Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Marti, 31 Martie, 2020
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

Peste 18 milioane de alegători chemaţi duminică la urne

Categorie stire Social | Autor stire Alecu | Data publicare Joi, 07 Iunie, 2012 | Nr. accesari stire 9706 ori | Comentarii stire 0 comentarii

Peste 18 milioane de alegători chemaţi duminică la urne

Peste 18.000.000 de cetăţeni cu drept de vot sunt chemaţi duminică la urne pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

* * * Dreptul de vot - numai în localitatea în care alegătorul îşi are domiciliul

Cetăţenii care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor, pot să-şi exercite dreptul de vot pe baza buletinului de identitate, cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorii, paşaportului diplomatic sau de serviciu. În cazul elevilor din şcolile militare, aceştia pot vota pe baza carnetului de serviciu militar. În lipsa acestor acte nu se poate vota.

Alegătorii se pot prezenta la urne, duminică, începând cu ora 7,00, şi pot să voteze până la ora 21,00. Dacă, însă, în secţie sunt mai multe persoane care vor să voteze, acestea vor fi lăsate să-şi exprime opţiunea şi după această oră.

Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi are domiciliul, conform actului de identitate.

De asemenea, alegătorii pot vota şi în unitatea administrativ-teritorială unde şi-au stabilit reşedinţa cu cel puţin trei luni înaintea datei alegerilor.

Alegătorii vor vota la aceeaşi secţie de votare pentru toate cele patru funcţii: primar şi consilier local, preşedinte al consiliului judeţean şi consilier judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti.

Potrivit BEC, cetăţenii care nu se află în circumscripţia electorală comunală/orăşenească/municipală de domiciliu sau de reşedinţă, dar se află în circumscripţia electorală judeţeană sau a municipiului Bucureşti nu pot vota numai pentru candidatul la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean şi la funcţia de consilier judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, la o altă secţie de votare decât cea la care sunt arondaţi.

Alegătorii vor primi, când se prezintă la urne, patru buletine de vot, câte unul pentru primar, preşedinte de consiliu judeţean, consilieri judeţeni şi locali.

Biroul Electoral Central a stabilit că accesul în cabina de vot cu orice tip de aparate de înregistrare sau preluare imagini este interzis.

Potrivit BEC, în ziua alegerilor, şi comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul localului secţiei de votare sunt interzise.

Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare trebuie să înştiinţeze alegătorii că, în momentul în care predau actul de identitate pentru a primi buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea "Votat", au obligaţia să predea şi aparatele de înregistrare sau preluare de imagini pe care le au asupra lor, urmând ca acestea să le fie restituite după exercitarea votului.

Ştampila cu menţiunea "Votat" se aplică în interiorul patrulaterului care cuprinde lista de candidaţi sau numele candidatului pe care doreşte să-i aleagă, în caz contrar buletinul fiind declarat nul.

După ce au votat, cetăţenii îndoaie buletinul de vot şi îl introduc în urne. Introducerea buletinului de vot în altă urnă decât cea destinată candidaturii nu afectează valabilitatea acestuia.

Ulterior, alegătorii trebuie să predea ştampila preşedintelui secţiei, care are obligaţia să ştampileze actul de identitate, menţionând data scrutinului. Dacă cel care votează are carte de identitate, atunci pe verso-ul acesteia se aplică un autocolant cu menţiunea "Votat".

La procesul de votare, dar şi la deschiderea urnelor şi numărarea voturilor pot să asiste membrii biroului electoral al secţiei de votare, delegaţii partidelor politice acreditaţi care au participat la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare, observatori străini sau interni acreditaţi, delegaţii mass-media, precum şi candidaţii. Legea nu limitează numărul candidaţilor care vor să asiste la procesul de votare, dar preşedintele secţiei trebuie să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii.

Îndepărtarea din localul secţiei de votare a persoanelor care încalcă legea şi ordinea publică se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.

După închiderea urnelor, va începe numărarea voturilor şi încheierea proceselor-verbale.

Dosarele conţinând procesele-verbale cu rezultatele alegerilor se transportă sub paza personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Campania electorală, demarată pe 11 mai, se va încheia pe 9 iunie, la ora 7,00, începând cu această dată fiind interzisă propaganda electorală, adică afişarea, lansarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip.

* * * Persoanele netransportabile şi deţinuţii pot vota cu urna mobilă

Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, aflate în spitale sau în azile, pot vota cu urna mobilă, numai dacă au domiciliul în raza teritorială în care se află locul în care sunt internate.

Potrivit prevederilor legale, pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora sau a conducătorului instituţiei sanitare ori de ocrotire socială în care cei în cauză sunt internaţi, ca o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării - ştampila cu menţiunea "Votat" şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru ca acesta să-şi exercite dreptul.

Cererea de trimitere a urnei speciale poate fi depusă inclusiv în ziua votării, în timp util pentru a permite deplasarea şi revenirea acesteia înainte de închiderea votării. Cererea nu trebuie să fie însoţită de acte doveditoare.

În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială, care poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare.

În acest caz, votarea se face numai pe baza unui extras întocmit personal de preşedintele biroului electoral de pe copia listei electorale permanente sau a listei suplimentare existente la secţia respectivă.

Lista se semnează de preşedinte şi se ştampilează, iar persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie.

Aceste prevederi nu se aplică personalului medical care efectuează serviciul de gardă.

De asemenea, persoanele condamnate care nu au fost lipsite de drepturi electorale şi cele arestate preventiv votează numai dacă au domiciliul în comuna, oraşul, municipiul în care se află penitenciarul în care sunt deţinute. Acestea pot formula o cerere către conducerea penitenciarului, indicându-şi domiciliul şi datele personale.

* * * Desfăşurarea procesului electoral

Fiecare secţie de votare trebuie să aibă un număr suficient de cabine, urne şi ştampile de votare, care se asigură de către primari.

Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care îşi desfăşoară activitatea preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi membrii acestuia.

În ziua alegerilor, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, cabinele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor necesare votării, după care închide şi sigilează urnele, prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare.

După ce au votat, alegătorii au grijă să nu se deschidă buletinul de vot. Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea votului, dacă secretul este asigurat.

În cazul în care buletinul se deschide în aşa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează şi se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal al operaţiunilor de votare.

Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare în scopul de a-1 ajuta un însoţitor ales de el.

Potrivit BEC, neştiinţa de carte nu constituie un motiv temeinic pentru ca o persoană să intre în cabina de vot cu însoţitor.

* * * Votul valabil exprimat şi votul nul

Voturi valabil exprimate sunt cele în care ştampila cu menţiunea ''Votat'' este aplicată în interiorul unui singur patrulater, potrivit BEC.

Totodată, se consideră valabil exprimat şi votul în care ştampila cu menţiunea ''Votat'' depăşeşte limitele patrulaterului, dar opţiunea alegătorului este evidentă, inclusiv situaţia în care ştampila este doar tangentă la un patrulater, dar nu atinge altul.

Dacă ştampila cu menţiunea ''Votat'' este aplicată în interiorul unui singur patrulater, dar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse menţiuni ale alegătorului, votul este considerat valabil exprimat, indiferent de menţiunile care apar pe acesta.

Potrivit BEC, este valabil exprimat votul în cazul în care ştampila cu menţiunea ''Votat'' este aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe buletinul de vot alegătorul a mai aplicat una sau mai multe ştampile, fără să atingă vreun alt patrulater.

BEC a mai stabilit că sunt considerate voturi nule când pe buletinul de vot nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare sau când buletinul are alt model decât cel legal aprobat.

Vot nul este şi atunci când nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea ''Votat'' în niciun patrulater sau când aceasta este pusă în două sau mai multe patrulatere.

Dacă ştampila cu menţiunea ''Votat'' a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor sau aceasta atinge două sau mai multe patrulatere, votul este, de asemenea, nul.

* * * Informări ale BEC de alegeri

Prima informare a Biroului Electoral Central privind prezenţa la vot la alegerile locale va fi duminică, la ora 11,30, datele fiind valabile pentru ora 10,00.

BEC a stabilit programul de monitorizare şi informare a opiniei publice şi presei asupra prezenţei la vot pe 10 iunie.

Astfel, următoarea informare va fi făcută la ora 15,30 pentru ora 14,00, la 18,30 pentru ora 17,00, şi 22,30 pentru ora 21,00.

Informaţiile sunt obţinute dintr-un eşantion de secţii de votare reprezentativ atât la nivel naţional, cât şi judeţean.

Birourile electorale ale secţiilor de votare cuprinse în eşantion au obligaţia să transmită informaţii privind prezenţa la urne până la orele 11,00, 15,00, 18,00 şi 22,00.

Potrivit BEC, birourile electorale judeţene, al municipiului Bucureşti sau ale sectoarelor vor furniza zilnic rezultate parţiale începând cu ora 10,00, din data de 11 iunie, până la stabilirea rezultatelor finale. Informări privind rezultatele alegerilor se vor mai face la ora 14,00, 18,00, 22,00.

* * * Primarii, aleşi pentru prima dată din primul tur

Pentru prima dată, alegerea primarilor se va face din primul tur. Este declarat ales primar candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin, cu excepţia situaţiilor de balotaj. În acest caz, se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul, la care vor participa doar candidaţii aflaţi în această situaţie.

Şi alegerea preşedintelui de consiliu judeţean se va face prin vot uninominal, într-un singur tur de scrutin. Consilierii locali şi judeţeni vor fi votaţi pe liste de partid.share - facebook    share - twitter
Nu sunt comentarii.
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - MARTI
  06:30 Naşul
  09:00 Ghilea Show
  10:00 Pâine şi Circ
  11:00 În Arenă
  11:30 Baricada Music
  12:00 Ghilea Show
  13:00 Conferinţa de presă
  14:00 La Graniţele Cunoaşterii
  15:00 Magie pe Baricadă
ACUMA LA TV 15:30 Vitralii
  17:00 Documentar
  18:00 Sufulcă-ţi zilele cu Iulian Leonard
  18:30 Mapamond Românesc cu Antoniu Martin
  19:30 Comunitatea Mea
  20:00 Pâine şi Circ cu Adrian Creţa
  21:00 Ghilea Show cu Sorin Ghilea
  22:00 Naşul cu Radu Moraru
  00:30 Timpul - artă şi ştiinţă
  01:00 Ghilea Show
  02:00 Pâine şi Circ
  03:00 La graniţele cunoaşterii
  04:00 Mapamond românesc
COZACONE
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa