Ziar Baricada
Baricada - Twitter
Baricada - Facebook
Baricada - Yahoo Messenger
CHAT - Baricada TV
 
Sambata, 04 Aprilie, 2020
Baricada TV
Ziarul Baricada
Baricada FM
DETALII STIRE:

Lorin Fortuna : Proiectul Constitutional ''Timisoara'' (PCT)- Partea a VIII-a

Categorie stire Social | Autor stire Alecu | Data publicare Luni, 12 August, 2013 | Nr. accesari stire 442 ori | Comentarii stire 0 comentarii

Lorin Fortuna : Proiectul Constitutional ''Timisoara'' (PCT)- Partea a VIII-a

Motto: O ''Constitutie'' de tip pseudo- lege genereaza un pseudo- Stat de drept

 

                    Proiectul Constitutional ''Timisoara'' (PCT)

 

realizat pentru revizuirea, corespunzatoare, a actualei Constitutii a Romaniei

(cu respectarea prevederilor constitutionale, referitoare la limitele revizuirii Constitutiei, prevazute in cadrul Articolului 152, din actuala Constitutie a Romaniei), in scopul de a pune actuala Constitutie a Romaniei in concordanta

cu idealurile Revolutiei Romane din decembrie 1989 (RRD-1989), respectiv in

concordanta cu vointa Electoratului statal, exprimata prin referendum, referitoare la modul de alcatuire a Parlamentului,respectiv referitoare la modul de demitere a Presedintelui Statului, in situatia in care acesta a fost suspendat, de catre Parlament, dar, mai ales, pentru a transforma actuala Constitutie a Romaniei, din: ''Declaratie, oficiala, de deziderate constitutionale'' care este, de fapt, in: Lege suprema a Statului, cum trebuie sa fie, atat de drept, cat si de fapt, intr-un Stat, de drept, democratic, autentic, dar si meritocratic, la nivel societal, precum si laic si civilizat, asa cum se prevede in cadrul ''Constitutiei Timisoara''

 

                                                 Partea a VIII-a

Titlul VI: Dispozitii finale si dispozitii tranzitorii

Sectiunea I: Revizuirea, respectiv modificarea Constitutiei statale

Capitolul 1: Revizuirea Constitutiei statale

 

Articolul 138: Initierea revizuirii Constitutiei statale

(1) Revizuirea Constitutiei statale poate fi initiata de catre Parlamentul Moral, cu aprobarea Curtii Constitutionale, respectiv de catre Curtea Constitutionala, cu aprobarea Parlamentului Moral (ca institutii statale- fundamentale), respectiv de catre Electoratul statal- cetatenesc, ca reprezentant abilitat al Populatiei statale (sau, in functie de caz: al Poporului Roman, respectiv al Natiunii Romane, in functie de gradul de organizare si de coeziune societala a Populatiei statale), care detine si exercita, in exclusivitate: Suveranitatea nationala (conform Articolului 2), prin organizarea, in acest scop, a unui referendum, la nivel statal.

(2) Initierea unui referendum in vederea revizuirii Constitutiei statale, se poate realiza si de catre fiecare dintre cele 7 institutii statale- fundamentale, de tip puteri de Stat: Curtea Constitutionala, Parlamentul Moral, Guvernul Prezidential, Guvernul Societal, Parlamentul Legislativ, Consiliul National Justitiar, Consiliul National Multimedia, precum si de catre: Institutia ''Avocatul Poporului'', dar numai printr-o intrebare,cu raspuns de tip:”da”,sau:”nu”, introdusa in cadrul referendumului  consultativ,  anual,organizat,la nivel statal,in conformitate cu prevederile Articolului  67,alineatele:(1);(3);(5), si precedata de o dezbatere,publica,realizata in scop  explicativ,respectiv motivational.

(3) In cazul in care se apreciaza,de catre o institutie statala-fundamentala,abilitata in acest scop,ca se impune initierea,de urgenta,a revizuirii Constitutiei statale,si se mai apreciaza,de catre una sau mai multe dintre institutiile,de Stat,abilitate,ca solutia utilizarii referendumului anual,la nivel statal (organizat in mod obligatoriu,in conformitate cu prevederile Articolului 67,alineatele:(2);(3);(5)),este tardiva,poate fi initiata organizarea unui referendum special,in acest scop,atunci cand este nevoie,in conformitate cu prevederile Articolului 138,alineatul (1).

Articolul 139: Revizuirea Constitutiei statale

(1) In cazul in care, ca urmare a organizarii unui referendum, la nivel statal, Populatia statala, prin intermediul Electoratului statal- cetatenesc, a optat pentru revizuirea Constitutiei, Curtea Constitutionala va proceda (in functie de caz, referitor la simplitatea, respectiv la complexitatea revizuirii constitutionale, avuta in vedere) la elaborarea unui program, principial, de revizuire a Constitutiei statale, care va fi supus avizarii, consultative, a celorlalte institutii statale-fundamentale, abilitate a initia revizuirea Constitutiei statale (precizate in cadrul Articolului 138, aliniatul (2), dupa care va organiza o dezbatere publica, corespunzatoare, efectuata pentru ca Electoratul statal-cetatenesc sa poata aprecia si hotari asupra revizuirii constitutionale, in deplina si corecta cunostinta de cauza.

(2) In cadrul dezbaterii publice, avuta in vedere la aliniatul precedent, vor fi supuse, dezbaterii respective, si eventuale observatii, respectiv propuneri, formulate oficial, de catre institutiile, de Stat, abilitate a initia revizuirea constitutionala, respectiv de a aviza, consultativ, programul principial de revizuire constitutionala, realizat de catre Curtea Constitutionala, in conformitate cu prevederile Articolului 138, aliniatul (2), precum si prevederile Articolului 139, aliniatul (1).

(3) Programul principial de revizuire constitutionala, adaptat corespunzator, in functie de opiniile exprimate de catre institutiile,,de Stat, abilitate a aviza, consultativ, precum si a propune amendamente la programul principial, respectiv (inainte de a fi supus dezbaterii publice), va fi supus, apoi, dezbaterii publice, iar, dupa aceea, va fi supus aprobarii Electoratului statal-cetatenesc, in cadrul unui alt referendum (urmator celui in care s-a hotarat revizuirea Constitutiei statale), in scopul definitivarii programului principial, in cauza.

(4) Dupa desfasurarea referendumului prevazut la aliniatul precedent, Curtea Constitutionala va proceda la elaborarea unui proiect de revizuire a Constitutiei statale, pe care il va trimite, spre apreciere si avizare, consultativa, institutiilor de Stat, abilitate in acest scop, in conformitate cu prevederile Articolului 138, aliniatul (2),dupa care proiectul de revizuire constitutionala,rezultat, va fi supus unei dezbateri, publice, adecvate, dupa care Curtea Constitutionala va realiza proiectul fnal de revizuire constitutionala, care va fi supus, spre apreciere si validare, Electoratului Statal- cetatenesc, in cadrul unui nou referendum, la nivel statal.

(5) In cazul in care Electoratul statal- cetatenesc va hotari, prin referendum, la nivel statal, validarea proiectului respectiv, de revizuire constitutionala, proiectul in cauza, va deveni noua Constitutie statala, iar daca proiectul respectiv nu va fi validat, se va relua procedura de elaborare a unui nou proiect de revizuire constitutionala, in conformitate cu pr evederile, in acest scop, din cadrul Articolului 139.

(6) Alte prevederi legislative, referitoare la revizuirea Constitutiei statale, fac obiectul Legii constitutionale aferenta organizarii plebiscitului, respectiv referendumului, precum si altor legi, conexe, din cadrul Sistemului legislativ statal.

Articolul 140: Limitele revizuirii constitutionale

(1) Dispozitiile prezentei Constitutii statale, privind caracterul national, independent, unitar si indivizibil, al Statului Roman, forma republicana de guvernamant, integritatea teritoriului, independenta justitiei, pluralismul politic si limba oficiala, nu pot forma obiectul revizuirii constitutionale.

(2) Constitutia statala nu poate fi revizuita pe durata unei stari de urgenta, la nivel societal,constand in  agresiune  asupra Statului de drept, respectiv asupra unuia dintre celelalte tipuri de Stat (prevazute a exista, in cadrul Articolului 1),agresiune comisa din interiorul, respectiv din exteriorul, sau atat din interiorul, cat si din exteriorul Statului Roman.

(3) Constitutia statala nu poate fi revizuita pe durata existentei si manifestarii, specifice, a starii de agresiune armata, declarata, oficial (din exterior, respectiv din interior, respectiv atat din exterior, cat si din interior) asupra Statului Roman.

(4) Constitutia statala nu poate fi revizuita in cazul existentei si manifestarii, specifice, a starii de calamitate, declarata oficial.

(5) Electoratul statal- cetatenesc poate hotara, prin referendum, modificarea limitelor revizuirii constitutionale, precizate in cadrul aliniatului (1) al prezentului articol.

(6) Initiativa organizarii unui referendum in scopul modificarii limitelor revizuirii constitutionale, precizate in cadrul aliniatului (1), al prezentului Articol, apartine institutiilor statale-fundamentale: Curtea Constitutionala, respectiv Parlamentul Moral, avute, in vedere, in parte, sau impreuna.

(7) Noua Constitutie statala, rezultata prin revizuirea vechii Constitutii statale, intra in vigoare, oficial, la data aprobarii,de catre Electoratul statal-cetatenesc,prin referendum, a proiectului de revizuire constitutionala (realizat de catre Curtea Constitutionala),  data la care se abroga, oficial, vechea Constitutie statala.

Capitolul II: Modificarea Constitutiei

Articolul 141: Modificarea Constitutiei

(1) Pentru initierea, respectiv pentru realizarea modificarii Constitutiei statale, se aplica, in mod corespunzator adaptat modificarii Constitutiei statale, prevederile Articolelor 138, respectiv 139, respectiv 140.

(2) In cadrul modificarii Constitutiei statale, Electoratul statal- cetatenesc poate hotari, prin referendum, introducerea unor limite ale modificarii Constitutiei statale, respectiv poate modifica limitele de modificare,prevazute de Constitutia statala,existenta.

Capitolul III: Tratarea posibilelor divergente, temporare, de tip legislativ, provocate de implementarea noii Constitutii statale, in legislatia statala,existenta

Articolul 142: Publicarea noii Constitutii statale

(1) Decizia referitoare la revizuirea, respectiv la modificarea (in functie de caz) a Constitutiei, se publica, in Monitorul Oficial al Romaniei, de catre Curtea Constitutionala,  sub forma de: Lege de revizuire constitutionala, respectiv : Lege de modificare constitutionala (in functie de caz), in termen de maxim 3 zile, de la data adoptarii, prin referendum, la nivel statal, de catre Electoratul statal- cetatenesc, a hotaririi de revizuire, respectiv de modificare, constitutionala (in functie de caz), a Constitutiei statale.

(2) Alte prevederi referitoare la publicarea, respectiv la difuzarea, publica, a noii Constitutii statale, fac obiectul Legii constitutionale aferenta plebiscitului, respectiv referendumului, precum si a altor legi, conexe, din componenta Sistemului legislativ statal

Articolul 143

(1) Legile din cadrul Sistemului legislativ constitutional, precum si legile si alte acte normative, din cadrul Sistemului legislativ statal, ramin in vigoare, in perioada temporala, posterioara intrarii, in vigoare, a noii Constitutii statale, in masura in care nu contravin prevederilor noii Constitutii statale.

(2) Curtea Constitutionala, respectiv Parlamentul legislativ, vor proceda la examinarea si restabilirea conformitatii legislative, cu prevederile noii Constitutii statale, a legilor din cadrul Sistemului legislativ constitutional, respectiv a legilor, precum si a altor acte normative, din cadrul Sistemului legislativ statal, in termen de 6 luni de la data intrarii ,in vigoare, a noii Constitutii statale.

(3) Propunerile legislative, respectiv proiectele legislative, prezentate, respectiv avizate pentru legiferare, vor fi revazute, atit de catre initiatori, cit si de legislatori, cit si de avizatori, pentru a fi refacute, respectiv modificate, daca este cazul, in concordanta cu prevederile noii Constitutii statale.

(4) Institutiile, precum si alte forme de organizare, functionala, prevazute a nu mai exista, de catre noua Constitutie statala, sau urmand a fi inlocuite, cu alte institutii, respectiv cu alte organizatii, raman in functiune pana la constituirea si intrarea, in functiune, a noilor institutii, respectiv organizatii, care trebuie sa le inlocuiasca.

Capitolul IV: Suspendarea, temporara, de drept, a Constitutiei statale

Articolul 144: Statul, de drept, guvernatorial

(1) Suspendarea, de drept, a Constitutiei statale se poate realiza in cazul in care, Electoratul statal- cetatenesc, hotaraste, prin referendum, suspendarea temporara a functionarii Constitutiei statale si trecerea, pe o durata temporara, de la Statul de drept, specific constitutional, bazat pe suprematia si  functionarea Constitutiei statale (ca: Lege Suprema in Stat), precum si pe Sistemul Legislativ, Constitutional, (alcatuit din Legile constitutionale) si pe Sistemul legislativ statal, (alcatuit din legile si reglementarile legislative, care sunt incluse in cadrul Sistemului legislativ, statal), asociate Constitutiei statale, la: Statul, de drept, guvernatorial.

(2) Statul, de drept, guvernatorial, se bazeaza pe transferul, temporar, a unei parti, componente, a Suveranitatii  nationale , detinuta, exclusiv, in totalitatea sa,  de catre Populatia statala si exercitata, la nivelul maxim posibil, de catre Electoratul statal-cetatenesc, prin referendum (adica pe cale participativa,in conformitate cu prevederile Articolului 2),nu catre; Suveranitatea institutionala,reprezentata de catre institutiile de putere,de Stat,adica;prin delegare a unei parti a puterii de Stat,unor institutii,ai  caror conducatori,respectiv (in functie de caz) si anumiti membri componenti,se aleg, in cadrul Alegerilor statale (adica pe cale reprezentativa), ci catre: Suveranitatea guvernatoriala, ca mod specific, de exercitare, pe aceasta cale, adica pe cale personalitala, a respectivei parti, componente, a Suveranitatii nationale,adica tot prin delegare,dar nu  ca urmare a realizarii Alegerilor statale,ci ca urmare a  producerii unor evenimente,la nivel societal,care au determinat suspendarea,temporara,a Constitutiei statale,respectiv inlocuirea,temporara,a Statului,de drept,constitutional (bazat pe institutii,de tip putere, de Stat,conducatoare),cu: Statul, de drept,guvernatorial,bazat pe un singur conducator (Guvernator),la nivel statal,  desemnat, in acest scop, pe baza unei legislatii aferente , sau, in functie de caz, pe un grup (echipa) de persoane, selectate,tot intr-un mod specific personalital  ( grup numit: Guvernatoriat- statal).

(3) Guvernatorul statal alege si numeste, la randul sau, cate un Guvernator judetean, in fiecare district judetean, respectiv cate un Guvernator locational, in fiecare localitate, de tip: municipiu, respectiv: sector municipal, respectiv: oras, respectiv: comuna.

(4) Guvernatorul statal este desemnat, atunci cand este posibil, de catre Populatia statala, prin intermediul hotaririi, adoptate in acest sens, de catre Electoratul statal- cetatenesc, in cadrul aceluiasi referendum, in care s-a hotarit si suspendarea, temporara, a Constitutiei statale.

(5) Hotarirea de suspendare, temporala, a Constitutiei statale, trebuie adoptata in conditia in care referendumul, in cauza, este validat prin participarea, la referendum, a minim 51% din totalitatea membrilor componenti ai Electoratului statal- cetatenesc, iar hotarirea de suspendare,temporara, a Constitutiei, respectiv desemnarea, prin alegere, a Guvernatorului statal (selectat, ca si candidat de conducator,la nivel statal,  in scopul de a deveni Guvernator statal, din cadrul Electoratului statal- patriotic) s-a efectuat cu minim 51%, din totalitatea voturilor, valabil exprimate, in cadrul referendumului respectiv.

(6) In cazul  in care, in cadrul referendumului mentionat la aliniatul precedent, nu poate fi desemnat Guvernatorul Statal, datorita neindeplinirii conditiilor precizate la aliniatele (3) si (4), precedente, este considerat ca desemnat, de drept, in calitate de: Guvernator statal,Presedintele Statului, respectiv Presedintele Parlamentului Moral (in functie de caz, in ordinea mentionata anterior, in prezentul aliniat).

(7) In cazul in care, din diferite motive, obiective, apreciate, oficial, ca atare, de catre Parlamentul Moral, nici unul dintre cei 2 demnitari, precizati in cadrul aliniatului precedent, nu poate fi desemnat, ca Guvernator statal, functia de Guvernator statal va fi preluata, de drept, de catre Presedintele Curtii Constitutionale, caz in care, functia de Presedinte al Curtii Constitutionale, va fi preluata, de drept, de catre, Vice-Presedintele Curtii Constitutionale.

(8) In cazul in care, din diferite motive, nici Presedintele Curtii Constitutionale, nu poate fi desemnat, de drept, ca Guvernator statal,vor fi avute, in vedere, in scopul desemnarii, ca: Guvernator statal, de drept, in ordinea mentionarii: Vice-presedintele Parlamentului Moral, respectiv  Vice- presedintele Curtii Constitutionale.

(9) Dupa desemnare, Guvernatorul statal anunta,personal, in mod public,Populatia statala, referitor la situatia existenta, la nivel statal, precum si motivele principale, pentru care, in aprecierea sa, s-a ajuns la situatia, in cauza, respectiv   la desemnarea sa ca Guvernator statal,precizand, totodata, ca, la randul sau,va proceda,in continuare,la initierea unor consultari,pentru a desemna,in conformitate cu prerogativele legale, de care dispune,cate un:Guvernator judetean, la nivelul fiecarui district judetean,respectiv cate un: Guvernator localitational,la nivelul fiecarei localitati,prevazuta,legal,in conditiile specifice Statului,de drept,constitutional,a dispune de o Primarie.

(10) In cazul in care, din diferite motive, specifice, la nivel societal, se apreciaza, oficial, de catre institutiile de putere, de Stat, abilitate, ca nu se poate organiza, in mod oficial, referendumul, in cadrul caruia sa se aprecieze si, respectiv, sa se hotarasca, de catre Electoratul statal- cetatenesc,asupra initiativei, de drept, de suspendare, temporara, a Constitutiei statale, precum si de desemnare a Guvernatorului statal, propus (in caz de adoptare a hotaririi de suspendare, temporara, a Constitutiei statale), institutiile de Stat, fundamentale: Parlamentul Moral, respectiv: Curtea Constitutionala(in ordinea enuntata), beneficiaza, de drept (in mod separat, sau in colaborare), de prioritate, in adoptarea initiativei de hotarire a suspendarii, temporare, a Constitutiei statale, respectiv de initiativa hotaririi desemnarii Guvernatorului statal, adica de trecerea de la Statul,de drept, constitutional, la Statul, de drept, guvernatorial, cu obligatia, motivarii, publice, a initiativei intreprinderii actiunilor respective, precum si a anuntarii duratei,respectiv a perioadei temporale,estimate, pentru care au fost intreprinse actiunile,in cauza.

(11) Hotararea, oficiala, de suspendare,temporara, a Constitutiei statale, motivatiile aferente, respectiv desemnarea, oficiala, a Guvernatorului statal,vor fi anuntate,public,in termen de maxim 24 ore,de la data intreprinderii lor,  de catre conducatorul,oficial,al institutiei de petere,de Stat,abilitata,de drept,a initia si adopta,oficial,hotarirea de suspendare,temporara,a Constitutiei statale,precum si de a desemna,oficial,Guvernatorul statal,impreuna si cu precizarea  bazei legale,in virtutea careia au fost intreprinse, iar in termen de maxim 48 ore, vor fi publicate in Monitorul Oficial al  Romaniei.

(12) In termen de maxim 24 ore,de la anuntarea,publica,a actiunilor precizate la aliniatul precedent,Guvernatorul statal,desemnat,oficial,se va adresa,public,Populatiei statale,pentru a se prezenta,in mod succint,dar si determinant,prin faptele sale,la nivel societal,respectiv prin intentiile sale de a redresa,in mod optim,situatia,la nivel societal, a Statului Roman,pentru a se putea reveni,cat mai curand, la un Stat,de drept,constitutional,dar si stabil,precum si pentru a anunta care sunt Guvernatorii judeteni, pe care i-a numit sa conduca,in mod ,specific, guvernatorial,districtele judetene din componenta Statului Roman,urmand  ca,in termen de maxim 48 ore,de la aparitia sa,publica,mentionata anterior,sa revina,in cadrul unei alte aparitii,publice,pentru a anunta cine sunt Guvernatorii  localitationali pe care i-a numit sa conduca,in mod specific guvernatorial,localitatatile de tip:municipiu,respectiv:sector-municipal,respectiv:oras,respectiv:comuna,din cadrul Statului Roman,urmand ca in termen de maxim 48 ore,de la anuntarea guvernatorilor respectivi,lista guvernatorilor anuntati sa fie publicata si in Monitorul Oficial al Romaniei.

(13) Ulterior evenimentelor mentinate in alineatul precedent,Guvernatorul statal va anunta,periodic,in mod public,prin aparitii directe,sau prin conferinte de presa,sau prin comunicate oficiale (in functie de caz),cel putin odata pe saptamina,precum si atunci cand considera ca este necesar,evolutia stuatiei,la nivel statal,precum si la nivel societal.

(14) Dupa inlaturarea cauzelor care au deteminat suspendarea,temporara,a Constitutiei statale,si stabilizarea situatiei,la nivel societal,Guvernatorul statal este obligat sa procedeze la initierea revenirii Statului Roman,la starea de Stat de drept,constitutional,prin organizarea de Alegeri,la nivel statal,respectiv la nivel districtual,respectiv la nivel localitational,anuntand,public, data,sau perioada temporara (in functie de caz),cu  60 zile inainte de data prevazuta pentru organizarea Alegerilor statale.

(15) Pe durata suspendarii,temporare,a Constitutiei statale,este interzisa revizuirea,respectiv modificarea Constitutiei statale,precum  si modificarea Legilor din cadrul Sistemului legislativ constitutional,respectiv promulgarea unor noi legi, de nivel constitutional,in cadrul Sistemului legislativ constitutional.

(16) Alte prevederi legislative,referitoare la suspendarea,temporara,a Constitutiei statale,respectiv la Statul,de drept,guvernatorial,respectiv la trecerea de la Statul, de drept,constitutional,la Statul,de drept,guvernatorial,respectiv la trecerea de la Statul, de drept,guvernatorial,la Statul ,de drept,constitutional,fac obiectul  Legii constitutionale,aferenta Statului,de drept,guvernatorial,respectiv obiectul altor legi,conexe,din cadrul Sistemului legislativ statal.

           

          Urmeaza,in curand:

              Titlul VII: Probleme speciale; Sistemul justitiar,de nivel constitutional:

                                Cod de infractiuni constitutionale; Cod de proceduri juridice,

                               constitutionale

                                                                                   Lorin Fortuna

                                                          Coordonator al Grupului Constitutional      

                                                                                    „Timisoara”              share - facebook    share - twitter
Nu sunt comentarii.
EUROSILVER ARAD
Arhiva Video - Baricada TV
Program Baricada TV
  ORA PROGRAM - SAMBATA
  06:00 Baricada Music
  07:00 Baricadaţi în voie bună
  08:30 Desene animate
  10:00 Documentar
  11:00 Sufulcă-ţi zilele
  11:30 Fără pleoape la urechi
  12:30 Ţinta noastră: Sănătatea
ACUMA LA TV 13:30 Magic Summer
  15:30 La graniţele cunoaşterii
  16:30 Documentar
  17:30 Baricada Music
  18:00 Aradul de 5 stele
  19:00 Magie pe Baricadă cu Cătălin Pintea
  19:30 Film Artistic
  21:30 Vinovaţii fără vină
  22:30 Film documentar
  23:30 Baricadaţi în voie bună
  02:30 Vinovaţii fără vină
  03:30 Film documentar
  04:30 Baricada Music
COZACONE
HOROSCOP
Berbec Taur Gemeni Rac
Leu Fecioara Balanta Scorpion
Sagetator Capricorn Varsator Pesti
Înţeleptarea României
Înţeleptarea României
Ghilea Show
Ghilea Show
PARTENERI
ARQ.RO - Stiri, Arad, Politica, Sport, Timp Liber ...
AMOSNEWS - Agentie independenta de presa