmântul trebuie sã se desfãșoare pe durata întregii vieţi, eliminându-se actuala forma de invãţãmant. Obligativitatea învãţãmânatului nu va presupune obligaţia de a parcurge toate materiile ci numai cele pentru care sistemul informatic va considera cã existã aptitudini, motiv pentru care se eliminã corigenţia și repetenţia, promovarea unei materii fiind posibilã oricând pe parcursul vieţii. Sistemul de evaluare continuu și automat, va corela pregãtirea cu necesitãţile de a presta o activitate, oferind acces la activitate în baza acumulãrii cunostinţelor, pânã la etapa solicitãrii unei activitãţi. Acumularea de noi cunostinţe vor fi înscrise în baza de date naţionala, modificând accesul la activitate.

 

17.              Acces egal la resurse și servicii, cu înscrierea opţiuni în baza de date

Dacã în prima fazã resursele vor urma cursul actual, dupã implementarea sistemului electronic de gestiune a activitãţii, resursele vor deveni gratuite, fiind procurate prin practicarea unei activitãţi cu acces la consum. Anumite servicii vor intra din prima fazã în regim de gratuitate.

 

18.              Transformarea proprietãţii în custodie

Operaţiunea va constitui cea mai mare realizare a societãţii umane, înlãturând pe aceastã cale, atât legãturile cu proprietatea care inhibã trãirea adevãratã, spiritualã, cât și nenumãratele crime, dictate de lãcomia de a dobândi cât mai mult, în detrimentul celorlalţi. Custodia pare cã are un oarecare gust de comunism, dar în realitate bunurile pot fi pãstrate în custodie pe întreaga duratã a vieţii, cu titlu gratuit, sau pot fi schimbate dupã dorinţã, atunci cand sunt gãsite în baza de date, disponibile, în urma estimãrii de cãtre sistemul informatic. Custodia nu este generatoare de profit ci servește doar ca scop, îndeplinirii unei activitãţi cu titlu permanent. Incapacitatea de gestionare a custodiei, constatatã de sistemul informatic, permite transferul acesteia spre membri a caror capacitate este ridicatã. Întreţinerea și sporirea bunurilor din cusodie, va reprezenta ţelul fiecarui membru al societãţii.

 

 Asigurarea funcţionarii societãţii informatice de maine, trebuie pregatitã de azi, punand în opera independenţa energetica a tuturor imobilelor, mobilelor și membrilor societãţii. Mecanismul adoptat pentru obţinerea independenţei energetice este la latitudinea tuturor creatorilor din România.share - facebook    share - twitter
Nu sunt comentarii.
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - VINERI
  05:00 Documentar
  06:00 Sufulcă-ţi zilele
  06:30 Naşul
  09:00 Ghilea show
  10:00 Quantika
  11:00 Conferinţa de presă
  12:00 Ghilea Show
  13:00 Magie pe Baricadă
  13:30 Timpul - artă şi ştiinţă
  14:00 Deşteptarea României
  16:00 Mapamond românesc
  17:00 Comunitatea mea
  17:30 Ţinta noastră: Sănătatea cu Minodora Hrimiuc şi Daniel Ţinte
  18:30 Pe Baricadă cu Dorel Zăvoianu
  19:30 Vitralii cu Eugen Marinoff
  21:00 Ghilea Show
  22:00 Baricadaţi în voie bună
  23:30 Retro Zone
  01:30 Ţinta noastră: Sănătatea
  02:30 Pe Baricadă
  03:30 Vitralii
  05:00 La graniţele cunoaşterii
COZACONE
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa